Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Lưu ý tới hành khách (Quốc tế)

Đặt chỗ

Hành khách chỉ có thể lên máy bay sau khi họ đã đặt ghế của mình. Hành khách có thể đặt ghế trước tại văn phòng ban hàng hoặc đại lý được ủy quyền của China Shouthern Airline (CSN) thông qua đường dây nóng hoặc trang chủ của CSN. Hành khách đã đặt ghế phải mua vé trong khung giới han thời gian của CSN, nếu không, đặt ghế sẽ bị hủy bỏ. Nếu hành khách không định sử dụng ghế đã đặt trên chuyến bay vùng hoặc quốc tế, bao gồm cả ghế trên chuyến bay nối chuyến, họ nên yêu cầu văn phòng bán hàng hoặc các đại lý của CSN hủy bỏ đặt ghế sớm nhất có thể.

Mua Vé

Để mua vé chuyến bay quốc tế, hành khách phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ, giấy phép tái nhập cảnh, thẻ kiều bào Đài Loan, thẻ cư trú, giấy phép du lịch hoặc giấy tờ nhận dạng hợp lệ khác được các cơ quan an ninh công cộng ban hành. Bệnh nhân bệnh nặng、phụ nữ mang thai phải có chứng nhận y tế của bệnh viện cấp quận huyện trở lên để chứng minh rằng họ phù hợp để sử dụng dịch vụ hàng không và được đại lý bán hàng hoặc CSN phê duyệt trước.

Mua Vé cho hành khách cần chăm sóc đặc biệt

Những hành khách cần chăm sóc đặc biệt cần sự quan tâm và điều chỉnh đặc biệt phù hợp với khả năng thể chất và tâm thần của họ, ví dụ như UM、người bị khuyết thật thể chất hoặc thiểu năng trí tuệ、phụ nữ mang thai、bệnh nhân bệnh nặng, v.v. chỉ có thể được chuyên chở trong các điều kiện nhất định. Những hành khách cần chăm sóc đặc biệt chỉ có thể đặt vé khi có sự đồng ý của CSN hoặc hãng hàng không khác. Nếu bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt không thông báo về tình trạng của họ trước cho CSN trong khi mua vé hoặc xuất trình chứng nhận liên quan, CSN có quyền từ chối chuyên chở.

Chọn số ghế

CSN cho phép chọn số ghế đối với một số chuyến bay vận chuyển. Sau khi mua, hành khách có thể chọn số ghế thông qua trang chủ, đường dây nóng, văn phòng đặt vé hoặc đại lý bán hàng được ủy quyền của CSN. CSN sẽ nỗ lực để đáp ứng tất cả các yêu cầu về số ghế của hành khách nhưng không thể đảm bảo có thể phân bổ số ghế theo yêu cầu. Để đảm bảo hoạt động, sự an toàn hoặc an ninh, CSN có quyền thay đổi phân bổ số ghế ngay cả sau khi hành khách đã lên máy bay.

Vé Điện tử

Hành khách có thể mua vé điện tử tại các văn phòng bán hàng, đại lý bán hàng hoặc trên trang chủ của CSN. Hành khách phải xuất trình giấy tờ thông hành hợp lệ như khi làm thủ tục tại sân bay để mua vé điện tử.

Vé chỉ hợp lệ đối với những hành khách có tên trên vé và không thể được chuyển nhượng hay chỉnh sửa, nếu không vé sẽ bị vô hiệu và không thể được hoàn trả.

Thời gian hợp lệ của vé

Ngoại trừ được quy định khác ở đây, thời gian hợp lệ của vé đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế là một năm. Thời gian hợp lệ được tính từ ngày bắt đầu di chuyển đối với vé thường; đối với vé thường có đoạn bay đầu tiên chưa sử dụng hoặc vé mở, thời gian hợp lệ một năm phải được tính từ ngày phát vé. Thời gian hợp lệ của vé có giá vé đặc biệt phải tuân theo quy tắc hiện hành của CSN đối với giá vé đặc biệt.

