Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การแจ้งเตือนใบรับรองการเดินทาง

เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเที่ยวบิน รัฐกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าว เพื่อที่รับรองตัวตนของตนตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินและต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • 1. ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคมและการบริหารการบินพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ใบรับรองตัวตนที่ใช้ได้สำหรับเที่ยวบินจะมีในหมวดหมู่ต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชนของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ บัตรประจำตัวประชาชนประจำถิ่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองของนายทหาร ใบรับรองพลเรือนนายร้อย PLA ใบรับรองของพนักงานบริการภาคบังคับ ใบรับรองของสิบเอก PLA ใบรับรองของราชการพลเรือน PLA ใบรับรองของพนักงาน PLA ใบรับรองของเจ้าหน้าที่ PAP ใบรับรองของทหาร PAP หนังสือเดินทางของนักเดินเรือสำหรับผู้อยู่อาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ ใบอนุญาตเข้า – ออกสำหรับการเดินทางไปและกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า ใบอนุญาตเข้า – ออกสำหรับการเดินทางไปและกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับชาวไต้หวัน และใบรับรองถิ่นที่อยู่ของชาวฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน หนังสือเดินทางของผู้โดยสารต่างประเทศ ใบรับรองนักการทูตไปยังประเทศจีนที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ และใบอนุญาตผู้พำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ (บัตรประจำตัวถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ) และใบรับรองตัวตนที่ถูกต้องอื่น ๆ สำหรับเที่ยวบินที่กำหนดโดยการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ใบรับรองตัวตนที่ถูกต้องสำหรับชาวจีนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีสำหรับการเดินทาง รวมถึงใบรับรองทางการแพทย์ ทะเบียนบ้าน ใบรับรองของนักเรียน หรือการรับรองตัวตนที่ออกโดยแผนกความปลอดภัยสาธารณะในสถานที่ของการลงทะเบียนครัวเรือน
 • 2. ทหารปฏิวัติที่พิการต้องซื้อตั๋วและทำตามขั้นตอนการเช็คอิน ด้วยใบรับรองทหารพิการเนื่องด้วยการปฏิวัติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิการเนื่องจากหน้าที่ ด้วยใบรับรองเงินบำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนพิการ
 • 3. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารแสดงตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พวกเขาอาจใช้เอกสารหรือใบรับรองต่อไปนี้สำหรับการซื้อตั๋วและเช็คอิน
  • a. ผู้แทนของสภาประชาชนแห่งชาติและสมาชิกของคณะกรรมการการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองของคนจีน อาจใช้ใบรับรองตัวแทนของพวกเขาได้
  • b. นักเรียนของสถาบันการศึกษาของกองทัพปลดปล่อยประชาชนและตำรวจติดอาวุธ อาจใช้บัตรนักเรียนได้
  • c. ผู้แทนเข้าร่วมสภาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สภาประชาชนแห่งชาติ รัฐสภาของคนงาน สภาเยาวชน สภาคองเกรสของผู้หญิงและสภาคองเกรสของนางแบบในการประชุมระดับชาติ ภูมิภาค เขตปกครองตนเอง และระดับเทศบาล อาจใช้ใบรับรองตัวตนชั่วคราวที่ออกโดยฝ่ายที่มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาลหรือทหารในระดับเขตหรือสูงกว่า(รวม)
  • d. สำหรับผู้โดยสารจีนแผ่นดินใหญ่ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกขโมยนอกสถานที่ที่อยู่อาศัย พวกเขาอาจใช้ใบรับรองตัวตนชั่วคราวที่ออกโดยหน่วยรักษาความปลอดภัยสาธารณะในกรณีที่เกิดขึ้นหรือถูกรายงาน
  • f. ทารกที่มีอายุต่ำกว่าสองขวบและเด็กอายุต่ำกว่า 2 -12 ปีสามารถใช้หนังสือเล่มเล็กได้ ใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว สูติบัตร ใบรับรองบุตรคนเดียวหรือบัตรนักเรียนพร้อมรูปถ่ายสำหรับซื้อตั๋วและเช็คอิน

หมายเหตุพิเศษ:

 • 1. ผู้โดยสารจะต้องใช้เอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ซื้อตั๋ว ซึ่งจะผ่านขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจสอบความปลอดภัย
 • 2. สำหรับผู้โดยสารที่มีเอกสารการเดินทางที่แตกต่างกัน ประเทศและภูมิภาคต่างๆ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางผ่านหรือการเข้าประเทศที่ไม่เหมือนกัน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับสถานทูตหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเดินทางผ่านหรือการเข้าประเทศ ก่อนซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เดินทางอย่างราบรืน เราจะต้องใช้สิทธิปฏิเสธการขนส่ง หากคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง อาจหาโอกาสที่จะเข้าไปในประเทศที่คุณเดินทางผ่านหรือประเทศที่คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณระหว่างการบิน หรือปฏิเสธที่จะนำเอกสารเดินทางของคุณให้กับพนักงานบนเครื่องบินและปฏิเสธใบรับเมื่อถูกเรียกร้อง

หมายเหตุสำหรับการเข้าทิเบต

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริการบัตรโดยสารและเช็คอินออนไลน์เปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรประชาชนจีนเท่านั้น ผู้โดยสารอื่นๆ ที่เดินทางไปหรือต่อเครื่องที่ลาซา หลินจือ ชามโด ซิกัทเซ่ และงาริ ต้องไปที่สำนักงานท้องถิ่นของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ พร้อมใบอนุญาตท่องเที่ยวทิเบต ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดระเบียบนี้ ขอบคุณ

หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการพหุภาคีหรือทวิภาคีระยะยาวของรัฐบาลในทิเบต ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและการศึกษาและทำการสอนในทิเบต นักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาในทิเบต และเจ้าหน้าที่ขององค์กรนอกภาครัฐต่างประเทศที่ดำเนินโครงการความร่วมมือในทิเบต เมื่อชาวต่างชาติสี่ประเภทดังกล่าวต้องการเข้าทิเบตด้วยเที่ยวบินพลเรือน สามารถซื้อบัตรโดยสารและผ่านการเช็คอินกับการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้ ด้วยการแสดงใบอนุญาตพำนักอาศัยในจีนและใบรับรองผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ถูกต้อง (หรือใบรับรองสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือใบอนุญาตทำงาน) ที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและหน่วยงานการต่างประเทศของทิเบต โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้เข้าทิเบตหรือหนังสือรับรองสำหรับการเดินทางในทิเบตเพิ่มเติมใดๆ

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card