Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การต่อเครื่องที่อุรุมชี

บริการ “One-Ticket”

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วของสายการบิน China Southern Airlines สำหรับการเดินทางสองส่วน (ภายใน PNR และการเปลี่ยนเครื่องในวันเดียวกัน) อาจจะต้องถูกเรียกดูบัตรโดยสารและสัมภาระจะถูกตรวจสอบทั้งสองส่วนที่สนามบินต้นทาง ผู้โดยสารเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระที่สนามบินเปลี่ยนเครื่อง

บริการตั๋วใบเดียวกำลังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เส้นทางทบิลิซิและบากู สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากประเทศอื่น ๆ และเดินทางต่อในอูรุมชี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังคงต้องรวบรวมสัมภาระของท่านสำหรับตรวจสอบกับทางศุลกากรด้วยตนเอง

บริการเช็คอินด่วน

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินภายในประทศในอุรุมชีซึ่งไม่ได้ซื้อตั๋วหลายจุดแวะพักของ CSAir (หรือผู้ที่ถือตั๋วหลายจุดแวะพักซึ่งทั้งสองส่วนไม่ได้อยู่ใน PNR เดียวกัน หรือไม่รองรับบริการ “one-ticket”) สามารถไปที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ CSAir ข้างสายพานสัมภาระหมายเลข 1 ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า T3 เพื่อรับบอร์ดดิ้งพาสและเช็คอินสัมภาระ

บริการขึ้นเครื่องด่วน

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินภายในประเทศในอุรุมชีซึ่งสามารถใช้บริการ “one-ticket” ได้หรือเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ CSAir แล้ว สามารถขึ้นลิฟต์โดยสารสำหรับเปลี่ยนเครื่องของ CSAir ไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าและผ่านเข้าสู่จุดตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกโดยตรง ประหยัดได้ทั้งแรงและเวลา

บริการห้องรับรองเปลี่ยนเครื่อง

เลานจ์สำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง จะอยู่ถัดจากลิฟต์ขนส่งที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 20:00 น. ทุกวัน มีบริการเครื่องดื่มทั้งชาและกาแฟ หนังสือและนิตยสาร รวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี นอกจากนี้ยังให้บริการอาหารเช้า กลางวันและเย็น สำหรับผู้โดยสารระยะกลาง และระยะยาวในเวลา 8:30 น. 13:30 น. และ 19:00 น. ทุกวัน เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 2 ชั่วโมงสามารถรอเที่ยวบินได้อย่างสะดวกสบาย

บริการ “One-on-one” สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ

สายการบิน China Southern Airlines ให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจ ที่เปลี่ยนเครื่องที่อุรุมชี ในการใช้บริการ "ตัวต่อตัว" เจ้าหน้าที่สายการบินจะได้รับมอบหมายให้รับผู้โดยสารที่ประตูห้องโดยสาร และแนะนำผู้โดยสารในการรับส่ง

บริการด่วน “Plane-to-Plane”

ผู้โดยสารที่มีเวลาแวะพักเปลี่ยนเครื่องน้อยกว่าเวลาต่อเครื่องบินขั้นต่ำ (minimum connecting time หรือ MCT) จะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องที่ประตูเครื่องและพาไปยังเที่ยวบินต่อไป บริการนี้จะให้บริการในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • 1. ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศถึงภายในประเทศ : ผู้โดยสารจะมีเวลาเชื่อมต่อระหว่าง 30 ถึง 50 นาที ท่านจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น จากนั้นจะนำท่านไปที่ประตูขึ้นเครื่อง หากผู้โดยสารมีสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว บุคลากรที่เป็นผู้รับส่งจะทำการรวบรวมสัมภาระนี้จากใต้เครื่องบิน และนำไปยังเที่ยวบินต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้โดยสารและสัมภาระ สามารถไปถึงจุดหมายได้ในเที่ยวบินเดียวกันทุกครั้งได้
 • 2. ผู้โดยสารภายในประเทศ-ต่อ-ระหว่างประเทศ: หากเวลาต่อเครื่องน้อยกว่า 100 นาที เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อจะไปพบผู้โดยสารที่ประตูเครื่อง หากผู้โดยสารมีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เขา/เธอต้องรับสัมภาระด้วยตนเองและไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเช็คอิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องจะส่งผู้โดยสารไปที่ประตูขึ้นเครื่อง
 • 3. ผู้โดยสารระหว่างประเทศ-ต่อ-ภายในประเทศ: หากเวลาต่อเครื่องน้อยกว่า 90 นาที เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อจะไปพบผู้โดยสารที่ประตูเครื่อง หากผู้โดยสารมีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เขา/เธอต้องรับสาภระด้วยตนเองและไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเพื่อเช็คอิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องจะส่งผู้โดยสารไปที่ประตูขึ้นเครื่อง
 • 4. ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศถึงต่างประเทศ : หากเวลาเชื่อมต่อน้อยกว่า 90 นาที ผู้ให้บริการรับส่งจะรอต้อนรับผู้โดยสารที่ประตูห้องโดยสาร หากผู้โดยสารมีสัมภาระเช็คอิน พวกเขาจำเป็นต้องรวบรวมสัมภาระด้วยตัวเองแล้วไปที่โถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเช็คอิน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รับส่งจะนำผู้โดยสารไปที่ประตูขึ้นเครื่องของพวกเขา ตั้งแต่เวลา 0:00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนไอริสของพวกเขา ที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองอุรุมชี เจ้าหน้าที่ขนส่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชายแดนในการแนะนำผู้โดยสารในการรวบรวมข้อมูล

