Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

สัมภาระขึ้นเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือของเรา โปรดวางสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณในชั้นวางเหนือที่นั่งหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ทางออกฉุกเฉิน (รวมถึงที่นั่งที่อยู่ใกล้ทางออกบริเวณปีกเครื่องบินและแถวแรก) จะต้องวางสัมภาระไว้บนชั้นวางเหนือศีรษะ เพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระจะไม่ขัดขวางทางออกในกรณีฉุกเฉิน

เราจะตรวจสอบสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องของคุณ ก่อนเช็คอินและขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบสิ่งของที่คุณนำถือขึ้นเครื่อง เนื่องจากมีการจำกัดน้ำหนัก จำกัดจำนวนชิ้นและปริมาตร หากสัมภาระที่คุณนำติดตัวเกินน้ำหนักที่อนุญาต คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน และวางสัมภาระไว้ในห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบิน ตามกฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (คำสั่งหมายเลข 42 ของกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนปี 2559) หากสัมภาระส่วนเกินของคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง – สามารถตรวจสอบสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรืออุปกรณ์ตรวจสอบสัมภาระแบบบริการตนเอง และสัมภาระดังกล่าวอาจไม่ถึงปลายทางในเที่ยวบินเดียวกันกับคุณ

CSAir มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของทางเรา ว่าสัมภาระของคุณควรได้รับการปฏิบัติในฐานะสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องหรือไม่

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

ระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องของผู้โดยสารแต่ละคน (ไม่รวมทารก) มีดังนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง และสิ่งของที่สามารถนำติดตัวไปได้ก่อนเดินทาง

ระดับชั้นการเดินทาง จำนวนชิ้นสูงสุด น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้น ขนาดสูงสุดต่อชิ้น
ชั้นหนึ่ง 2p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นธุรกิจ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัดบริการพิเศษ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัด 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)

นอกเหนือไปจากสัมภาระติดตัวที่ได้กล่าวข้างต้น คุณยังสามารถนำของใช้ต่อไปนี้ติดตัวขึ้นเครื่องไปพร้อมกับคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย:

รายการ อนุญาตให้กับ
เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม/ร่ม หรือไม้เท้า /กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก/กล้องส่องทางไกล/หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่าน/กระเป๋าถือใส่เครื่องสำอางสำหรับการเดินทางตามปกติ นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบ ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
อาหารของทารกระหว่างการเดินทาง/ตะกร้าทารกและรถเข็นที่พับได้หรือรถเข็นเด็ก (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
วีลแชร์ที่พับได้และ/หรือคู่ของไม้ค้ำยันและ/หรือสายรัด หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายอื่นๆ (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพที่ต้องใช้วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน สายรัดหรืออุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ
* สุนัขช่วยเหลือเช่น สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยฟัง (สุนัขพิเศษที่ผ่านการฝึกมาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็น) ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็นที่พึงพาสุนัขช่วยเหลือต้องส่งคำร้องล่วงหน้าและแสดงใบรับรองจากสถานพยาบาล

หมายเหตุ:

 • 1. ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่องต้องมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 115 ซม. (เทียบเท่ากระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว) กรุณาตรวจสอบสัมภาระของคุณให้สอดคล้องกับข้อกำหนดโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 • 2. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินอาจเปลี่ยนข้อกำหนดสัมภาระขึ้นเครื่องให้สอดคล้องตามการปรับเปลี่ยนระดับภัยคุกคาม โปรดปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • 3. สัมภาระพกติดตัวที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีจำนวนชิ้นหรือปริมาตรเกินจำกัด ควรถูกขนส่งเป็นสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง โปรดตรวจสอบสัมภาระของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรืออุปกรณ์ตรวจสอบสัมภาระแบบบริการตนเองล่วงหน้า สายการบิน China Southern อาจตรวจสอบสัมภาระของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ตรวจสอบความปลอดภัย ประตูขึ้นเครื่อง และห้องโดยสาร หากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินจำนวนสัมภาระที่อนุญาต จะคิดตามอัตราน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเกินเมื่อคุณเช็คอินสัมภาระที่ประตูขึ้นเครื่อง นี่คือรายการของการเดินทางจากเกาหลีสู่จีน

ชั้นหนึ่ง

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤32 กก. ≤158 ซม. 1000 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤32 กก. ≤158 ซม. 1300 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 300 ซม. 1000 CNY
สัมภาระหนัก 32 - 45 กก. - 3000 CNY

ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1000 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1300 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 300 ซม. 1000 CNY
สัมภาระหนัก 23 - 32 กก. - 1000 CNY
สัมภาระหนัก 32 - 45 กก. - 3000 CNY

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บที่ประตูขึ้นเครื่องไม่รวมสัมภาระน้ำหนักฟรี (FBA) และสัมภาระแบบชำระล่วงหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในเอกสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของการบริหารการบินพลเรือนของประเทศจีน ในการบริหารการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ เมื่อพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานลิเธียมไว้บนเครื่องบิน เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป หรือกล้อง โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยต่อไปนี้สำหรับการเดินทางทางอากาศ :

 • I. โปรดจำไว้ว่า
  แบตเตอรี่ลิเธียมที่เสียหายหรือถูกเรียกคืนจะถูกห้ามไม่ให้พกติดตัวไป
  แบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ได้ระบุระดับพลังงานหรือระบุไม่ชัดเจน จะถูกห้ามไม่ให้พกติดตัวไป
  โปรดซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตสำรองที่ได้มาตรฐาน
 • II. แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่สำรอง
  แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรีสำรองสามารถวางในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
  แบตเตอรี่สำรองควรถูกปิดตลอดระยะเวลาของเที่ยวบิน แบตเตอรี่สำรองไม่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้ขณะอยู่บนเครื่องบิน คุณไม่สามารถใช้งานแบตเตอรี่สำรองบนเครื่องบินหรือใช้ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
 • III. คุณไม่จำเป็นต้องเปิดอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดไม่เกิน 100 Wh (วัตต์ - ชั่วโมง) แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองในปริมาณที่เหมาะสมสามารถวางในกระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องเท่านั้น
  (หมายเหตุเกี่ยวกับระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาที่ใช้กันทั่วไป
  • -โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3-10 Wh
  • -กล้องสะท้อนแสงเลนส์เดี่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 10-20 Wh
  • -กล้องพกพาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 20-40 Wh
  • -แท็บเล็ตและแล็ปท็อปส่วนใหญ่มีคะแนน 30-100 Wh;
  • -อุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เกิน 100 Wh)
 • IV. อุปกรณ์แบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีขนาดเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh จะต้องแจ้งต่อสายการบิน China Southern Airlines เพื่อขออนุมัติ ภายใต้คำแนะนำนี้มีการจำกัดการพกแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง 2 ก้อนในกระเป๋าถือของคุณ
 • V. ห้ามมิให้พกพาอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่เกิน 160 Wh (อนุญาตให้ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม)
 • VI. มาตรการปกป้องสำหรับการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง
  เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการเผาไหม้เนื่องจากมีรอยขีดข่วน กระแทก หรือการลัดวงจร ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม ควรใส่แยกต่างหากในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกถุงพลาสติกหรือในกล่องป้องกัน
 • VII. ยานพาหนะที่ทรงตัวเองไม่สามารถบรรทุกบนเครื่องบินได้
 • 1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทั้งหมดที่ผู้โดยสารพกติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ความจุสูงสุดอยู่ที่ 100 มล. สำหรับภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 100 มล. ถึงแม้จะไม่ได้บรรจุให้เต็ม ก็ต้องเก็บไว้ในสัมภาระโหลด ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในห้องโดยสาร
 • 2. ภาชนะบรรจุของเหลวต้องใส่ในถุงพลาสติกใสที่สามารถปิดผนึกได้หลายครั้ง ซึ่งความจุสูงสุดของถุงพลาสติกอยู่ที่ 1 ลิตร (L) ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถพกถุงพลาสติกใสได้หนึ่งใบเท่านั้น ของเหลวอื่นใดต้องเก็บในสัมภาระโหลด
 • 3. ถุงพลาสติกที่ใส่ของเหลวต้องผ่านการตรวจสอบเป็นรายบุคคลที่จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย นมผงดัดแปลงสำหรับทารก/นมวัว/นมจากแม่ (ทารกต้องเดินทางด้วย) และยาในรูปแบบของเหลวที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆ ต้องพกติดตัว ต้องผ่านการตรวจสอบที่จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย และแสดงใบรับรองที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยเห็น ยาในรูปแบบของเหลวต้องเก็บไว้ในภาชนะบรรจุขนาด 100 มล. และวางไว้ในถุงพลาสติกใส
 • 4. ของเหลวที่ซื้อในพื้นที่ปลอดภัยในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสามารถพกขึ้นเครื่องบินได้

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card