Giá vé

Giá vé phải được hành khách chi trả để thanh toán các chi phí vận chuyển từ sân bay xuất phát tới sân bay đến, ngoại trừ các chi phí vận chuyển mặt đất giữa sân bay và trung tâm thành phố; và các loại thuế, phí hoặc lệ phí cho những dịch vụ được cung cấp cho những hành khách do các cơ quan hoặc chính quyền hoặc sân bay phụ trách sẽ không được tính vào giá vé. Việc sử dụng vé loại đặc biệt phải tuân theo quy tắc tương ứng được ban hành của loại vé này.

Giá vé trẻ em và giá vé trẻ sơ sinh

Vào ngày bắt đầu di chuyển, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi sẽ được thu giá vé trẻ em hiện hành và có ghế ngồi tương ứng, nhưng giá vé UM phải áp dụng quy tắc khác. Vào ngày bắt đầu di chuyển, trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi nhưng không có ghế ngồi sẽ được thu phí tương đương 10% mức giá vé người lớn hiện hành hoặc thông thường trên cùng khoang và cùng chuyến bay. Ngoài ra, chỉ một trẻ sơ sinh được hưởng ưu đãi giảm giá này khi đi cùng một người lớn, trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi có ghế ngồi sẽ được áp dụng mức giá trẻ em.

Làm thủ tục

Hành khách sẽ di chuyển bằng chuyến bay vùng hoặc quốc tế phải hoàn thành các thủ tục tại sân bay được chỉ định trước thời hạn làm thủ tục bằng vé, hộ chiếu hợp lệ, thị thực và giấy tờ thông hành. Hành khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc chi phí phát sinh do lỗi không tuân thủ các quy định làm thủ tục và thoát hiểm. Thời hạn làm thủ tục có thể khác nhau tùy theo từng sân bay, hành khách nên tìm hiểu trước về thời hạn làm thủ tục liên quan và tuân theo thời hạn này khi làm thủ tục.

Thay đổi Vé

Khi hành khách muốn thay đổi số chuyến bay, ngày di chuyển hay hạng ghế sau khi mua vé, CSN sẽ sắp xếp đáp ứng yêu cầu này tùy theo tình huống thực tế và điều kiện chuyên chở. Đối với thay đổi tự nguyện của hành khách, thay đổi này phải được thông báo trong thời hạn nhất định của CSN và được thực hiện theo quy tắc về giá vé loại đặc biệt hoặc phổ thông của CSN.

Hoàn trả vé

Ngoại trừ trường hợp mất vé, việc hoàn trả vé giấy tự nguyện chỉ được thực hiện nếu hành khách xuất trình đầy đủ phiếu giảm giá hành khách và tất cả phiếu giảm giá chuyến bay chưa sử dụng cho CSN. Đối với vé điện tử, trạng thái vé phải là CÒN HẠN SỬ DỤNG khi hoàn trả và việc hoàn trả phải được xử lý trong thời gian hợp lệ của vé theo các quy định liên quan của CSN. Việc hoàn trả vé phải được thực hiện tại văn phòng phát vé ban đầu khi có giấy tờ nhận dạng hợp lệ của hành khách. Nếu vé được mua thông qua trang chủ của CSN, yêu cầu hoàn trả phải được gửi qua trang chủ hoặc đường dây nóng bán hàng của CSN; và nếu vé được mua bằng thẻ ngân hàng, số tiền hoàn trả chỉ có thể được gửi lại vào thẻ ngân hàng.

Vắng mặt

Vắng mặt nghĩa là hành khách không lên máy bay vì chưa hoàn thành thủ tục trước thời hạn làm thủ tục hoặc không xuất trình được giấy tờ thông hành cần thiết. Hoàn trả vé hoặc thay đổi vé đối với hành khách vắng mặt phải được thực hiện theo quy định liên quan của CSN về hoàn trả vé và thay đổi vé sau khi máy bay khởi hành. Khi hành khách xác nhận rằng họ không thể bay với chuyến bay đã đặt, họ phải thông báo trước cho CSN hoặc đại lý của CSN và hủy bỏ đặt chuyến.

