Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Trách nhiệm xã hội

Báo cáo trách nhiệm xã hội

Là một công dân có trách nhiệm, Công ty Cổ Phần Hãng Hàng Không Phương Nam Trung Quốc (sau đây gọi là China Southern Airlines) chủ động báo cáo tới công chúng về thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty cho sự hiểu biết và giám sát trong lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ chứng minh triết lý trách nhiệm xã hội và thực hành của China Southern Airlines cho công chúng, tăng cường hiểu biết, giao tiếp và tương tác giữa China Southern Airlines và các bên liên quan cũng như công chúng và đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quy tắc ứng xử nhà cung cấp

Là doanh nghiệp hàng không lớn nhất châu Á, Công ty Cổ phần Hàng Không Phương Nam Trung Quốc (sau đây gọi là “ œCSN”) rất coi trọng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Chúng tôi đã thiết lập một khung hệ thống CSR phù hợp trong CSN’s kinh doanh và mục đích để: tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận cho các cổ đông; tạo ra giá trị và lợi nhuận cho xã hội; cải thiện dịch vụ và lợi nhuận cho khách hàng; tạo cơ hội và lợi nhuận cho người lao động; và chăm sóc cho môi trường. Như chúng tôi đang tích hợp CSR vào chiến lược của công ty, chúng tôi được công bố Quy tắc ứng xử nhà cung cấp này để chuẩn hóa hợp tác của chúng tôi với các nhà cung cấp của chúng tôi trong vấn đề hoạt động, xã hội và môi trường.

CSN muốn thực hiện việc này như một cơ hội để tiếp tục cải thiện thông tin liên lạc với các nhà cung cấp của chúng tôi và lắng nghe ý kiến của họ dành cho sự hợp tác và cam kết tốt hơn nữa. Để hỗ trợ cho việc công bố Quy tắc hành vi nhà cung cấp CSN, chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ để giúp các nhà cung cấp của chúng tôi hiểu rõ hơn và tuân thủ các quy tắc ứng xử. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến cải thiện hơn nữa việc quản lý các nhà cung cấp CSR và hiệu suất của chúng tôi, do đó sẽ đem lại lợi ích kinh doanh quan trọng. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà cung cấp để cải thiện với nhau như các Quy tắc ứng xử nhà cung cấp Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc được thực hiện.

