Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

กฎเกี่ยวกับสัมภาระ

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

ระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องของผู้โดยสารแต่ละคน (ไม่รวมทารก) มีดังนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง และสิ่งของที่สามารถนำติดตัวไปได้ก่อนเดินทาง

ระดับชั้นการเดินทาง จำนวนชิ้นสูงสุด น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้น ขนาดสูงสุดต่อชิ้น
ชั้นหนึ่ง 2p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นธุรกิจ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัดบริการพิเศษ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัด 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)

นอกเหนือไปจากสัมภาระติดตัวที่ได้กล่าวข้างต้น คุณยังสามารถนำของใช้ต่อไปนี้ติดตัวขึ้นเครื่องไปพร้อมกับคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย:

รายการ อนุญาตให้กับ
เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม/ร่ม หรือไม้เท้า /กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก/กล้องส่องทางไกล/หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่าน/กระเป๋าถือใส่เครื่องสำอางสำหรับการเดินทางตามปกติ นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบ ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
อาหารของทารกระหว่างการเดินทาง/ตะกร้าทารกและรถเข็นที่พับได้หรือรถเข็นเด็ก (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
วีลแชร์ที่พับได้และ/หรือคู่ของไม้ค้ำยันและ/หรือสายรัด หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายอื่นๆ (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพที่ต้องใช้วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน สายรัดหรืออุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ
* สุนัขช่วยเหลือเช่น สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยฟัง (สุนัขพิเศษที่ผ่านการฝึกมาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็น) ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็นที่พึงพาสุนัขช่วยเหลือต้องส่งคำร้องล่วงหน้าและแสดงใบรับรองจากสถานพยาบาล

หมายเหตุ:

 • 1. ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่องต้องมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 115 ซม. (เทียบเท่ากระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว) กรุณาตรวจสอบสัมภาระของคุณให้สอดคล้องกับข้อกำหนดโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 • 2. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินอาจเปลี่ยนข้อกำหนดสัมภาระขึ้นเครื่องให้สอดคล้องตามการปรับเปลี่ยนระดับภัยคุกคาม โปรดปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • 3. สัมภาระพกติดตัวที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีจำนวนชิ้นหรือปริมาตรเกินจำกัด ควรถูกขนส่งเป็นสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง โปรดตรวจสอบสัมภาระของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรืออุปกรณ์ตรวจสอบสัมภาระแบบบริการตนเองล่วงหน้า สายการบิน China Southern อาจตรวจสอบสัมภาระของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ตรวจสอบความปลอดภัย ประตูขึ้นเครื่อง และห้องโดยสาร หากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินจำนวนสัมภาระที่อนุญาต จะคิดตามอัตราน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเกินเมื่อคุณเช็คอินสัมภาระที่ประตูขึ้นเครื่อง นี่คือรายการของการเดินทางจากเกาหลีสู่จีน

ชั้นหนึ่ง

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤32 กก. ≤158 ซม. 1000 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤32 กก. ≤158 ซม. 1300 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 300 ซม. 1000 CNY
สัมภาระหนัก 32 - 45 กก. - 3000 CNY

ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1000 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1300 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 300 ซม. 1000 CNY
สัมภาระหนัก 23 - 32 กก. - 1000 CNY
สัมภาระหนัก 32 - 45 กก. - 3000 CNY

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บที่ประตูขึ้นเครื่องไม่รวมสัมภาระน้ำหนักฟรี (FBA) และสัมภาระแบบชำระล่วงหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

I. ข้อจำกัดน้ำหนักและขนาดของสัมภาระ

ประเภท น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้น ขนาดสูงสุดต่อชิ้น
เที่ยวบินภายในประเทศ 50 กิโลกรัม ขนาดของแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 40 * 60 * 100 ซม.
การเดินทางระหว่างประเทศ/ระหว่างภูมิภาค(รวมถึงเส้นทางประเทศสหรัฐอเมริกา) 45 กิโลกรัม ผลรวมขนาดภายนอกของสัมภาระแต่ละอย่างต้องไม่เกิน 158 เซนติเมตร
การเดินทางระหว่างประเทศ/ระหว่างภูมิภาค(ไม่รวมเส้นทางประเทศสหรัฐอเมริกา) 32 กิโลกรัม ผลรวมขนาดภายนอกของสัมภาระแต่ละอย่างต้องไม่เกิน 158 เซนติเมตร

