Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Vertraagde/ beschadigde/ vermiste bagage

Afhandeling van problemen met bagagevervoer

 • 1. In geval van vertraging, verlies of beschadiging van bagage tijdens vervoer vult China Southern Airlines of een agent van China Southern Airlines samen met de reiziger een 'Formulier betreffende incident met bagage tijdens vervoer' in. De situatie en de oorzaak hiervan zullen zo snel mogelijk worden onderzocht, en de resultaten van het onderzoek zullen worden doorgegeven aan de reiziger en de betrokken units. Vergoeding kan indien nodig worden geregeld op het vertrekpunt, tijdens tussenstops of op de plaats van bestemming.
 • 2. In het geval waarin de ruimbagage van de reiziger niet met dezelfde vlucht kan aankomen als de reiziger ten gevolge van een probleem aan de kant van China Southern Airlines, waarvan de reisplannen van de reiziger hindert ondervinden, dient de reiziger een vergoeding te ontvangen voor de benodigdheden.
 • 3. U kunt bellen naar de bagage-hotline van China Southern Airlines 8620-86122921 om te informeren naar de status van de bagage en de bijbehorende gegevens.

Bagagevergoeding(Internationale vluchten)

Verantwoordelijkheden van China Southern Airlines

 • 1. China Southern Airlines kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, verlies of beschadiging van ruimbagage vanaf het moment dat de bagage is ingecheckt, tot het moment waarop de bagage aan de reiziger wordt afgeleverd.
 • 2. China Southern Airlines is niet aansprakelijk in het geval waarin zij kan aantonen dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om vertragingen en verliezen te voorkomen, of dat het onmogelijk was dergelijke maatregelen te treffen.
 • 3. China Southern Airlines is niet aansprakelijk in het geval waarin de schade aan de bagage geheel is veroorzaakt door de natuurlijke eigenschappen, kwaliteit of gebreken van de bagage.
 • 4. China Southern Airlines is niet aansprakelijk in geval van schade aan de reiziger of bagage ten gevolge van artikelen die zijn verpakt in de ruimbagage. De reiziger zal China Southern Airlines schadeloos stellen voor alle verliezen en alle daaruit voortvloeiende kosten als gevolg van in de ruimbagage verpakte artikelen die schade toebrengen aan anderen, schade aan de eigendommen van anderen of schade aan het eigendom van China Southern Airlines.
 • 5. In het geval van verlies van of schade aan artikelen die niet mogen worden verpakt in ruimbagage, is China Southern Airlines uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding in overeenstemming met algemene ruimbagage.
 • 6. In geval van aansluitend vervoer is China Southern Airlines uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van schade aan bagage die zich voordoet op routes waarvoor China Southern Airlines de vervoerder is.

Maximale vergoedingen

 • 1. Voor vluchten die voldoen aan de voorwaarden van het Verdrag van Montreal, bedraagt de aansprakelijkheidslimiet voor de ruimbagage en niet-ingecheckte bagage van elke passagier 1288 SDR (Special Drawing Rights).
 • 2. Voor vluchten die voldoen aan de normen van het Verdrag van Warschau, is de limiet van aansprakelijkheid voor bagage 17 SDR per kilo. Als het werkelijke verlies van de ontbrekende bagage minder is dan deze standaard, wordt de vergoeding betaald op basis van het werkelijke verlies. De limiet van aansprakelijkheid voor niet-ingecheckte bagage is 332 SDR. De waarde van de SDR is ongeveer $1,37 (de wisselkoers is onderhevig aan schommelingen).
 • 3. Als het gewicht van de ingecheckte bagage niet op het passagiersticket wordt vermeld, mag de hoeveelheid bagage die wordt gebruikt om het compensatiebedrag te berekenen niet hoger zijn dan de hoeveelheid gratis bagage die wordt genoten door de corresponderende cabineklasse van de passagier.

Termijnen voor claims en rechtszaken

 • 1. Tijdslimiet voor het indienen van een klacht
  • a. Reizigers moeten een bezwaar indienen bij China Southern Airlines zodra ze ontdekken dat hun bagage is verdwenen. Er dient uiterlijk zeven dagen na de datum waarop de bagage had moeten zijn ontvangen, bezwaar te worden gemaakt. In het geval dat uw bagage vertraagd is, moet een bezwaar uiterlijk binnen eenentwintig werkdagen vanaf de dag waarop de bagage is afgeleverd, bij de ontvanger worden ingediend.
  • b. Alle bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend binnen de bovengenoemde termijnen.
 • 2. Klachten en geschillen moeten worden ingediend binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum waarop het vliegtuig op de plaats van bestemming is aangekomen, of had moeten aankomen op de plaats van bestemming, of de dag waarop het vervoer is beëindigd.

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card