Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Paspoort en visum

Paspoort

Een paspoort is een document dat wordt afgegeven door een soevereine staat aan haar burgers, hiermee kunnen ze het land verlaten en weer inreizen Dit bekrachtigt hun nationaliteit en identiteit tijdens reizen naar het buitenland. De persoonlijke identiteitsgegevens in het paspoort moeten volledig in overeenstemming zijn met de inhoud van de identiteitskaart of het trouwboekje van de houder. Houders moeten ervoor zorgen dat de informatie in hun paspoort juist en nauwkeurig is, zodat de reis soepel kan verlopen.

Kinderen en baby's jonger dan twee jaar moeten ook hun paspoort laten zien.

Sommige landen of regio's verlangen van de reiziger dat het paspoort nog een geldigheid van drie of zes maanden heeft na de datum van de reis.

Visum

Een visum is een vergunning die wordt afgegeven door de aangewezen overheidsinstanties, in overeenstemming met de wetten en bepalingen van het ontvangende land, aan buitenlandse burgers die een aanvraag doen om het grondgebied van het gastland binnen te reizen, te verlaten of er doorheen te reizen. Elke soevereine staat heeft op basis van de beginselen van het internationaal recht het recht om te beslissen over het al dan niet toestaan dat een buitenlandse burger het grondgebied binnenkomt of verlaat en of een visum wordt afgegeven. Een visumaanvraag wordt afgewezen of een afgegeven visum wordt geannuleerd in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Visuminformatie per land:

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card