Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ บริษัทไชนาเซาเทิร์นแอร์โฮลดิ้ง (ต่อไปนี้เรียกว่าไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณชน เพื่อให้ต่อสาธารณชนได้ทำความเข้าใจและกำกับดูแลในงานส่วนนี้ เราหวังว่า รายงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงปรัชญาของความรับผิดชอบต่อสังคมและ การปฏิบัติของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ต่อสาธารณชน ส่งเสริมความเข้าใจ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่างไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน และมั่นใจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์

ในฐานะที่เป็นองค์กรการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บริษัทไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า CSN) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เราได้สร้างกรอบการทำงานของระบบ CSR ที่เหมาะกับธุรกิจของ CSN และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้กับผู้ที่ถือหุ้น สร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับสังคม ปรับปรุงการบริการและผลตอบแทนให้กับลูกค้า สร้างโอกาสและผลตอบแทนให้กับพนักงาน และให้การดูแลกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เราบูรณาการ CSR เข้าไปในกลยุทธ์องค์กรของเรา เราจะออกกฎเหณฑ์การปฺฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ฉบับนี้ เพื่อตั้งมาตรฐานกับความร่วมมือระหว่างเรากับซัพพลายเออร์ในประเด็นด้านการดำเนินงาน ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม

CSN อยากจะถือโอกาสนี้ ทำการปรับปรุงการสื่อสารกับคู่ซัพพลายเออร์ของเรา และรับฟังข้อเสนอแนะของพวกเขา เพื่อความร่วมมือและความมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการประกาศของ กฎเหณฑ์การปฺฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ CSN เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนแก่ซัพพลายเออร์ของเราในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเหณฑ์การปฺฏิบัติฉบับนี้ให้ดีขึ้น เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะปรับปรุงการจัดการ CSR และผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญกลับมาสู่องค์กรของเรา เราหวังว่าจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อก้าวหน้า ร่วมกัน เมื่อกฎเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์เริ่มดำเนินการ