 1. 1.Tuân thủ
  CSN cam kết duy trì cả luật pháp địa phương và chuẩn mực quốc tế trong mọi giao dịch kinh doanh của mình; chúng tôi hy vọng điều tương tự từ nhà cung cấp của chúng tôi.
  1. 1.1 Luật và các quy định của địa phương
   Các nhà cung cấp nên tuân thủ theo đúng pháp luật và các quy định của các nước đang hoạt động hoặc khu vực.
  2. 1.2 Tiêu chuẩn quốc tế
   Các nhà cung cấp nên tôn trọng và hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận chung.
 2. 2.Đạo đức
  Chúng tôi đánh giá tính trọn vẹnu, minh bạch và trung thực trong tất cả các giao dịch kinh doanh. Chúng tôi mong rằng nhà cung cấp của chúng tôi sẽ báo cáo hành vi chống cạnh tranh hoặc phi đạo đức tới chúng tôi nếu họ nhìn thấy hoặc nghi ngờ nó.
  1. 2.1 Chính trực
   Các nhà cung cấp nên thành thật và đáng tin cậy. Họ sẽ không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ hình thức tham nhũng, hối lộ, tống tiền hoặc các hành vi khác liên quan đến lợi ích không chính đáng.
  2. 2.2 Cạnh tranh công bằng
   Các nhà cung cấp nên thực hiện cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh khốc liệt dưới mọi hình thức không nên được áp dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
  3. 2.3 Bảo mật
   Các nhà cung cấp sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cá nhân của nhân viên và khách hàng, và các thông tin kinh doanh bí mật của các đối tác kinh doanh.
  4. 2.4 Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
   Các nhà cung cấp phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, và không tham gia vi phạm dưới vào bất kỳ hình thức nào.
 3. 3. An toàn và chất lượng
  Là một hãng hàng không, sự an toàn của các nhân viên, khách hàng của chúng tôi, và tất cả mọi người những người giao dịch với các doanh nghiệp chúng tôi đều là quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi không thỏa hiệp về an toàn và chúng tôi hy vọng các tiêu chuẩn cao tương tự từ các nhà cung cấp của chúng tôi.
  1. 3.1 An toàn của sản phẩm và dịch vụ
   Các nhà cung cấp cần chú trọng đến sự an toàn của các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Các nhà cung cấp phải đảm bảo an toàn sản phẩm và / hoặc dịch vụ qua chính sách, thực hiện và giám sát.
  2. 3.2 Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
   Các nhà cung cấp cần phát triển và thực hiện chính sách cùng hệ thống quản lý để đảm bảo sản phẩm và / hoặc chất lượng dịch vụ là phù hợp với hợp đồng.
  3. 3.3 Chính sách y tế và an toàn
   Các nhà cung cấp cần phát triển và thực hiện các chính sách y tế và bảo vệ an toàn và hệ thống quản lý để đảm bảo rằng nhân viên của họ, các nhà thầu và công chúng không được tiếp xúc với những rủi ro không cần thiết.
  4. 3.4 Sức khỏe và an toàn lao động
   Các nhà cung cấp sẽ cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Hành động tích cực và có hiệu lực được thực hiện để bảo vệ nhân viên khỏi các tai nạn tiềm ẩn và thương tích, và loại bỏ các mối nguy hiểm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đối với một số vị trí cụ thể, các nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên các trang thiết bị bảo hộ cần thiết và các công cụ, và thường xuyên tiến hành bảo dưỡng cần thiết và việc thay thế. Các nhà cung cấp sẽ cung cấp bảo hiểm y tế thích hợp và một hệ thống bồi thường cho chấn thương của nhân viên.
  5. 3.5 Bảo đảm hành vi an toàn
   Các nhà cung cấp không nên chịu đựng hành vi không an toàn hoặc biện pháp rút ngắn mà có thể đặt bất cứ ai vào nguy cơ an toàn. Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đến làm việc trong một điều kiện phù hợp để thực hiện công việc của họ, trong đó bao gồm cả việc tự do về ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy bất hợp pháp.
  6. 3.6 Những cải tiến về an toàn
   Các nhà cung cấp phải báo cáo bất kỳ sự cố không an toàn, và điều tra sự cố đó đầy đủ để đảm bảo các bài học được học hỏi và cải tiến trong tương lai có thể được thực hiện. Các nhà cung cấp sẽ nỗ lực để thúc đẩy văn hóa â ‘an toàn’ tại nơi làm việc.
  7. 3.7 Đào tạo y tế và an toàn
   Tất cả các nhân viên sẽ được cung cấp các khóa đào tạo về sức khỏe và an toàn lao động thích hợp.
 4. 4.Bảo Vệ Môi Trường
  Là một doanh nghiệp hàng không, chúng tôi nhận ra rằng tác động môi trường của chúng tôi là rất lớn. Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào việc tìm hiểu tác động của chúng tôi, và người của nhà cung cấp của chúng tôi, và khám phá những cách sáng tạo để giảm thiểu chúng.
  1. 4.1 Tuân thủ
   Các nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và các quy định về vấn đề môi trường.
  2. 4.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường
   Các nhà cung cấp được khuyến khích để đạt được tiến bộ trong vấn đề môi trường bằng cách:
   • a. Sản phẩm/ vật liệu mua có nguồn gốc trách nhiệm và đạo đức;
   • b. các biện pháp để nâng cao năng lượng hiệu quả;
   • c. phương pháp và giảm thiểu sử dụng nước;
   • d. giảm và tránh việc xử lý chất thải chôn lấp bởi các tùy chọn để tái chế và tái sử dụng khi thích hợp sử dụng.
  3. 4.3 Thống kê carbon và giảm thiểu carbon
   Các nhà cung cấp được khuyến khích để thực hiện một cuộc thống kê carbon, và để phát triển và thực hiện kế hoạch giảm lượng khí thải carbon. Các nhà cung cấp được khuyến khích mua đền bù carbon nơi giảm phát thải là không thể.
  4. 4.4 Lựa chọn thay thế bền vững với môi trường
   Các nhà cung cấp được khuyến khích áp dụng phân tích vòng đời các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Nếu lựa chọn thay thế bền vững hơn tồn tại dựa trên phân tích này, các nhà cung cấp được khuyến khích gửi những thứ này tới CSN.
 5. 5. Giao hàng và hoàn thiện hiệu suất CSR và chất lượng
  CSN nhận ra rằng CSR là một quá trình phát triển, và các câu trả lời sẽ không phải tất cả được rõ ràng cùng một lúc. Cần thiết phải thường xuyên đánh giá tiến độ và yêu cầu nhiều hơn những gì có thể được thực hiện. Các nhà cung cấp nên ước định giá trị bền vững và được khuyến khích phấn đấu để không ngừng nâng cao hiệu suất trách nhiệm xã hội của họ. Họ phải thông qua chính sách –Thực hiện-Ghi lại- đánh giá quá trình và lựa chọn các chỉ số hoạt động quan trọng thích hợp để đo lường tác động.

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card