Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การตอบสนองต่อความล่าช้าของเที่ยวบินในสหรัฐ

ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ได้จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ("แผนการ") ซึ่งตรงตามมาตรฐานการจัดทำแผนการที่กรมการขนส่งของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางและเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กฎระเบียบ 14 CFR Part 259

I. ภาพรวม

ก่อนที่จะเกิดความล่าช้า ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์มีแผนสรุปที่จัดทำขึ้นมาเพื่อปรับตัวตามความท้าทายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน และลดความล่าช้าที่ผู้โดยสารต้องรออยู่ในเครื่องบิน ศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบ (SOC) ของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ รับผิดชอบในการดำเนินการของแผนการนี้ ขณะที่จดจำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้โดยสารไว้ในใจ

กฎระเบียบของกรมการขนส่ง (DOT) ได้กำหนดระยะเวลาจำกัดที่เข้มงวดกับความล่าช้าที่ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้ แผนการของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ตรงตามข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎระเบียบนี้ ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์รับประกันว่า จะไม่อนุญาตให้เครื่องบินอยู่บนลานจอดโดยไม่ให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องเกิน 4 ชั่วโมง ข้อยกเว้นของระยะเวลาจำกัดที่เข้มงวดดังต่อไปนี้ ใช้บังคับกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • 1. ความปลอดภัยหรือเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • 2. หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) แนะนำนักบินผู้บังคับอากาศยานว่า การกลับไปอาคารผู้โดยสารจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบิน

II. ความต้องการของแผนการ

แผนฉุกเฉินของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ทำให้มั่นใจว่า ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์มีทรัพยากรที่เพียงพอ และจะตอบสนองความต้องการของ DOT สำหรับความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้ รวมทั้งการเปลี่ยนทางไปลงจอดที่สนามบินอื่น แผนของเราพิจารณาความล่าช้าที่ต้องอยู่บนเครื่องบินที่ออกเดินทางจากหรือเดินทางมาถึงสนามบินของสหรัฐอเมริกาเกิน 4 ชั่วโมง แผนนี้ทำให้มั่นใจว่า ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • 1. หลังจากเครื่องบินออกจากประตูขึ้นเครื่อง (กรณีออกเดินทาง) หรือลงจอด (กรณีเดินทางมาถึง) แล้ว ยังคงอยู่บนลานจอด ต้องมีอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอสำหรับ 2 ชั่วโมงที่รอคอยอยู่บนเครื่อง
 • 2. ห้องน้ำที่ใช้ได้
 • 3. การดูแลทางการแพทย์
 • 4. ความต้องการอื่นๆ เพื่อความสบายของผู้โดยสาร
 • 5. ยกเว้นกรณีที่นักบินผู้บังคับอากาศยานให้หยุดบริการดังกล่าว เนื่องจากความปลอดภัยหรือการพิจารณาถึงความปลอดภัย แผนการนี้ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของสนามบิน ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

III. ความรับผิดชอบ

SOC ของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการและคุณภาพของแผนการนี้ การตัดสินใจสำหรับแผนการนี้อยู่ในอำนาจของ SOC สำนักงานสถานีประจำสหรัฐอเมริกาของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ฝูงบิน และบริการในห้องโดยสาร จะดำเนินการตามแผนการนี้ในระดับสถานีและเที่ยวบิน

IV. แผนการสถานี

แผนการนี้จัดทำขึ้นมาบนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อจัดการความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องเป็นเวลานาน และการเปลี่ยนทางไปลงจอดที่สนามบินอื่น ทุกสถานีมีทรัพยากรที่เหมือนกันและขั้นตอนที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้นำเครื่องบินออกจากรันเวย์และเปิดประตูอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้โดยสารมีโอกาศได้ทยอยลงมาจากเครื่องบินภายในระยะเวลาที่จำกัด ทุกสถานีมีแผนการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานดำเนินงานสนามบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของระเบียบว่าด้วยความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้

เวลาเครื่องบินเกิดความล่าช้า ต้องมีการประกาศข้อมูลบนเที่ยวบินทุกๆ 30 นาที เนื้อหาของการประกาศอย่างน้อยต้องรวมถึง: สถานะของความล่าช้า รวมถึงเหตุผลของความล่าช้า (หากทราบ) ชี้แจงผลกระทบที่เป็นไปได้ของระเบียบจาก DOT ที่ว่าด้วยความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้ หากมีโอกาสได้ลงจากเครื่องบินที่ประตูขึ้นเครื่องหรือพื้นที่ลงเครื่องบินอื่น ต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและเปิดประตูเครื่องบินไว้

ตลอดเวลาความล่าช้าของเที่ยวบิน SOC ของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ทีมงานบริการที่สนามบินท้องถิ่น และทีมพนักงานบนเครื่องบิน มีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา ขณะเดียวกัน คอยสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปและความเป็นอยู่ของผู้โดยสาร ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะทำการตัดสินใจที่ดีที่สุด ด้วยการพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของผู้โดยสารทั้งหมดบนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบ

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card