หมายเหตุ:

 • 1. สำหรับเซกเมนต์ภายในประเทศของการเดินทางระหว่างประเทศ น้ำหนักสัมภาระฟรีของผู้โดยสารแต่ละคน ต้องคำนวณตามน้ำหนักสัมภาระฟรีของการเดินทางระหว่างประเทศ
 • 2. ข้อมูลสัมภาระดังกล่าว (รวมถึงขนาดและน้ำหนัก) เป็นค่าสูงสุดที่สายการบินอนุญาต ไม่ใช่น้ำหนักสัมภาระฟรี คุณต้องชำระเงินสำหรับน้ำหนักส่วนเกิน
 • 3. รายการที่เกินค่าจำกัดดังกล่าว ไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระได้ เราจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารแพ็คสัมภาระแต่ละชิ้นให้แยกกันต่างกัน เพื่อแน่ใจว่ารายการชิ้นเดียวของสัมภาระที่จะโหลดนั้น ตรงตามข้อจำกัด และสามารถโหลดเป็นสัมภาระทั่วไปได้ หากสัมภาระไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เจ้าของจะต้อง มอบสัมภาระเหล่านี้ไปให้ฝ่ายขนส่งสินค้าของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • 4. สรุปสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้บนตั๋วเครื่องบิน

I. สัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี

i. การเดินทางระหว่างประเทศ / ภูมิภาค

*กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ขึ้นอยู่กับวันที่จำหน่ายในระบบ)

(i) สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ Fare Family ระหว่างเกาหลีใต้และจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)

ชั้นเฟิร์สคลาส

First Class
สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรี 3 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
ชั้นธุรกิจ

Business Full Flex Business Flex Business Standard
สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรี 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

Premium Economy Full Flex Premium Economy Flex Premium Economy Standard
สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรี 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 1 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
ชั้นประหยัด

Economy Full Flex Economy Flex Economy Standard
สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรี 2 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 2 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM 1 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM

หมายเหตุ สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับเด็กทารกที่ไม่ใช้ที่นั่งคือ 1 ชิ้น 10KG(22 ปอนด์)/ ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115CM (45 นิ้ว)

(ii) สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ Fare Family ที่นอกเหนือจากแผนการเดินทางด้านบน หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Fare Family

ชั้นโดยสาร สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรี แผนการเดินทางที่บังคับใช้ได้
ชั้นเฟิร์สคลาส 3 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM แผนการเดินทางทั้งหมด
ชั้นธุรกิจ 2 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM แผนการเดินทางทั้งหมด
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 2 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
 • ①แผนการเดินทางระหว่างยุโรป (ยกเว้นรัสเซียและตุรกี) กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง[หมายเหตุ 1] / แอฟริกา
 • ②แผนการเดินทางจากรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป) ไปยังจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)
 • ③แผนการเดินทางระหว่างทวีปอเมริกากับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก[หมายเหตุ 2] / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ④แผนการเดินทางระหว่างแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ⑤แผนการเดินทางระหว่างตะวันออกกลางกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / แอฟริกา [หมายเหตุ 3]
 • ⑥แผนการเดินระหว่างแอฟริกากับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑦แผนการเดินทางระหว่างญี่ปุ่นกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
1 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
 • ①แผนการเดินทางจากจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) ไปยังรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป)
 • ②แผนการเดินทางระหว่างรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป) กับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ③แผนการเดินทางระหว่างตุรกีกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ④แผนการเดินทางระหว่างเกาหลีใต้กับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑤แผนการเดินทางระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑥แผนการเดินทางระหว่างเอเชียใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑦แผนการเดินทางระหว่างเอเชียกลางและตะวันตกกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)
 • ⑧แผนการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แผนการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน
 • ⑨แผนการเดินทางระหว่างฮ่องกง มาเก๊ากับไต้หวัน
 • ⑩แผนการเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ชั้นประหยัด 2 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
 • ①แผนการเดินทางระหว่างยุโรป (ยกเว้นรัสเซียและตุรกี) กับญี่ปุ่น / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ②แผนการเดินทางจากรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป) ไปยังจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)
 • ③แผนการเดินทางระหว่างทวีปอเมริกากับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ④แผนการเดินทางระหว่างแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ⑤แผนการเดินทางระหว่างตะวันออกกลางกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและเอเชียตะวันตก / แอฟริกา
 • ⑥แผนการเดินทางระหว่างแอฟริกากับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑦แผนการเดินทางระหว่างญี่ปุ่นกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
1 ชิ้น 32KG (70 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
 • ①แผนการเดินทางจากจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) ไปยังรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป)
 • ②แผนการเดินทางระหว่างตุรกีกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)
 • ③แผนการเดินทางระหว่างเอเชียกลางและตะวันตกกับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน)
1 ชิ้น 23KG (50 ปอนด์) / ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้อง≤158CM
 • ①แผนการเดินทางระหว่างยุโรป (ยกเว้นรัสเซียและตุรกี) กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เกาหลีใต้ / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้
 • ②แผนการเดินทางระหว่างรัสเซีย (พื้นที่อยู่ในทวีปยุโรป) กับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ③แผนการเดินทางระหว่างตุรกีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / ญี่ปุ่นและเกาหลี / เอเชียกลางและตะวันตก / แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ / ทวีปอเมริกา / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
 • ④แผนการเดินทางระหว่างเกาหลีใต้กับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑤แผนการเดินทางระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เอเชียใต้ / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑥แผนการเดินทางระหว่างเอเชียใต้กับจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) / เอเชียกลางและตะวันตก
 • ⑦แผนการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แผนการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน
 • ⑧แผนการเดินทางระหว่างฮ่องกง มาเก๊ากับไต้หวัน
 • ⑨แผนการเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