 1. 1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  CSN มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามทั้งกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานสากลในการจัดการธรุกจทั้งหมด เรามีความคาดหวังเดียวกันของซัพพลายเออร์ของเรา
  1. 1.1 กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบ
   ซัพพลายเออร์ควรแสดงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศหรือภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด
  2. 1.2 บรรทัดฐานระหว่างประเทศ
   ซัพพลายเออร์ควรเคารพ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วไป
 2. 2. จริยธรรม
  เราให้ความสำคัญกับความเป็นสุจริต ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ในทุกการติดต่อทางธุรกิจ เราคาดหวังว่า ซัพพลายเออร์ของเราจะรายงานพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน หรือผิดจรรยาบรรณกับเรา หากพวกเขาเห็นหรือมีข้อสงสัย
  1. 2.1 ความสุจริต
   ซัพพลายเออร์ต้องซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ พวกเขาต้องไม่ทำหรือไม่อนุญาตให้เกิดการทุจริต การรับสินบน การกรรโชกทุกรูปแบบ หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
  2. 2.2 การแข่งขันที่ยุติธรรม
   ซัพพลายเออร์ต้องการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การแข่งขันแบบตัดคอในรูปแบบใดๆ ต้องไม่นำมาใช้ในทุกกรณี
  3. 2.3 การรักษาความลับ
   ซัพพลายเออร์ต้องรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และลูกค้า และข้อมูลลับทางธุรกิจของคู่ค้า
  4. 2.4 เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
   ซัพพลายเออร์ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ควรมีส่วนร่วมในการละเมิดทุกรูปแบบ
 3. 3. ความปลอดภัยและคุณภาพ
  ในฐานะที่เป็นสายการบิน ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา มีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา เราไม่ประนีประนอมกับเรื่องความปลอดภัย และคาดหวังกับมาตรฐาน ระดับสูงจากซัพพลายเออร์ของเรา
  1. 3.1 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ
   ซัพพลายเออร์ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ให้ ซัพพลายเออร์ต้องสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการมีความปลอดภัย ด้วยนโยบาย การดำเนินงาน และการตรวจสอบ
  2. 3.2 คุณภาพของสินค้าและบริการ
   ซัพพลายเออร์ควรจะพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและระบบการจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของสินค้าและ / หรือบริการเป็นไปตามสัญญา
  3. 3.3 นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์ควรพัฒนาและดำเนินนโยบายคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัย และระบบการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน ผู้รับเหมา และสาธารณชนไม่ได้พบกับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
  4. 3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพให้กับพนักงาน ต้องมีการกระทำเชิงบวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ พนักงานห่างออกไปจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และลดสิ่งที่อันตรายต่อความปลอดภัยทางอาชีพและสุขภาพ สำหรับบางตำแหน่ง ซัพพลายเออร์ต้องจัดให้มีพนักงานมีอุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือที่จำเป็น พร้อมทำการบำรุงรักษาและเปลียนใหม่เป็นประจำ ซัพพลายเออร์ต้องจัดให้มีประกันการรักษาพยาบาลและระบบการชดเชยที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บ
  5. 3.5 มั่นใจกับพฤติกรรมที่ปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์ไม่ควรทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือ ทำการตัดขั้นตอนที่อาจสร้างความเสี่ยงกับความปลอดภัยของคนบางคน ซัพพลายเออร์ต้องมั่นใจว่า พนักงานทุกคนเข้ามาทำงานในสภาพที่ เหมาะสมในการดำเนินงานของพวกเขา ซึ่งรวมถึง การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
  6. 3.6 การปรับปรุงในด้านความปลอดภัย
   ซัพพลายเออร์ควรจะรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เรียนรู้จากบทเรียนและสามารถทำการปรับปรุงในอนาคต ซัพพลายเออร์ต้องพยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  7. 3.7 การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย
   พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม
 4. 4. การคุ้มครองสภาพแวดล้อม
  ในฐานะที่เป็นธุรกิจสายการบิน เราตระหนักดีว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรามีความสำคัญ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากเรา และซัพพลายเออร์ของเรา และยังให้ความสำคัญกับการสำรวจวิธีการแก้ไขใหม่ๆ
  1. 4.1 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
   ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
  2. 4.2 มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
   ซัพพลายเออร์ได้รับการสนับสนุนในการสร้างความคืบหน้าในประเด็นสิ่งแวดล้อม ด้วย:
   • a. ซื้อสินค้า / วัสดุที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม;
   • b. การใช้มาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน;
   • c. การวัดและการลดการใช้น้ำ;
   • d. การลดและในที่สุดได้หลีกเลี่ยงการกำจัดของเสียแบบฝังกลบในดิน โดยใช้ตัวเลือกการรีไซเคิลและการนำมาใช้ใหม่ ตามความเหมาะสม
  3. 4.3 ตรวจสอบคาร์บอนและคาร์บอนออฟเซ็ต
   ซัพพลายเออร์ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการตรวจสอบคาร์บอน และการพัฒนาและดำเนินแผนการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งในการซื้อคาร์บอนออฟเซ็ต ซึ่งจะช่วยให้ไม่สามารถปล่อยมลพิษต่อไป
  4. 4.4 ทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   ซัพพลายเออร์ได้รับการสนับสนุนที่จะใช้การวิเคราะห์วงจรชีวิตกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ หากมีทางเลือกแบบยั่งยืนมากมายหลายอย่างบนพื้นฐานการวิเคราะห์นี้ ซัพพลายเออร์จะได้รับการสนับสนุนที่จะส่งทางเลือกเหล่านี้ให้ CSN
 5. 5. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของ CSR
  CSN ตระหนักดีว่า CSR เป็นกระบวนการที่ค่อยๆ พัฒนา คำตอบคงไม่ได้มองเห็นอย่างชัดเจนในครั้งเดียว จำเป็นที่ต้องจัดการประเมินความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และตั้งคำถามว่ายังมีอะไรที่สามารถทำได้ ซัพพลายเออร์ต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และมีกำลังใจที่จะ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงผลการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พวกเขาใช้กระบวนการกำหนดนโยบาย – การดำเนินงาน - การบันทึก – การประเมิน และเลือกตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการวัดผลกระทบ

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card