Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.
 
thông báo lỗi: danh sách thông báo lỗi. Bấm mũi tên xuống để đọc thông báo lỗi .

xuất hiện lỗi đối với trường này

xuất hiện lỗi đối với trường này

Nhắc nhở:Điều kiện sử dụng tính năng này có thể sẽ thay đổi tại các thành phố khác nhau. Vui lòng nhấp vào “Các thành phố và thời gian biểu được cung cấp trong quá trình làm thủ tục trực tuyến” ở bên phải để xác nhận thời gian cụ thể.

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card