Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Phụ nữ mang thai

Do lượng khí oxy và áp suất không khí giảm ở tầng khí quyển cao nên việc chuyên chở phụ nữ có thai sẽ bị giới hạn ở một vài khía cạnh nào đó. Phụ nữ có thai nên tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi đặt hành trình và phải mang theo giấy tờ cho biết ngày dự sinh của họ.

 • 1. Phụ nữ có thai không vượt quá 32 tuần (kể cả 32 tuần) có thể được vận chuyển như hành khách bình thường trừ bác sỹ riêng của hành kháchkhuyên rằng cô ấy không thích hợpđi máy bay.
 • 2. Nếu bạn đang mang thai hơn 32 tuần, bạn không được chấp nhận lên máy bay. Trong trường hợp trường hợp đặc biệt khi bạn đang mang thai hơn 32 tuần và ít hơn 36 tuần, bạn phải nộp đơn xin đến bộ phận bán vé trực thuộc CSAir trước khi đặt vé và cung cấp giấy tờ chẩn đoán có các nội dung như sau:
  • - Tên và tuổi hành khách;
  • - Thời gian mang thai;
  • - Chuyến bay và ngày đi;
  • - Có thích hợp đi máy bay hay không:
  • - Có yêu cầu chăm sóc đặc biệt trên máy bay hay không..vv.

  (Giấy chứng nhận chẩn đoán y tế nói trên được cấp trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành chuyến bay và phải được đóng dấu của một bệnh viện không thấp hơn cấp quốc gia và chữ ký của bác sĩ trước khi được phê chuẩn.)

 • 3. Phụ nữ mang thai đơn từ 36 tuần trở lên hoặc mang đa thai từ 32 tuần trở lên sẽ không được phép lên máy bay.

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card