Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Reactie op vertragingen van vluchten binnen de VS

China Southern Airlines heeft een noodplan opgesteld voor langdurige vertragingen aan de grond (het ''Plan'') dat voldoet aan de normen voor dergelijke plannen van het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) volgens 14 C.F.R. deel 259 voor vluchten die vertrekken uit en arriveren in de Verenigde Staten van Amerika.

I. Overzicht

Voordat vertragingen optreden, heeft China Southern Airlines een alomvattend plan dat is ontworpen om operationele uitdagingen het hoofd te bieden en om lange vertragingen te minimaliseren wanneer passagiers al aan boord van het vliegtuig zitten. Het SOC (System Operations Control Center) van China Southern Airlines is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en het welzijn van onze passagiers.

De regelgeving voor vertraging aan de grond van het Department of Transportation (DOT) schrijft vaste tijdslimieten voor vertragingen aan de grond. Het plan van China Southern Airlines voldoet aan de limieten die door deze regelgeving zijn opgelegd. China Southern Airlines garandeert haar passagiers dat het niet zal toestaan dat een vliegtuig meer dan vier uur aan de grond blijft voordat passagiers het vliegtuig mogen verlaten. De volgende uitzonderingen op de vaste tijdslimieten zijn van toepassing op internationale vluchten:

 • 1. Veiligheidsredenen
 • 2. De luchtverkeersleiding adviseert de gezagvoerder dat terugkeer naar de terminal de activiteiten op de luchthaven zou verstoren

II. Planvereisten

Het noodplan van China Southern Airlines zorgt ervoor dat China Southern Airlines over voldoende middelen beschikt en zal voldoen aan de vereisten van het DOT voor langdurige vertragingen aan de grond, inclusief omleidingen. Ons plan houdt rekening met vertragingen van meer dan vier uur aan boord van een vliegtuig dat vertrekt vanaf of arriveert op een Amerikaanse luchthaven. Het plan garandeert dat China Southern Airlines zal voldoen aan de bepaalde richtlijnen met betrekking tot het aanbieden van:

 • 1. Voldoende voedsel en drinkwater uiterlijk twee uur nadat het vliegtuig de gate verlaat (in geval van vertrek) of landt (bij aankomst) indien het vliegtuig aan de grond blijft.
 • 2. Bruikbare toiletfaciliteiten.
 • 3. Medische aandacht.
 • 4. Andere behoeften van passagiers.
 • 5. Tenzij de gezagvoerende piloot bepaalt dat veiligheid of beveiliging een dergelijke service verhinderen. Dit plan is afgestemd met luchthavenautoriteiten, zoals hieronder aangegeven.

III. Verantwoordelijkheid

China Southern Airlines SOC is verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteit van het plan. De besluitvorming voor dit plan ligt bij het SOC. Het grondpersoneel van China Southern Airlines in de Verenigde Staten en het boord- en het cabinepersoneel voeren het plan uit op grond- en vluchtniveau.

IV. Grondplan

Het plan bouwt voort op de standaardbedrijfsprocedures die nu worden gehanteerd voor lange vertragingen aan boord en voor omleidingen. Alle grondkantoren hebben resources toegewezen en procedures ontwikkeld om het vliegtuig van de start- of landingsbaan te kunnen halen en de deur te kunnen openen, zodat passagiers de mogelijkheid hebben om het vliegtuig binnen de opgegeven tijdslimieten te verlaten. Alle kantoren hebben plannen afgestemd met de lokale overheidsinstanties en de bedrijfsvoering van het vliegveld om te voldoen aan de vereisten van de regelgeving voor vertragingen aan de grond.

Tijdens vertraging van het vliegtuig worden iedere 30 minuten meldingen aan boord gegeven. De aankondiging zal ten minste omvatten: de status van de vertraging, inclusief de redenen voor de vertraging (indien bekend); uitleg over het mogelijke effect van de regelgeving van het DOT voor vertragingen aan de grond; meldingen aan passagiers indien het mogelijk is om het vliegtuig te verlaten bij een gate of een andere uitstapoptie met een geopende vliegtuigdeur.

Tijdens de vertraging worden de omstandigheden en het welzijn van de passagiers in het oog gehouden door middel van communicatie tussen het China Southern Airlines SOC, het China Southern Airport Services Team ter plaatse en de bemanning. China Southern Airlines zal proberen de best mogelijke beslissingen te nemen met oogpunt op het welzijn van alle passagiers van de betrokken vlucht.

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card