Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.
Dịch vụ vé nội địa
Đường dây nóng nội địa: 4006695539-1-4-1
Đường dây nóng nước ngoài: +86-4008695539-1-4-1
Dịch vụ: thay đổi hoặc hoàn trả đối với đặt vé trực tuyến, thanh toán với sự trợ giúp của dịch vụ khách hàng, và khiếu nại về lỗi của trang web.
Dịch vụ vé quốc tế
Đường dây nóng nội địa: 4006695539-1-4-2
Đường dây nóng nước ngoài: +86-4008695539-1-4-2
Dịch vụ: thay đổi hoặc hoàn trả đối với đặt vé trực tuyến, thanh toán với sự trợ giúp của dịch vụ khách hàng, và khiếu nại về lỗi của trang web.
Dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡngvà thuê ô tô
Đường dây nóng nội địa: 4006695539-1-5
Đường dây nóng nước ngoài: +86-4006695539-1-5
Dịch vụ: Đặt phòng cho các dịch vụ giá trị gia tăng.
Hoàn trả và thay đổi
Đường dây nóng nội địa: 4006695539-1-1-2
Đường dây nóng quốc tế: +86 4008695539-1-1-2
Các mục dịch vụ: Thay đổi và hoàn trả vé nội địa/trong nước.
Sky Pearl Club
Đường dây nóng nội địa: 020-95539-1-6
Đường dây nóng nước ngoài: +86 4008695539-1-6
Mục dịch vụ: Dịch vụ dành cho thành viên Sky Pearl
Các mục khác
Địa chỉ hòm thư(Nội địa): 95539@csair.com
Địa chỉ hòm thư(Quốc tế): 95539@csair.com
Văn phòng dịch vụ
 
Tin nhắn lỗi: Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấn mũi tên xuống để đọc thông báo lỗi.

  error present for this field

  error present for this field

  error present for this field

  Sơ đồ trang web

  HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card