Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Thủ tục quá cảnh Quảng Châu

description below

Xuống máy bay ---> qua hải quan ---> làm các thủ tục quá cảnh tại quầy chuyển tuyến quốc tế-quốc tế trên tầng hai ---> qua hải quan ---> kiểm tra an ninh ---> đi thang máy trên tầng hai đến tầng ba ---> đi đến phòng chờ khởi hành quốc tế ---> đi đến cổng lên máy bay ---> lên máy bay.

description below

[Hành khách có vé suốt từ chuyến bay CSAIR này đến chuyến bay CSAIR khác]

Xuống máy bay ---> qua kiểm tra hải quan ---> qua kiểm tra nhập cảnh ---> đi đến khu vực chờ (cùng với thẻ lên máy bay của chuyến bay nối chuyến) ---> qua kiểm tra hải quan ----> qua kiểm tra an ninh ---> (khu vực khởi hành và đến nội địa) đi đến cổng lên máy bay khởi hành ---> lên máy bay.

[Các hành khách khác]

Xuống máy bay ---> qua kiểm tra hải quan ---> qua kiểm tra nhập cảnh ---> đi thang máy đến tầng một để nhận hành lý ---> qua kiểm tra hải quan ---> rẽ phải trước khi đến ---> làm các thủ tục chuyển tuyến và kiểm tra lại hành lý tại quầy chuyển tuyến quốc tế -nội địa ở tầng một ---> đi thang máy ở tầng một đến tầng hai ----> qua kiểm tra an ninh ở mặt trước của hành lang hình chữ thập ---> (khu vực đến và khởi hành nội địa) đi đến cổng lên máy bay ---> lên máy bay.

description below

Xuống máy bay ---> làm thủ tục chuyển tuyến tại quầy chuyển tuyến trên tầng hai (ngoại trừ hành khách có thẻ lên máy bay cho chuyến bay nối chuyến của họ) ---> (khu vực khởi hành và đến nội địa) đi đến cổng lên máy bay khởi hành tại cùng tầng đó ---> lên máy bay.

description below

[Vé suốt]

Xuống máy bay ---> xử lý các thủ tục chuyển tuyến tại quầy chuyển tuyến (ngoại trừ hành khách có thẻ lên máy bay cho chuyến bay nối chuyến của họ) ---> đi qua hành lang hình chữ thập trên tầng hai ---> lối đi nội địa-quốc tế ---> qua kênh kiểm tra an ninh khởi hành trên tầng ba ---> qua kiểm tra hải quan ---> qua kiểm tra xuất cảnh ---> đi đến phòng chờ khởi hành quốc tế ---> đi đến cổng lên máy bay ---> lên máy bay.

[Không có vé suốt]

Xuống máy bay ---> đến tầng một để lấy hành lý của quý khách từ băng truyền ---> làm thủ tục và hành lý ký gửi tại quầy chuyển tuyến ở tầng một ---> đi thang máy ở tầng một để đến tầng hai ----> qua kiểm tra an ninh trước hành lang hình chữ thập ---> đi qua hành lang hình chữ thập trên tầng hai ---> kênh nội địa-quốc tế-- -> qua kênh kiểm tra an ninh khởi hành trên tầng ba -> qua hải quan ---> qua kiểm tra xuất cảnh ---> đi đến phòng chờ khởi hành quốc tế ---> đi đến cổng lên máy bay khởi hành ---> lên máy bay. (Hành khách trả phí quá cân cần phải thực hiện việc này tại quầy làm thủ tục trên tầng ba)

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card