Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Serviceovereenkomst voor Onlineboekingen

China Southern Airlines Co., Ltd. heeft zich ten doel gesteld passagiers te dienen en doet alles wat ze kan om een meer menselijke en comfortabele omgeving te creëren voor het boeken van tickets. Om uw wettelijke rechten te beschermen bij het gebruik van onze hoogwaardige onlineservice, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst aandachtig te lezen en te accepteren voordat u zich aanmeldt als lid op deze website (de ''Website''). Gebruik de services die worden aangeboden in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst nadat u zich hebt geregistreerd als e-ticketgebruiker. Als u deze overeenkomst accepteert, gaat u ermee akkoord u te houden aan de voorwaarden in deze overeenkomst.

 1. 1. Registratie
  Vul het registratieformulier voor nieuwe gebruikers in om gebruik te kunnen maken van de ticketservices en vragen te kunnen stellen, algemeen of met betrekking tot producten en boekingen op de website van China Southern Airlines. Wij zullen de ingevulde registratiegegevens controleren en behouden ons het recht voor om onjuiste registraties en registraties die niet voldoen aan de regels van de Website te annuleren. Wij houden alle gebruikersgegevens vertrouwelijk en zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of delen met irrelevante derde partijen zonder toestemming van de gebruiker, tenzij anders voorgeschreven door wet- en regelgeving.
 2. 2. Verplichtingen van de gebruiker
  Gebruikers dienen zich te houden aan de wet- en regelgeving voor civiele luchtvaart van de Volksrepubliek China en andere nationale wet- en regelgeving, evenals aan de voorwaarden van de Website.
 3. 3. Gebruikersrechten
  Gebruikers hebben recht op toegang tot de services van de Website volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.
 4. 4. Copyright en handelsmerk
  De afbeeldingen, foto's, teksten en procedures op deze Website zijn het eigendom van China Southern Airlines E-Commerce Website en worden beschermd door de wetgeving inzake handelsmerken en de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. Niemand mag deze materialen zonder toestemming downloaden, kopiëren of hergebruiken. Handelsmerken op deze Website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden beschermd door het merkenrecht.
 5. 5. Vrijwaring
  De Website is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen gebruikers en derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website.
 6. 6. Beëindiging van de service
  De Website behoudt zich het recht voor om een gratis service met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 7. 7. De Website is niet aansprakelijk wanneer er geen toegang is tot de Website als gevolg van normaal onderhoud, systeemupgrades of overbelasting van het netwerk.
 8. 8. Eventuele geschillen betreffende deze overeenkomst of geschillen met de Website die voortvloeien uit het gebruik van de Website worden opgelost volgens de toepasselijke wetgeving van de Volksrepubliek China.

China Southern Airlines Co., Ltd

22 oktober 2007

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card