Skip To Main Content
Hata mesajı : Hata mesajı listesi. Hata mesajını okumak için alt okuna basınız.
Uyarı mesajı : Uyarı mesajı listesi. Uyarı mesajını okumak için alt okuna basınız.
Bilgi mesajı : Bilgi mesajı listesi. Bilgi mesajını okumak için alt okuna basınız.

Özel bagaj

Bisiklet

 • 1. Ancak kargo nakliyatında yer alabilecek check in bagajı ve bisiklet ağırlığı ve miktarı yolcu bagaj limitinin parçası olarak sayılabilir.
 • 2. CSAir sadece elektrikli olmayan bisikletleri kabul etmektedir; kontrole gelmeden önce lastiklerin havası indirilmiş olmalıdır:
  • a. Katlanmayan bisikletlerin gidonu 90 derece çevrilmiş ve sıkı bir şekilde sağlamlaştırılmış olmalıdır. Pedalları ve tekerlekleri çıkarın ve bunları sıkı bir şekilde bisiklet gövdesine sabitleyin.
  • b. Katlamalı bisikletler katlanmalı ve sabitlenmelidir.
 • 3. Bir bisikletin toplam doğrusal boyutları 158cm’yi geçmemelidir.
 • 4. Kayıtlı bagaj olarak taşınan bisikletler genel bagajla aynı taşıyanın yükümlülükleri düzenlemelerine tabidir.

Sörf ve rüzgar sörfü Ekipmanı

Sörf tahtaları (rüzgar sörfü) ve ekipmanı bagaj olarak ulaştırılmalıdır, bu konuda şirketin zemin hizmetleri güvenlik bölümü veya kurumu ile mutabakat sağlanmalıdır.

Ücretler:

 • 1. Yurtiçi uçuşların ücretleri:
  • a. Çevre uzunlukları 277 cm’den (109 inç) fazla olmayan sörf tahtalarının ücretleri 5 kg.lik bagaj fazlalığına yönelik harçlara dayalı olarak hesaplanmalıdır. Çevre uzunlukları 277 cm’den (109 inç) fazla olan sörf tahtalarının ücretleri 8 kg.lik bagaj fazlalığına yönelik harçlara dayalı olarak hesaplanmalıdır.
  • b. Yukarıdaki ücret standartı sadece bir sörf tahtası (veya rüzgür sörfü) bulunan her bir yolcuya uygulanır; bir yolcuda bir sörf tahtasından (veya rüzgar sörfünden) fazlasının bulunması halinde fazla ağırlık ücreti bagaj fazlalığı genel ücret standartlarına tabi olacaktır.
 • 2. Uluslar arası uçuşlardaki ücretler:
  • a. Bu kalemler yolcunun ücretsiz bagaj limiti içerisine dahil edilmemelidir;
  • b. Çevre uzunluğu 300 cm’den (118 inç) fazla olmayan sörf tahtalarına ait ücretler (genel bagaj fazla ağırlığına ait standartı uygulayarak) bagaj fazlalığı ücretleri esasıyla hesaplanmalıdır;

Sörf tahtaları (rüzgar sörfü) ve ekipmanını naklederken, taşıyıcı genel bagaja ait yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak nakliyat yükümlülüğünü üstlenir.

Golf Ekipmanı

Golf ekipmanı: bir golf torbası (golf topları ve golf sopaları dahil) ve bir çift golf ayakkabısıdır.Bir golf sopası seti maksimum 14 sopa, 12 top ve bir çift ayakkabı içerebilir.

1. Yurtiçi uçuşların ücretleri:

 • a. 6 kg. fazla bagaja ait ücretlere göre ücretlendirme yapılır. Yukarıdaki kalemler yolcu tarafından ödenen kabin sınıfına yönelik ücretsiz bagaj limitine dahil değilse o zaman ücretlendirme yapılabilir;
 • b. Golf ekipmanı ücretsiz bagaj limitine dahil ise, fazla yüklü bagaj, hangisi daha az olursa, yukarıda belirtilen özel ücret standartlarına veya fazla bagaj genel ücret standartlarına tabi olacaktır;
 • c. Golf ekipmanı ücretsiz bagaj limitine dahil değilse ve bagaj fazlalığı 15 kg.yi geçerse, bagaj fazla yükü fazla bagaj genel ücret standartlarına tabi olacaktır yani ilk 15 kg.lik fazla ağırlık 6 kg.lik fazla ücrete ait özel ücret standartları ile ücretlendirilecektir; ilk 15 kg.yi aşan her bir kilogram bagaj fazlalığı genel ücret standartları ile ücretlendirilecektir.
 • d. Her yolcu bu indirimli fiyatla sadece bir golf sopası seti taşıyabilir.