หมายเหตุ

 • 1. ตะวันออกกลางจะหมายถึง: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ ซาอุดิอาระเบีย/ กาตาร์/ คูเวต/ อิสราเอล/ จอร์แดน/ บาห์เรน/ เลบานอน/ อิรัก/ อียิปต์/ ซีเรีย/ ซูดาน/ โอมาน/
 • 2.เอเซียกลางและเอเซียตะวันตกจะหมายถึง: อุซเบกิสถาน/ ทาจิกิสถาน/ คาซัคสถาน/ คีร์กีซสถาน/ เติร์กเมนิสถาน/ อิหร่าน/ ปากีสถาน / อาเซอร์ไบจาน/ จอร์เจีย ฯลฯ และรัสเซีย (เขต
 • 3.ค่าบริการสัมภาระฟรีสำหรับเส้นทางระหว่างอุรุมชีและดูไบจะได้แก่: สัมภาระ 1 ชิ้นสำหรับชั้นประหยัดบริการพิเศษ น้ำหนัก 32 กก./สัมภาระ 1 ชิ้นสำหรับชั้นประหยัด น้ำหนัก 23 กก./สัมภาระ สำหรับชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง น้ำหนักของสัมภาระจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตาราง
 • สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับเด็กทารกที่ไม่ใช้ที่นั่งคือ 1 ชิ้น 10KG(22 ปอนด์)/ ชิ้น ผลรวมทั้งสามด้านของสัมภาระแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115CM (45 นิ้ว)

เคล็ดลับ:

 • 1. สำหรับเที่ยวบินซึ่งใช้รหัสร่วมกันของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ตามข้อตกลงที่กำหนด กฎเรื่องสัมภาระอาจหมายถึงกฎเรื่องสัมภาระของสายการบินที่ขายตั๋วหรือสายการบินที่ใช้เครื่องบินซึ่งจะเป็นไปตามการแสดงผลของระบบ;
 • 2. สมาชิกบัตรโกลด์และซิลเวอร์การ์ดของสกายเพิร์ลจะได้รับสิทธิ์สัมภาระโหลดใต้เครื่องเสริมฟรีตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;
 • 3. เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการในการเดินทางที่แตกต่างกันของผู้โดยสาร สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตั๋วโดยสารที่กำหนดโดยปราศจากสัมภาระโหลดใต้เครื่องฟรีในบางเที่ยวบิน. สมาชิกบัตรโกลด์และซิลเวอร์การ์ดของสกายเพิร์ล นักศึกษา แรงงานและผู้โดยสารอื่นๆ ตามที่ระบุซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์สัมภาระโหลดใต้เครื่องเสริมฟรี;
 • 4. หากไม่มีการระบุไว้เป็นอื่น สัมภาระโหลดใต้เครื่องเสริมฟรีของผู้โดยสารแบบกลุ่มจะเหมือนกับของผู้โดยสารแบบบุคคล;

ii. การเดินทางภายในประเทศจีน

ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม/ ชั้นประหยัด ทารกที่ไม่ซื้อที่นั่ง เด็ก/ทารกที่ซื้อที่นั่ง
40 กก. 30 กก. 20 กก. 10 กก. สามารถนำสัมภาระที่อนุญาตเบื้องต้นให้นำขึ้นเครื่องได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

