Skip To Main Content
Hata mesajı : Hata mesajı listesi. Hata mesajını okumak için alt okuna basınız.
Uyarı mesajı : Uyarı mesajı listesi. Uyarı mesajını okumak için alt okuna basınız.
Bilgi mesajı : Bilgi mesajı listesi. Bilgi mesajını okumak için alt okuna basınız.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk raporu

Sorumlu bir tüzel kişi olarak, China Southern Air Holding Company (bundan böyle China Southern Airlines havayolları olarak anılacaktır) bu konudaki anlayış ve gözetim bakımından Şirketin sosyal sorumluluğunu topluma aktif olarak bildirmektedir. Bu raporun China Southern Airlines havayollarının topluma sosyal sorumluluk felsefesi ve uygulamasını göstereceğini, China Southern Airlines havayolları ve hissedarlar ve de toplum arasındaki anlayış, iletişim ve etkileşimi artıracağını ve şirketin sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlayacağını umuyoruz.

Tedarikçi davranış kuralı

Asya’daki en büyük havacılık teşebbüsü olarak China Southern Airlines Company Limited (bundan böyle “CSN” olarak anılacaktır) şirket sosyal sorumluluğuna (CSR) büyük önem vermektedir. CSN’nin işine uyan ve amacı: hissedarlara kar ve kazançlar üretmek; topluma değer ve kazanç sağlamak; hizmet geliştirmek ve müşterilerine kazanç tesis etmek; çalışanlarına fırsatlar ve kazançlar sağlamak ve çevreye önem vermek, olan bir CSR sistem çerçevesi tesis etmiş bulunuyoruz. CSR’yi şirket stratejilerimize entegre ediyor olduğumuzdan dolayı faaliyet, sosyal ve çevresel konularda tedarikçilerimiz ile olan işbirliğimizi standart hale getirmek için bu Tedarikçi Davranış Kuralını yayınlamaktayız.

CSN tedarikçilerimiz ile olan iletişimi geliştirmek ve daha iyi işbirliği ve büyümek için önerilerini dinlemek amacıyla bunu bir fırsat olarak görmektedir. CSN Tedarikçi Davranış Kuralının yayınlanmasını desteklemek için, daha iyi anlamaları konusunda tedarikçilerimize yardım etmeyi ve yardıma destek vermeyi ve Davranış Kuralına uymayı taahhüt ediyoruz. Bunun, sırasıyla önemli ticari faydalar sağlayarak, tedarikçilerimizin yönetimi ve performansını daha fazla geliştirilmesine yol açacağına inanıyoruz. China Southern Airlines havayolları Tedarikçi Davranış Kuralı ikmal edildikçe birlikte gelişme sağlamak amacıyla tedarikçilerimiz ile işbirliği yapmayı bekliyoruz.