Hành lý xách tay

Trọng lượng tối đa được chấp nhận của hành lý xách tay miễn phí đối với mỗi hành khách là 5 kg. Tổng kích thước ba chiều của mỗi hành lý xách tay không được vượt quá 115 cm. Các hành lý vượt quá hạn định về kích thước/trọng lượng sẽ được coi là hành lý ký gửi.

Khái niệm trọng lượng hành lý được miễn cước

Khái niệm trọng lượng được áp dụng cho các chuyến bay quốc tế của CZ ngoại trừ các chuyến bay giữa Trung Quốc và Canada/Mỹ, Trung Quốc và châu Âu (ngoại trừ các hành trình từ/đến Nga và Trung Á). Hạn định hành lý miễn cước đối với người lớn hoặc trẻ em là 40 kg đối với hạng nhất, 30 kg đối với hạng thương gia và 20 kg đối với hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt. Đối với trẻ sơ sinh, hạn định hành lý miễn cước là 10 kg cộng nôi hoặc xe đẩy có thể gấp gọn. Trọng lượng tối đa cho mỗi hành lý được ký gửi không được vượt quá 50 kg với kích thước ba chiều không được vượt quá 40×60×100 cm.

Khái niệm kiện hành lý được miễn cước

Hành khách (người lớn hoặc trẻ em) có vé quốc tế cho các chuyến bay từ/đến Canada hoặc Mỹ có quyền được hưởng hạn đinh hành lý miễn cước như sau: Đối với hạng nhất hoặc thương gia, mỗi hành khách có thể mang 2 kiện hành lý ký gửi miễn cước, trọng lượng tối đa của mỗi kiện là 32 kg (70 lbs) với tổng kích thước ba chiều không vượt quá 158 cm (62 inch); đối với hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt, mỗi hành khách có thể mang 2 kiện hành lý ký gửi miễn cước, trọng lượng tối đa của mỗi kiện 23 kg (50 lbs) với tổng kích thước ba chiều không vượt quá 158 cm (62 inch). Hạn định hành lý miễn cước đối với trẻ sơ sinh là một kiện hành lý ký gửi miễn cước có trọng lượng tối đa 10 kg (22 lbs) với tổng kích thước ba chiều không vượt quá 115 cm (62 inch) kèm theo một chiếc xe đẩy hoặc xe trẻ em gấp gọn được.

Ngoại trừ các hành trình từ/đến Nga và Trung Đông, hành khách (người lớn hoặc trẻ em) có vé quốc tế cho các chuyến bay từ/đến châu Âu có quyền hưởng hạn định hành lý miễn cước như sau: ba kiện hành lý ký gửi đối với hạng thương gia; hai kiện hành lý ký gửi đối với hạng phổ thông đặc biệt; một kiện hành lý ký gửi đối với hạng phổ thông. Tổng kích thước ba chiều của mỗi kiện không được vượt quá 158 cm (62 inch) và 23 kg (50 lbs). Hạn định hành lý miễn cước đối với trẻ sơ sinh là một kiện hành lý ký gửi miễn cước có trọng lượng tối đa 10 kg (22 lbs) với tổng kích thước ba chiều không vượt quá 115 cm (62 inch) kèm theo một chiếc xe đẩy hoặc xe trẻ em gấp gọn được.

Giới hạn những hàng hóa có thể được mang theo như hành lý xách tay hay ký gửi

Hành khách không được phép mang theo những hàng hóa nguy hiểm trong hành lý xách tay hoặc ký gửi, ví dụ như chất cháy, chất nổ, chất bào mòn, chất độc, chất phóng xạ, chất có khả năng phản ứng trùng hợp, vật liệu từ tính hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác bị cấm theo các bộ luật, quy định hoặc sắc lệnh hiện hành của các quốc gia từ/đến/dừng chân/chuyển tiếp. Hành khách trên máy bay không được phép mang theo súng ống, các loại dao và kiếm bị hạn chế, vũ khí sắc nhọn hoặc nguy hiểm chết người.