หมายเหต

 • 1. ทารกที่ไม่ได้ซื้อที่นั่งสามารถนำรถเข็นแบบพับขึ้นเครื่องได้
 • 2. ระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศของการเดินทางระหว่างประเทศ สัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ฟรีจะถูกคำนวณตามการเดินทางระหว่างประเทศนั้นๆ

iii. นโยบายสิทธิพิเศษ

(i) ผู้โดยสารนักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศ

ผู้โดยสารนักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศที่ซื้อตั๋วชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จะได้รับสัมภาระอนุญาตเพิ่ม 1 ชิ้นจากมาตรฐานสัมภาระด้านบนที่ใช้กับผู้ใหญ่ รายละเอียดจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในระบบ

 • 1. นักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศหมายถึงนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี (ไม่รวมถึง 30 ปี) ที่ไปศึกษาที่สถานศึกษาในระบบซึ่งอยู่ประเทศ / ภูมิภาคอื่นที่นอกเหนือจากประเทศสัญชาติตัวเอง เมื่อจองตั๋วเครื่องบินจะต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่าและหลักฐานการศึกษาในต่างประเทศ (บัตรนักเรียน ใบแจ้งการเข้าเรียนหรือจดหมายเชิญดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ )
 • 2. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศใช้ได้กับอัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศ / ภูมิภาคที่ศึกษากับประเทศ / ภูมิภาคสัญชาติตัวเองเท่านั้น
 • 3. ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงินของสกายเพิร์ล สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ จะไม่ได้รับสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศ
 • 4. รายละเอียดแผนการเดินทางหรืออัตราค่าขนส่งมีดังนี้:
  • a. ระหว่างจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) กับสิงคโปร์
  • b. ระหว่างจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ ยุโรป (ยกเว้นตุรกี) แอฟริกา เอเชียกลางและตะวันตกและอินเดีย
  • c. ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน
  • d. ระหว่างยุโรป (ยกเว้นตุรกี) กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • e. ชั้นประหยัดสุดพิเศษและชั้นประหยัดพิเศษระหว่างจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) กับเกาหลีใต้

(ii) ผู้โดยสารแรงงาน

ผู้โดยสารแรงงานที่ซื้อตั๋วชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จะได้รับสัมภาระอนุญาตเพิ่ม 1 ชิ้นจากมาตรฐานสัมภาระด้านบนที่ใช้กับผู้ใหญ่ รายละเอียดจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในระบบ

 • 1.ผู้โดยสารแรงงานหมายถึงผู้โดยสารที่เดินทางไปทำงานในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศสัญชาติตัวเอง เมื่อจองตั๋วเครื่องบินจะต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าทำงาน (ไม่รวมถึงเวิร์คเพอร์มิท)
 • 2. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับแรงงานใช้ได้กับอัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศที่ทำงานและประเทศสัญชาติตัวเองเท่านั้น
 • 3. ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม บัตรทอง และบัตรเงินของสกายเพิร์ล สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ จะไม่ได้รับสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องฟรีเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารแรงงาน
 • 4. รายละเอียดแผนการเดินทางหรืออัตราค่าขนส่งมีดังนี้:
  • a. ระหว่างจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลางและตะวันตก (ยกเว้นทาจิกิสถาน)
  • b. ระหว่างเกาหลีใต้กับเอเชียใต้ เอเชียกลางและตะวันตก
  • c. ชั้นประหยัดสุดพิเศษและชั้นประหยัดพิเศษระหว่างจีน (ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน) กับเกาหลีใต้

เดินทางระหว่างประเทศในยุโรป / พื้นที่เขต3 และ พื้นที่เขต1 หรือการเดินทางระหว่างยุโรปและพื้นที่เขต3:หากสัมภาระส่วนเกินเป็นกระเป๋ากอล์ฟ (1 ชิ้นน้ำหนักสูงสุด 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์)) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับเที่ยวบิ