บริการรับฝากสัมภาระ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 สายการบิน China Southern Airlines ให้บริการรับฝากสัมภาระแก่ผู้โดยสารในประเทศ เพื่อรับส่งภายในประเทศในอุรุมชีโดยใช้เวลาน้อยกว่า MCT

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • 1. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศไปยังการเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศในอุรุมชี โดยใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าเวลา MCT หากไม่พบสัมภาระของท่าน หรือมีเวลาไม่เพียงพอในการรับกระเป๋าสัมภาระ สายการบิน China Southern Airlines สามารถขนส่งไปยังปลายทางในเที่ยวบินถัดไป และท่านต้องไปรับสัมภาระที่สนามบินปลายทางด้วยตัวเอง เมื่อตกลงกันแล้ว พวกเขาจะลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (ผู้โดยสารแผนกขนส่งและแผนกกระเป๋าสัมภาระถือหนึ่งคน) และให้ข้อมูลการติดต่อของท่าน
 • 2. หลังจากมาพร้อมกับผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ตัวแทนจะกลับไปยังแผนกกระเป๋าสัมภาระ เพื่อรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสาร จากนั้นมอบสัมภาระพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจให้ฝ่ายสอบสวนสัมภาระในอุรุมชี เพื่อเดินทางในเที่ยวบินถัดไป .
 • 3. หลังจากนั้นตัวแทนรับส่งจะติดต่อผู้โดยสารผ่านทาง SMS เพื่อแจ้งหมายเลขเที่ยวบินถัดไป เวลาขึ้นเครื่องที่คาดไว้ สายด่วนสอบถามสัมภาระที่ปลายทาง และรายละเอียดอื่น ๆ

บริการที่พักฟรี

* ใช้ได้เฉพาะกับผู้โดยสารที่ถือตั๋วเที่ยวบินต่อเนื่องของสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern Airlines) ซึ่งมีการเปลี่ยนเครื่องที่อุรุมชี นั่นคือทั้งสองส่วนจะต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน

ข้อเรียกร้อง

 • 1. ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน China Southern Airlines, ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมระหว่างสายการบิน China Southern Airlines และผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบิน China Southern Airlines ในประเทศจีนที่ดำเนินการโดยสายการบินรหัสร่วมระหว่างประเทศ Chongqing Airlines หรือ Xiamen Air
 • 2. เวลาในการถ่ายโอน :
  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ : ผู้โดยสารที่ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงและไม่เกิน 48 ชั่วโมงในการถ่ายโอน ระหว่างเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินภายในประเทศ
  • เที่ยวบินภายในประเทศ ถึง เที่ยวบินภายในประเทศ : ผู้โดยสารที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาถึงเวลา 23:00 น. หรือช้ากว่า ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศอื่น ที่มีกำหนดออกเดินทางเวลา 06:00 น. หรือช้ากว่าในวันถัดไป

