Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตา/การได้ยิน

I. คำจำกัดความ

ผู้โดยสารที่ตาบอดนั้นเป็นผู้โดยสารวัยผู้ใหญ่ที่ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีปัญหาด้านสายตา (ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม เนื่องจากความบกพร่องในการเคลื่อนไหวที่เกิดจากภาวะมัว)

ผู้โดยสารที่หูหนวกเป็นใบ้หมายถึงผู้โดยสารที่ไม่สามารถพูดได้เนื่องจากการได้ยินบกพร่องในหูทั้งสองข้าง แต่ไม่ได้อ้างถึงผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหู

II.โควต้า

มีการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในแต่ละเที่ยวบิน หากต้องการใช้บริการดังกล่าว กรุณาส่งคำร้องผ่านช่องทางขายต่างๆ ของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ อนึ่ง ไม่มีการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในแต่ละเที่ยวบิน

III.การจำแนกประเภทบริการ

 • 1. ผู้โดยสารตาบอดที่มาพร้อมกับผู้โดยสารที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ที่มีความสามารถเต็มที่ในการดำเนินการทางด้านพลเมือง ผู้โดยสารตาบอดดังกล่าวจะได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางในฐานะผู้โดยสารทั่วไป
 • 2. ผู้โดยสารตาบอด ผู้โดยสารหูหนวกเดินทางด้วยสุนัขนำทาง เฮียริ่งสุนัข
 • 3. ผู้โดยสารตาบอดที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่หรือสุนัขนำทาง

IV. ควรสมัครเมื่อใด

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น/ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องนำสุนัขช่วยเหลือ (สุนัขนำทาง/สุนัข) เข้ามาในห้องโดยสารด้วยจะต้องส่งเรื่องร้องขอตอนที่จองที่นั่งหรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

V. วิธีการสมัคร

ผู้โดยสารหรือผู้ดูแลนั้นจะต้องกรอกแบบฟอร์ม“ แบบฟอร์มคำขอขนส่งผู้โดยสารพิเศษ” (สองฉบับ) และจะต้องแสดงตัวตนและใบรับรองการกักกันของสุนัขให้บริการแก่แผนกขายตรงของสายการบิน China Southern Airlines ศูนย์บริการลูกค้า 95539 หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

VI.อัตราค่าโดยสารที่บังคับใช้

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสุนัขนำทางมีสิทธิ์ได้รับบัตรโดยสารราคาพิเศษเป็นต้น และสามารถนำสุนัขนำทางขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

หากคุณยินยอมกับการขนส่งสุนัขนำทางของคุณในพื้นที่บรรจุสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เราสามารถขนส่งสุนัขนำทางของคุณพร้อมกับบ้านสุนัขและอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การขนส่งจะดำเนินการตามข้อตกลงการขนส่งของสัตว์ขนาดเล็ก

VII.เปลี่ยนและคืนเงิน

สำหรับผู้โดยสารที่จองบริการเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันที่หรือการยกเลิกบริการจะเป็นไปตามกฎการใช้ตั๋ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร หากยังมีความต้องการบริการกรุณาสมัครใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนการสมัคร

ในกรณีที่เที่ยวบินผิดปกติ เราจะ

 • 1. หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้ว ให้ช่วยผู้โดยสารพิเศษและผู้ร่วมเดินทางของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการพิเศษ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 2. หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้ว ทำการคืนเงินโดยไม่สมัครใจสำหรับผู้โดยสารพิเศษและผู้ร่วมเดินทางของพวกเขา

ข้อแนะนำ

 • 1. สำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรุณาไปที่สำนักงานท้องถิ่นของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ตามการติดต่อซึ่งระบุไว้ที่ สำนักงานบริการ เว็บไซต์นี้หรือล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CSAir /แอปสำหรับการของตั๋วเครื่องบิน
 • 2. ในกรณีของการเดินทางโดยใช้ประสาทหูเทียมอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ช่วยฟังอื่นๆ ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหร้าและสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ตลอดการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถใช้ไม้ค้ำยันหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ได้แต่จะต้องวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้บนพื้นห้องโดยสารเท่านั้นและห้ามวางอุปกรณ์ดังกล่าวขวางทางเดินระหว่างที่นั่งหรือทางออกฉุกเฉิน หากไม้ค้ำยันของคุณเป็นแบบพับไม่ได้หรือไม่สามารถจัดเก็บไว้ที่ใต้ที่นั่งได้ กรุณาขอความช่วยเหลือจากพนักงานบริการบนเครื่องบินสำหรับการจัดเก็บไม้ค้ำยันของคุณ การนำอุปกรณ์เสริมข้างต้นขึ้นเครื่องจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • 3. ผู้โดยสารที่มีสุนัขนำทางควรเช็คอินที่สนามบิน ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเช็คอินสำหรับผู้โดยสารธรรมดา กรุณาแสดงบัตรประจำตัวและใบรับรองการกักกันของสุนัขบริการของคุณกับเรา เมื่อคุณซื้อตั๋วและขึ้นเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภูมิภาค คุณควรแสดงใบอนุญาตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศทางเข้าออกหรือขนส่ง
 • 4. สุนัขนำทางในห้องโดยสาร จะต้องสวมปากกระบอกปืนและสายรัดนิรภัยก่อนขึ้นเครื่องและควรอยู่ที่เท้าของผู้โดยสาร ไม่อนุญาตให้นั่งและวิ่งอย่างอิสระในห้องโดยสาร
 • 5. ในระหว่างการทำการบินนั้น ห้ามมิให้มีการให้อาหารสุนัขนำทาง ยกเว้นแต่การให้น้ำได้เพียงเล็กน้อย หากเป็นการบินในระยะเวลายาวนานั้น มีความจำเป็นให้อาหารสุนัขนำทาง กรุณาให้อาหารบนพื้นดินในระหว่างการหยุดพักระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเตรียมอาหารเอง
 • 6. เนื่องจากสุนัขพันธุ์จมูกสั้นมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนั้นพวกมันจึงมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาระบบทางเดินหายใจระหว่างการเดินทาง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสุนัขของคุณ เราไม่แนะนำให้สุนัขที่มีจมูกสั้นเป็นสุนัขบริการ
 • 7. ตาม ประกาศว่าด้วยการควบคุมดูแลการนำเข้าและกักกันสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม ที่ออกโดยกระทรวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ซึ่งผู้โดยสารที่นำสุนัขเข้ามาภายในประเทศ เขาหรือเธอจะต้องแสดงใบรับรองการกักกันที่สมบูรณ์ที่ออกโดยสถาบันกักกันสัตว์อย่างเป็นทางการของประเทศหรือภูมิภาคผู้ส่งออกและใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ศุลกากร; และสัตว์เลี้ยงควรมีชิปอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งสัตว์ขนาดเล็ก)

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card