Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Hộ chiếu và thị thực

Hộ Chiếu

Hộ chiếu là một tài liệu được cấp bởi nhà nước có chủ quyền đối với công dân của nó cho phép họ ra và vào một đất nước, và chứng nhận quốc tịch và danh tính của họ khi đi du lịch nước ngoài.Thông tin nhận dạng cá nhân trong hộ chiếu phải hoàn toàn phù hợp với các nội dung của người cầm CMND hoặc sổ hộ khẩu. Người cầm phải đảm bảo rằng những thông tin trong hộ chiếu của họ là đúng sự thật và chính xác để cho chuyến đi của họ để suôn sẻ.

Trẻ em và trẻ sơ sinh dưới hai tuổi cũng được yêu cầu phải xuất trình hộ chiếu của họ.

Một số quốc gia hoặc khu vực đòi hỏi hộ chiếu của du khách phải có ba tháng đến sáu tháng hiệu lực sau ngày đi du lịch.

Thị Thực(Visa)

Một thị thực là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của một chính phủ cấp, phù hợp với luật pháp và các quy định của nước chủ nhà, các công dân nước ngoài xin nhập cảnh, xuất cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước chủ nhà. Dựa vào quy tắc luật quốc tế, bất kỳ nhà nước có chủ quyền nào đều có quyền quyết định về việc có hay không để cho phép một công dân nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh khỏi lãnh thổ của mình, và việc cấp thị thực, từ chối đơn xin thị thực hoặc hủy bỏ thị thực hành theo pháp luật quốc gia của mình.

Thông tin thị thực của đất nước:

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card