หมายเหตุ: เที่ยวบินภายในประเทศ – เที่ยวบินร่วมในประเทศไม่มีสิทธิ์เข้าพัก

มาตรฐาน

 • 1. ผู้โดยสารวีไอพี ผู้โดยสารที่จองที่นั่งในชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจทั้งในประเทศ (ระหว่างประเทศ) - ระหว่างประเทศ (v.v.) ส่วนต่อเครื่องหรือส่วนระหว่างประเทศเท่านั้น และสมาชิกสกายเพิร์ลบัตรทองจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้โรงแรมพันธมิตรระดับAของสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น.
 • 2. ผู้โดยสารที่จองที่นั่งในชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจในส่วนภายในประเทศเท่านั้น (ระหว่างประเทศ) - เที่ยวบินระหว่างประเทศ (v.v.) ผู้โดยสารต่อเครื่อง และสมาชิกสกายเพิร์ลบัตรเงินในเที่ยวบินภายในประเทศ (ระหว่างประเทศ) - เที่ยวบินระหว่างประเทศ (v.v.) จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการโรงแรมพันธมิตรระดับ B ของสายการบินไชน่า เซาเทิร์น.
 • 3. ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง ที่มีสิทธิ์ได้รับที่พักฟรี สามารถเข้าพักโรงแรมในเครือสายการบิน China Southern Airlines ในระดับเกรด C
 • 4. ตั๋วรางวัลสำหรับต่อเที่ยวบินจะถือว่าเป็นตั๋วธรรมดา และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมตั๋วรางวัลสำหรับต่อเที่ยวบิน จะได้รับที่พักตามประเภทของผู้โดยสารและชั้นโดยสาร ตั๋วพนักงานและตั๋วธุรกิจ ไม่มีสิทธิ์ได้รับที่พักฟรีไม่ว่าจะจองที่นั่งไว้หรือไม่ก็ตาม
 • 5. รายละเอียดบริการ: เตียงในห้องมาตรฐานสำหรับหนึ่งคืน (รวมอาหารเช้า) และบริการรถรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารกับโรงแรมฟรี บริการอื่น ๆ จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร ถ้ามี เวลาเช็คอินขึ้นอยู่กับกฎของโรงแรม

ที่พักสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินผิดพลาด

เนื่องจากความล่าช้าในเที่ยวบินขาออก อาจเป็นเพราะผู้โดยสารไม่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินรับส่งที่กำหนด (ทั้งสองเที่ยวบินจะต้องดำเนินการโดยสายการบิน China Southern Airlines) หลังจากที่ผู้โดยสารมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการเชื่อมต่อข้างต้น สำหรับที่พักฟรี เมื่อมีการเปลี่ยนตารางการให้บริการขนส่งสายการบิน China Southern Airlines ที่ อุรุมชี จะให้บริการที่พักฟรีที่พักและรถรับส่งสนามบินสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

คำเตือนเบื้องต้น

 • 1. บริการระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง – บริการที่พักฟรี ซึ่งมอบให้โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern Airlines) และไม่รวมอยู่ในค่าตั๋วของท่าน
 • 2. ไม่มีบริการที่พักฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการเดินทาง โดยที่เที่ยวบินต่อเนื่องสองเที่ยวบินในตั๋วใบเดียวกันจะถือว่าเป็นเที่ยวบินขากลับ
 • 3. ผู้โดยสารที่จองโรงแรมเพื่อรับส่งในอุรุมชี จะต้องไปที่เคาน์เตอร์ที่พัก เมื่อเที่ยวบินของท่านมาถึงแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์จะยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักของคุณ และจัดการรถรับส่งฟรีไปยังโรงแรม
 • 4. เมื่อเดินทางมาถึงเที่ยวบินภายในประเทศ โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์รับส่งผู้โดยสารถัดจาก Baggage Carousel 4 ในอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ T3 เมื่อมาถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์รับส่งผู้โดยสารที่ทางเข้าโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศของ T3
 • 5. ตามข้อกำหนดของหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ผู้โดยสายที่เป็นชาวจีนทุกคนต้องแสดงบัตรประชาชน เมื่อเช็คอินที่โรงแรมที่พักในอุรุมชี โปรดนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเช็คอินที่โรงแรมขนส่ง โปรดเข้าใจว่าผู้โดยสารบางคนอาจไม่สามารถอยู่ในอุรุมชีได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • 6. สายด่วนที่พักการขนส่ง : 0991-3800215

บริการจองที่พัก

กลุ่มผู้โดยสาร 10 คนขึ้นไป อาจสมัครใช้บริการขนส่งสายการบิน China Southern Airlines สำหรับการจองโรงแรมแบบกลุ่มล่วงหน้าหนึ่งวัน ในการจองโรงแรม พวกเขาจำเป็นต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้า วันที่เดินทางมาถึง เวลาที่จะมาถึง การเชื่อมต่อ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่ขนส่ง ผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ในรูปแบบแฟกซ์มาที่ 0991-3808877 – 9771 หรืออีเมล urczz1@xjair.com จากนั้นพวกเขาต้องโทร 0991-3800215 เพื่อยืนยันว่าได้รับแฟกซ์และรับหมายเลขการจองเรียบร้อยแล้ว เมื่อการสำรองที่พักสำเร็จแล้ว บริการขนส่งของ China Southern Airlines จะจัดเตรียมที่พักที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารล่วงหน้า

บริการอื่นๆ

สายด่วนบริการเปลี่ยนเครื่อง 24 ชั่วโมง: 0991-3800215

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card