Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การต่อเครื่องที่ฉงชิ่ง

I. ขั้นตอนการย้าย / เปลี่ยนเครื่อง

i. บริการ “ตั๋วผ่านใบเดียว” สำหรับการรับส่งผู้โดยสาร / ขั้นตอนการเดินทางจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

หลังจากเดินทางมาถึงฉงชิ่ง ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินและเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 3 ผ่านสะพานห้องรับรองไปยังเคาน์เตอร์ย้ายผู้โดยสารของสายการบิน China Southern Airlines พนักงานจะตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้โดยสารและข้อมูลสัมภาระ / ปั๊มตราในส่วนของการย้ายผู้โดยสาร และพาผู้โดยสารไปยังประตูขึ้นเครื่อง

ii. บริการ “ผ่านโดยไม่ต้องใช้ตั๋ว” สำหรับการรับส่งผู้โดยสาร ตามขั้นตอนการเดินทางจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เช็คอินสัมภาระ

หลังจากเดินทางมาถึงฉงชิ่ง ผู้โดยสารจะออกจากเครื่องบินและเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 3 ผ่านสะพานห้องรับรองไปยังเคาน์เตอร์ย้ายผู้โดยสารของสายการบิน China Southern Airlines ผู้โดยสารจะต้องจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อทำการเช็คอิน และไปยังประตูขึ้นเครื่องหรือรอขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

หลังจากเดินทางมาถึงฉงชิ่ง ผู้โดยสารจะออกจากเครื่องบินและเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 3 ผ่านทางสะพานห้องรับรอง มีบริการเช็คอินสัมภาระที่สถานีด้านหน้า ผู้โดยสารต้องไปที่เคาท์เตอร์สัมภาระเพื่อรับสัมภาระของตน ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 3F CSAIR บนชั้น 4 เพื่อเช็คอินสัมภาระปกติ และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขึ้นเครื่อง

II. เวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางเปลี่ยนเครื่องสำหรับ CSAIR ที่ฉงชิ่ง

ประเภทการเปลี่ยนเครื่อง / เวลาที่สั้นที่สุดในการเปลี่ยนเครื่อง CSAIR ไปยัง CSAIR (บัตรผ่านใบเดียว) CSAIR ไปยังสายการบินต่างประเทศ
T3-T3 เดินทางภายในประเทศไปยังภายในประเทศ 90 นาที 120 นาที
T3-T2 เดินทางภายในประเทศไปยังภายในประเทศ ---- 150 นาที
T3-T3 เดินทางภายในประเทศไปยังเดินทางระหว่างประเทศ ไม่สามารถใช้ได้ 150 นาที
T3-T3 เดินทางระหว่างประเทศไปยังเดินทางภายในประเทศ ไม่สามารถใช้ได้ 150 นาที

หมายเหตุ: สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระที่ได้รับบริการ “ตั๋วผ่านใบเดียว” จาก CSAIR ไปยัง CSAIR โปรดดูระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องจาก CSAIR ไปยังสายการบินต่างประเทศ

III. ข้อมูลบริการเปลี่ยนเครื่องอื่น ๆ

  • 1. CSAIR สายด่วนบริการการเปลี่ยนเครื่องที่ฉงชิ่ง 023-88358773 (เวลาให้บริการ: 09:00-23:00)
  • 2. ปัจจุบัน CSAIR บริการการเปลี่ยนเครื่องที่ฉงชิ่ง ไม่ได้ให้บริการสำหรับเที่ยวบินในประเทศไปยังระหว่างประเทศ, เที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังภายในประเทศ ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง ควรเผื่อเวลาไว้ 150 นาที ในการเปลี่ยนเครื่อง
  • 3. ปัจจุบัน CSAIR การเปลี่ยนเครื่องที่ฉงชิ่ง ไม่มีบริการเช็คอินค้างคืน
  • 4. ปัจจุบัน CSAIR การเปลี่ยนเครื่องที่ฉงชิ่ง ยังไม่มีบริการที่พักค้างคืน

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card