 1. 1. Uygunluk
  CSN tüm kendi ticari işlerinde hem yerel yasa hem de uluslar arası standartları desteklemeyi taahhüt etmektedir; aynısını tedarikçilerimizden bekliyoruz.
  1. 1.1 Yerel yasalar ve yönetmelikler
   Faaliyet gösteren ülkeler ve bölgelerin yasalarına ve yönetmeliklerine tedarikçiler sıkı uyum göstermelidir.
  2. 1.2 Uluslar arası normlar
   Genel olarak kabul edilmiş bulunan uluslar arası normlara tedarikçiler saygı göstermeli ve hareket etmelidir.
 2. 2.Ethics
  Tüm ticari işlemlerimizde doğruluk, şeffaflık ve dürüstlüğe değer veriyoruz. Tedarikçilerimizden görmeleri veya şüpheye düşmeleri halinde rekabetçi veya etik olmayan davranışı bildirmelerini bekliyoruz.
  1. 2.1 Tamamlık
   Tedarikçiler dürüst ve güvenilir olmalıdır. Yolsuzluk, rüşvet, haraç veya uygun görülmeyen menfaatlerle ilgili diğer davranışları sergilemeyecekler ve izin vermeyeceklerdir.
  2. 2.2 Adil rekabet
   Tedarikçiler adil rekabet içerisinde hareket etmelidirler. Herhangi bir şekilde aşırı rekabet yarışına hiçbir surette girilmeyecektir.
  3. 2.3 Gizlilik
   Tedarikçiler çalışanların ve müşterilerin kişisel bilgilerinin ve ticari ortaklarının gizli ticari bilgilerinin güvenliğini garanti edeceklerdir.
  4. 2.4 Fikri mülkiyet haklarına saygı
   Tedarikçiler fikri mülkiyet haklarına saygı duyacaklar ve herhangi bir ihlal şekline iştirak etmeyeceklerdir.
 3. 3.Emniyet ve kalite
  Bir havayolu olarak çalışanlar, müşterilerimiz ve işimiz ile bağlantılı bulunan her kişinin emniyeti bizim için çok çok önemlidir. Emniyeti tehlikeye atmıyoruz ve tedarikçilerimizden aynı yüksek standartları bekliyoruz.
  1. 3.1 Ürünlerin ve hizmetlerin emniyeti
   Tedarikçiler sağladıkları ürünlerin ve/veya hizmetlerin emniyetine büyük önem vermelidirler. Tedarikçiler politikalar, ikmal ve izleme yolu ile ürün ve/veya hizmet emniyetini sağlayacaklardır.
  2. 3.2 Ürünler ve hizmetlerin kalitesi
   Ürün ve/veya hizmet kalitesinin sözleşme doğrultusunda olduğunu temin etmek için tedarikçiler politikalar ve yönetim sistemleri geliştirmeli ve ikmal etmelidir.
  3. 3.3 Sağlık ve emniyet politikaları
   Çalışanları, yüklenicileri ve toplumun gereksiz risklere maruz kalmamasını temin etmek için tedarikçiler sağlık ve emniyet korumu politikaları ve yönetim sistemleri geliştirmeli ve ikmal etmelidirler.
  4. 3.4 Mesleki sağlık ve emniyet
   Tedarikçiler çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tedarik edeceklerdir. Çalışanları potansiyel kazalar ve yaralanmalardan uzak tutmak için ve mesleki emniyet ve sağlık tehlikelerini ortadan kaldırmak için olumlu ve etkili önlemler alacaklardır. Bazı belli pozisyonlar için tedarikçi çalışanlara gerekli koruyucu ekipman ve aletler verecektir ve düzenli bir şekilde gerekli bakım ve iş değişimi gerçekleştirecektir. Tedarikçi çalışan yaralanmalarına karşı uygun medikal güvence ve tazmin sistemi sunacaktır.
  5. 3.5 Emniyetli davranış sergilenmesini temin etmek
   Tedarikçiler emniyetsiz davranışa veya birinin emniyetini riske sokan kısa kesmelere izin vermemelidir. Alkol veya yasadışı maddelerin etkisinin bulunmaması dahil, işlerini gerçekleştirmeleri için tüm çalışanlarının fit bir durumda işe gelmelerini temin edeceklerdir.
  6. 3.6 Emniyetli gelişme
   Tedarikçiler potansiyel olarak emniyetsiz olayları bildirmelidir ve derslerin alınmasını ve ileri gelişmelerin yapılabilmesini sağlamak için bu olayları tam olarak soruşturmalıdır. Tedarikçiler işyerinde bir ‘emniyet kültürü’ geliştirmek için her türlü çabayı harcayacaklardır.
  7. 3.7 Sağlık ve emniyet eğitimi
   Tüm çalışanlara uygun mesleki sağlık ve emniyet eğitimi verilecektir.
 4. 4.Çevreyi Koruma
  Bir havayolu işi olarak çevreye yaptığımız etkilerin önemli olduğunu kabul ediyoruz. Etkilerimizi ve tedarikçilerimizin etkilerini anlamak konusuna özellikle önem veriyoruz ve bunları azaltmak amacıyla yenilikçi yollar keşfediyoruz.
  1. 4.1 Uygunluk
   Tedarikçiler çevre konularındaki yasalar ve yönetmeliklere uymalıdır.
  2. 4.2 Çevresel koruma tedbirleri
   Tedarikçilerin aşağıdakiler ile çevre konularında ilerleme sağlamaları teşvik edilmektedir:
   • a.sorumluluk duygusu ve etik kaygı ile sağlanan ürünler/malzemeleri satın almak;
   • b.enerji verimliliğini geliştirmek için önlemler almak;
   • c.su kullanımında ölçülü olmak ve minimuma indirmek;
   • d.tekrar kazanma ve olduğu yerde tekrar kullanıma yönelik seçeneklerden yararlanarak atıkların arazi doldurulması için atılmasını azaltmak ve nihai olarak bundan kaçınmak.
  3. 4.3 Karbon denetimi ve karbon dengeleri
   Tedarikçiler bir karbon denetimi yapmaları ve karbon emisyonlarını azaltmak için planlar geliştirmeleri ve ikame etmeleri teşvik ediliyor. Bundan başka tedarikçiler, başka bir emisyon azaltması mümkün değilse karbon telafileri almaları teşvik edilmektedir.
  4. 4.4 Çevresel olarak sürdürülebilir alternatifler
   Tedarikçiler verilen ürünler ve hizmetlere yaşam döngüsü analizi uygulamaları teşvik edilmektedir. Bu analize dayalı olarak daha sürdürülebilir alternatifin olması halinde tedarikçilerden bunları CSN’e ibraz etmeleri teşvik edilmektedir.
 5. 5.Teslimat ve CSR performansı&kalitesi konusundaki gelişme
  CSR’nin gelişen bir süreç olduğunu ve cevapların bir anda tamamen net olmayacağını CSN idrak etmektedir. Süreci düzenli şekilde ilerletmek ve daha fazla şeyin yapılmasını istemek gereklidir. Tedarikçiler sürdürülebilirliğe değer vermelidir ve kendi tüzel sosyal sorumluluk performanslarını sürekli olarak geliştirmeye çaba göstermeleri teşvik edilmektedir. Bir politika- ikmal- kayıtlar-değerlendirme işlemi kabul etmelidirler ve etkisini ölçmek için uygun bir kilit performans göstergeleri seçmelidirler.

UYGULANACAK ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card