การแบ่งเขต IATA

 • พื้นที่ 1: ทุกทวีปอเมริกาเหนือและใต้และหมู่เกาะที่อยู่ติดกัน, กรีนแลนด์,เบอร์มิวดา ,หมู่เกาะอินเดียตะวันตก และหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน, เกาะฮาวาย (รวมถึงมิดเวย์และปาล์มไมร่า)
 • พื้นที่ 2: ยุโรป,แอฟริกาและหมู่เกาะใกล้เคียง, เกาะสวรรค์และส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันตกของเทือกเขาอูราล รวมถึงอิหร่านและตะวันออกกลาง
 • พื้นที่ 3: เอเชียและหมู่เกาะใกล้เคียงยกเว้นส่วนที่รวมอยู่ในพื้นที่ 2 แถบอินเดียตะวันออก, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกยกเว้นที่รวมอยู่ในพื้นที่ 1

I. การเดินทางระหว่างประเทศ / ภูมิภาค

โซน 1: การเดินทางระหว่างจีน (รวมถึงฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียกลางและตะวันตก, เอเชียใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์และอเมริกา, แอฟริกา

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1380 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 2000 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 203 ซม. 1000
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 23-28 กิโลกรัม - 500
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 28-32 กิโลกรัม - 1000
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 28-32 กิโลกรัม (หมายเหตุ) - 3000

หมายเหตุ: สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศและภูมิภาค (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) สัมภาระใต้ท้องเครื่องต่อหนึ่งชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก./70 ปอนด์ สำหรับเส้นทางไปสหรัฐอเมริกา สัมภาระใต้ท้องเครื่องต่อหนึ่งชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 45 กก./90 ปอนด์

โซนที่ 2: การเดินทางระหว่างจีน (รวมถึงฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียกลางและตะวันตก, เอเชียใต้, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ยุโรป, รัสเซีย (รวมทั้งส่วนยุโรปและเอเชีย) ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น, ตุรกี, ตะวันออกกลาง, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1100 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 2000 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 203 ซม. 1000
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 23-28 กิโลกรัม - 500
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 28-32 กิโลกรัม - 1000

โซนที่ 3: การเดินทางระหว่างจีน (รวมถึงฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้, เอเชียกลางและตะวันตก, ยุโรป, รัสเซีย (รวมทั้งยุโรปและเอเชีย), เกาหลีใต้และการเดินทางที่ไม่ได้ระบุข้างต้น

ประเภท น้ำหนัก ขนาด (ยาว+กว้าง+สูง) ค่าธรรมเนียม (CNY หรือเทียบเท่า)
ชิ้นแรกซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 800 CNY/ชิ้น
ตั้งแต่ชิ้นที่สองซึ่งนอกเหนือจากที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ≤23 กก. ≤158 ซม. 1300 CNY/ชิ้น
ขนาดเกินกว่าที่กำหนด - 159 - 203 ซม. 1000
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 23-28 กิโลกรัม - 300
สัมภาระหนัก น้ำหนักรวม 28-32 กิโลกรัม - 700

หมายเหตุ:

 • 1. จะมีการเรียกเก็บสัมภาระที่เกินการจำกัดของชิ้นส่วน ขนาด หรือน้ำหนัก ในบรรดาชิ้นส่วน ขนาด และน้ำหนัก หากสัมภาระเกินขีดจำกัดสองชิ้น หรือมากกว่านั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • 2. น้ำหนักสัมภาระทั้งหมดที่เกินจากข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะถูกเรียกเก็บตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • 3. เส้นทางเอเชียกลาง/ตะวันตก หมายถึงเส้นทางระหว่างจีนและอุซเบกิสถาน/ทาจิกิสถาน/คาซัคสถาน/คีร์กีซถาน/เติร์กเมนิสถาน/อิหร่าน/ปากีสถาน/อาเซอร์ไบจาน/จอร์เจีย