2. Uluslar arası uçuşlardaki ücretler:

 • a. Her yetişkin yolcu ücretsiz olarak bir takım golf ekipmanı nakil edebilir. Ekipmanın toplam ağırlığı 23 kg.ı geçmemelidir. Doğrusal ebatlar 158 cm’yi (62 inç) geçmemelidir;
 • b. Ücretsiz bagaj limitine geçen bir ağırlık genel bagaj fazlalığı gibi aynı şekilde ücretlendirilecektir.

Kayak Ekipmanı

Kayak Ekipmanı: Bir çift kayak, iki kayak butonu ve/veya bir çift kayak ayakkabısı.

1. Yurtiçi uçuşların ücretleri:

 • a. Her kayak ekipman takımının ücreti 3 kg.lik fazla yüke eşit bulunmaktadır;
 • b. Ücretsiz bagaj limiti içerisinde kayak ekipmanı bulunmuyorsa, ücretler yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Ücretsiz bagaj limitine dahil edilmişse, fazla bir ağırlık yukarıda belirtilen özel ücret ücretine veya hangisi daha az olursa, fazla ağırlığa ait genel ücret ücretine tabi tutulacaktır;
 • c. Sadece bir kayak ekipman takımı bulunan her yolcuya ücret standardı uygulanacaktır; eğer bir yolcu birden fazla kayak ekipman takımı taşırsa, yük fazlalığı bagaj fazlalığına ait genel ücret standartlarına tabi tutulacaktır.

2. Uluslar arası uçuşlardaki ücretler:

 • a. Her bir yetişkin yolcu ücretsiz olarak bir takım kayak ekipmanı taşıyabilir.
 • b. Ekipmanın toplam ağırlığı 23 kg.ı geçmemelidir. Doğrusal ebatlar 203 cm’yi (80 inç) geçmemelidir;
 • c. Ücretsiz bagaj limitine geçen bir ağırlık genel bagaj fazlalığı gibi aynı şekilde ücretlendirilecektir.

Balıkçılık Ekipmanı

Balıkçılık Ekipmanı: Bir takım kutusu, bir balık sepeti, bir çift balıkçılık ayakkabısı, iki balıkçılık çubuğu ve bir dip ağı.

1. Yurtiçi uçuşların ücretleri:

 • a. 4 kg. fazla bagaja ait ücretlere göre ücretlendirme yapılır. Yukarıdaki kalemler yolcu tarafından ödenen kabin sınıfına yönelik ücretsiz bagaj limitine dahil değilse o zaman ücretlendirme yapılabilir;
 • b. Balıkçılık ekipmanının ücretsiz bagaj ücretine dahil edilmesi halinde, fazlalık ücreti yukarıda belirtilen özel ücret standartlarına veya hangisi daha az olursa, fazla bagaj genel ücret standartlarına tabi tutulacaktır;
 • c. 15 kg üstü balıkçılık ekipmanına ait ücretler fazla yüke ait genel ücret standartlarına tabi tutulacaktır.

2. Uluslar arası uçuşlardaki ücretler:

 • a. Yukarıda belirtilen balıkçılık ekipmanının her kalemi 158 cm (62 inç) ebatındaki bir kalem olarak ücretsiz bagaj limiti içerisine dahil edilmelidir;
 • b. Fazla bir ağırlık genel bagaj fazlaloğı ile aynı şekilde ücretlendirilmelidir.

Diğer Özel Bagaj

Yolcu, El Bagajı (CBBG) denilen ve genellikle müzik aletleri, heykeller, hassas aletler, elektrikli aletler, değerli ve/veya kırılabilir nesnelerden oluşan büyük boy el bagajı satın alabilir ve onu taşımak için bir yer rezerve edebilir.

Dikkat: Değerli eşyaların (altın, nakit gibi) çoğu sadece CBBG olarak kabul edilebilir. Bilet kontrolüne girildiğinde, ilgili yönetim bölümleri tarafından verilen taşıma belgelerini yolcular ibraz etmelidir.