Các hàng hóa không thể được đóng gói trong hành lý ký gửi

Hành khách không được phép đóng gói những hàng hóa sau trong hành lý ký gửi, ví dụ như tài liệu mật, tài liệu viết tay hoặc không in, giấy tờ thông hành, căp tài liệu, chứng khoán có thể chuyển nhượng, tiền tệ, phiếu gửi tiền, vật có giá, bao gồm nhưng không hạn chế bởi trang sức, tranh vẽ và tranh thư pháp cổ, kim loại và hàng hóa quý giá, đồ điện tử và kỹ thuật số, linh kiện gốc của máy ảnh, điện thoại di động, loa cá nhân, thuốc kê đơn dùng thường xuyên, đồ vật dễ vỡ và dễ hỏng cùng những hàng hóa cần sự giám sát đặc biệt khác. Việc tổn thất hay mất mát những hàng hóa nói trên của hành khách chỉ được CSN coi là hành lý ký gửi bình thường.

Đóng gói hành lý

Hành lý ký gửi phải được đóng gói đúng cách, được khóa kín, buộc chặt và có thể chịu được áp lực hợp lý. CSN có thể từ chối những hành lý không được đóng gói đúng cách cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến việc hư hỏng những hành lý đó.

Kiểm tra An ninh

Hành khách và hành lý phải được kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay.

Dịch vụ Bất thường trong Chuyến bay

Nếu chuyến bay của CSN bị trì hoãn hoặc chậm trễ tại sân bay xuất phát vì các lý do từ phía CSN như bảo dưỡng máy bay, điều chỉnh lại chuyến bay hay phi hành đoàn, CSN phải cung cấp cho hành khách những dịch vụ như bữa ăn hay chỗ ở. Nếu chuyến bay của CSN bị trì hoãn hoặc chậm trễ vì các lý do không phải từ phía CSN, ví dụ như tình huống bất khả kháng, thay đổi thời tiết, tai nạn, kiểm soát vận tải hàng không, v.v., CSN phải hỗ trợ hành khách ăn uống và tìm chỗ nghỉ ngơi với chi phí do hành khách tự trả.

Bồi thường Thương tích hoặc Tử vong

Giới hạn bồi thường tối đa của CSN với mỗi hành khách trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cơ thể do tai nạn có thể được xác định theo luật pháp và Quy ước liên quan.

Bảo hiểm Tự nguyện cho Hành khách

Hành khách có thể mua bảo hiểm tự nguyện với công ty bảo hiểm cho trường hợp tử vong do tai nạn hoặc thương tích cơ thể không lường trước được dành cho 'vận tải hành khách hàng không'. Bồi thường từ bảo hiểm không miễn trừ hay giảm bớt nghĩa vụ của CSN. Bảo hiểm được mua trực tiếp thông qua trang chủ của CSN cũng có hiệu lực pháp lý tương đương.

Chuyến bay theo lịch trình Code Shares

Code Shares (Chia sẻ Mã) nghĩa là thông qua một vài sự sắp xếp, một hay nhiều công ty hàng không có thể sử dụng mã định danh của họ khi hãng khác điều hành chuyến bay. Khi bay bằng chuyến bay theo lịch trình code shares của CSN, dịch vụ cho UM、hạn định hành lý miễn cước, v.v. sẽ được thực hiện theo quy tắc của hãng vận chuyển, hành khách nên kiểm tra những thông tin này trên trang chủ của hãng vận chuyển hoặc thông qua đường dây nóng bán hàng của CSN.

Đặt vé quá chỗ

Theo thông lệ chung của ngành hàng không dân sự, CSN có thể phục vụ đặt vé quá chỗ hợp lý trên một số chuyến bay. Trong những hoàn cảnh nhất định, điều này có thể dẫn đến việc một số hành khách không thể lên máy bay như dự kiến. Khi không có đủ chỗ, CSN sẽ mời hành khách tự nguyện xuống máy bay và giúp họ ưu tiên làm thủ tục. Đối với hành khách không thể di chuyển do đặt vé quá chỗ, CSN sẽ nỗ lực sắp xếp cho họ di chuyển bằng chuyến bay gần nhất và bồi thường một khoản nhất định.

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card