II. เส้นทางภายในประเทศจีน

ไม่ว่าระดับค่าโดยสารที่ผู้โดยสารจ่ายจริงเป็นเท่าไร และตำแหน่งที่นั่งของพวกเขาอยู่ที่ไหน สัมภาระโหลดที่เกินน้ำหนักสัมภาระฟรีบนเที่ยวบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์นั้น จะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราสัมภาระส่วนเกินดังต่อไปนี้: สัมภาระส่วนเกินจะถูกเรียกเก็บเงินตามกิโลกรัมในอัตรา 1.5% ของราคาเต็มของบัตรโดยสารชั้นประหยัดขาเดียวของผู้ใหญ่ในวันที่ชำระเงิน หากไม่ได้ประกาศราคาเที่ยวบินตรง จะคำนวณอัตรานี้ด้วยการนำเซกเมนต์การบินต่างๆ มาบวกกัน

ความรับผิดชอบของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

 • 1. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า ความสูญเสีย หรือความเสียหายของสัมภาระโหลด ตั้งแต่เวลารับสัมภาระโหลดจนถึงถูกส่งไปยังผู้เดินทาง
 • 2. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลนไม่รับผิดชอบในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันความล่าช้าและความสูญเสีย หรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการดังกล่าว
 • 3. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ความเสียหายของสัมภาระโหลดทั้งหมดเกิดจากคุณสมบัติตามธรรมชาติ คุณภาพ หรือความบกพร่องของสัมภาระเอง
 • 4. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่การได้รับบาดเจ็บของผู้เดินทางหรือความสูญเสียของสัมภาระเกิดจากสิ่งของที่แพ็คไว้ในสัมภาระโหลด ผู้เดินทางต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ และจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งของที่แพ็คในสัมภาระโหลดทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้อื่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • 5. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายกับสิ่งของที่ห้ามแพ็คใส่ไว้ในสัมภาระโหลด ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยตามสัมภาระโหลดทั่วไปเท่านั้น
 • 6. ในกรณีที่มีการต่อเครื่อง ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะรับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายของสัมภาระที่เกิดขึ้นบนเส้นทางที่ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ให้บริการขนส่งเท่านั้น

ยอดเงินจำกัดของการชดเชย

 • 1. สำหรับเที่ยวบินที่ตรงตามเงื่อนไขของอนุสัญญามอนทรีออลจะมีการรับผิดชอบความเสียหายสำหรับสัมภาระที่เช็คอินและนำขึ้นเครื่องโดยผู้โดยสารทุกคนเป็นจำนวนเงิน 1288 SDR (Special Drawing Right)
 • 2. สำหรับเที่ยวบินที่ตรงตามเงื่อนไขของอนุสัญญาวอร์ซอจะมีการรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน 17 SDR ต่อหนึ่งกิโลกรัม ถ้าหากความเสียหายของสัมภาระที่สูญหายนั้นมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานนี้ จะมีการจ่ายค่าเสียหายตามจำนวนจริง ขีดจำกัดค่าเสียหายสำหรับสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอินอยู่ที่ 332 SDR มูลค่าของ SDR นั้นอยู่ที่ประมาณ $1.37 และอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความผันผวน
 • 3. หากสัมภาระที่เช็คอินไม่ได้ระบุน้ำหนักไว้บนตั๋วของผู้โดยสาร จำนวนน้ำหนักที่ใช้คำนวนค่าชดเชยจะต้องไม่มากกว่าจำนวนน้ำหนักสัมภาระฟรีที่ผู้โดยสารได้รับจากคลาสที่นั่งของตนเอง

ระยะเวลาในการแสดงสิทธิหรือดำเนินการทางกฎหมาย

 • 1. ขีดจำกัดเวลาสำหรับการส่งเรื่องร้องเรียน
  • a. ผู้เดินทางต้องพูดคัดค้านต่อไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์อย่างเร็วที่สุดหลังจากพบการสูญหายของสัมภาระโหลด ต้องทำการคัดค้านภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ควรได้รับสัมภาระ ในกรณีสัมภาระเกิดความล่าช้า ต้องส่งการคัดค้านภายใน 21 วันทำการนับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปให้ผู้รับ
  • b. การคัดค้านทั้งหมดต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลากำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น หากการคัดค้านไม่ได้ส่งภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถทำการเรียกร้องต่อไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ได้
 • 2. การเรียกร้องและการฟ้องศาลต้องยื่นเรื่องภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินเดินทางมาถึงปลายทาง หรือวันที่เครื่องบินควรเดินทางมาถึงปลายทาง หรือวันที่สิ้นสุดการขนส่ง

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card