1. CBBG El Bagajı boy gereksinimleri

 • a. Yolcuların uçağın iç kısmına taşıdıkları bagajın ebat olarak 55cm×40cm×20cm’yi geçtiği ve CBBG taşıma standartlarını karşıladığı yerde, yolcular CBBG biletleri satın alabilirler ancak CBBG El bagajının ebatı 145cm×50cm×30cm’yi geçmeyecektir (ERJ Ekonomi Sınıfındaki maksimum geçerli ebat 55cm×40cm×20cm’dir) ve ağırlığı da 75kg.’yi geçmemelidir.
 • b. Yolcuların uçağın iç kısmına taşıdıkları bagajın ebat olarak 55cm×40cm×20cm’yi geçmediği yerde, eğer yine de CBBG biletlerine gerek varsa, lütfen geçerli CBBG El bagajı taşıma kurallarına uyunuz.

2. CBBG El Bagajını paketleme gereksinimleri

CBBG El bagajı yolcunun kendisi tarafından uygun şekilde paketlenmelidir; ambalaj malzemesi camdan yapılmamalıdır. Ve bir enstrüman ise, sabitlemek için tutma yeri dışarıda olacak şekilde yerleştirilmelidir.

3. CBBG El Bagajını düzenleme kuralları

 • a. Ekonomi sınıfında, CBBG’nin yeri cam kenarındaki koltukta ve yolcu koltuğunun yanında olacak şekilde düzenlenecektir. Genel olarak son üç sırada yer verilmektedir ancak son üç sırada boş koltukların olmaması halinde, ileriye taşınabilir ancak acil durum çıkışının arkasındaki ikinci sıranın önünde olamaz.
 • b. Ticari ve Birinci Sınıfta, CBBG El bagajının yeri arka sıralardaki yolcunun koltuğunun yanındaki ortada veya cam kenarındaki koltukta olacak şekilde düzenlenecektir.
 • c. Özel durumlarda, örneğin, büyük bir orkestranın seyahati gibi, koltuklar durumun icabına göre düzenlenecektir.
 • d. CBBG El Bagajı çıkış ve iç kısma geçişi engellemeyecek veya tıkamayacaktır; diğer yolcuların “koltuk kemerini bağlayın” ve “çıkış” yazılı ışıkları görmelerini engellemeyecektir.

4. CBBG biletlerinin rezervasyonu

Bir CBBG El bagajı biletini rezerve etmek için yolcu, müşteri servis personelinden talepte bulunmak ve rezervasyon yaptırmak için uçağın kalkışından 72 saat önce 95539’u aramalı veya direkt olarak China Southern Airlines altındaki bilet bürolarına gitmelidir. CBBG El bagajının taşınması ancak China Southern Airlines havayolları tarafından teyit edilmesinden sonra yapılabilir.

Büyük müzik aletleri ve başka bagaj taşıyan ve CBBG bileti satın alması gereken ancak 72 saat öncesinden rezervasyon yaptırmayan yolcular için, CBBG’ye yönelik uçağın belirli bir yeri varsa yolcular CBBG biletlerini mahallinde satın alabilirler; eğer belirtilen bir yer yoksa, yolcular uçuş programını başka bir China Southern uçağına yapmalı veya bu taleplerinden vazgeçmelidirler.

Üç ebatı toplamda 100*60*40cm’den fazla olmayan değerli metaller, heykeller ve başka bir bagaj taşıyan ve CBBG bileti satın alması gereken ancak 72 saat öncesinden rezervasyon yaptırmayan yolcular için, uçakta satılmaya hazır ardarda bitişik koltuk varsa, yolcular CBBG El bagajı biletlerini mahallinde satın alabilirler; bitişik koltuklar yoksa, yolcular uçuş programını başka bir China Southern uçağına yapmalı veya bu taleplerinden vazgeçmelidirler.

5. CBBG El bagajı ücretlendirme kuralları

 • a. CBBG El bagajı da yolcununki gibi aynı fizik sınıfında (yani servis sınıfı) olacaktır. CBBG El bagajı, fiilen işgal ettiği koltuk sayısına göre yürürlükteki ücrete uygun olarak ücretlendirilecektir. Vergilendirme, uçak içindeki yolcuların fiili sayısına dayalı olarak yapılır.
 • b. CBBG El bagajı için önceden koltuk seçimi yapılamaz. Koltuk yeri sistem veya manüel sayaç ile belirlenir.
 • c. CBBG için ücretsiz bagaj limiti yoktur.
 • d. CBBG El bagajı için bagaj değeri beyanı yapılmaz. CBBG El bagajını koruma ve saklama sorumluluğunu yolcu taşıyacaktır.
 • e. CBBG El bagajı diğer havayolları ile müşterek olarak taşınamaz.
 • f. CBBG için bir mesafe ücreti tahakkuku yapılmaz.
 • g. CBBG El bagajı için Ekstra Koltuk verilmez.

UYGULANACAK ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card