Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

ทารก

I. บทบัญญัติทั่วไป

i. คำจำกัดความ

ผู้โดยสารทารกคือผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึงสองปีในวันเดินทาง

ii. ข้อกำหนดการขนส่ง

 • 1. ผู้โดยสารทารกที่มีอายุต่ำกว่าสองขวบในวันเดินทาง ต้องเดินทางพร้อมผู้โดยสารอายุ 18 ปีขึ้นไป และที่มีความสามารถในการดำเนินการทางด้านพลเมือง และอยู่ในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน
 • 2. เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 14 วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

ข้อแนะนำ: ควรแสดงหลักฐานอายุสำหรับการซื้อตั๋วของทารก เช่นหนังสือเดินทาง สูติบัตรและอื่น ๆ

iii. ค่าโดยสาร

ทารกที่อายุไม่ถึงสองขวบในวันเดินทาง จะถูกคิดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโดยสารสำหรับทารกและไม่ต้องนั่งแยก ค่าโดยสารสำหรับขนส่งภายในประเทศ คำนวณจาก 10% ของค่าโดยสารปกติที่ประกาศไว้ในชั้นโดยสารเดียวกันกับตั๋วที่ผู้ใหญ่ซื้อ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศสายการบิน China Southern Airlines ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับทารกที่แตกต่างกัน ดังนั้นโปรดดูค่าโดยสารจริงที่แสดงในขณะที่ซื้อตั๋ว อย่างไรก็ตาม สำหรับตั๋วผู้โดยสารผู้ใหญ่ทุกใบ จะสามารถมีตั๋วเด็กทารกเพียงตั๋วเดียวเท่านั้นที่จะได้รับค่าโดยสารดังกล่าว สำหรับทารกที่อยู่สูงกว่าโควต้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามค่าโดยสารเด็กที่เกี่ยวข้องและสามารถแยกที่นั่งได้หนึ่งที่นั่ง

iv. โควต้า

เพื่อให้มั่นใจกับความปลอดภัยของเที่ยวบิน แต่ละเส้นทางและอากาศยานมีมาตรฐานที่แตกต่างกันในจำนวนผู้โดยสารทารก ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานการบินพลเรือน

เพื่อให้การเดินทางของคุณและเด็กทารกได้เป็นไปอย่างราบรื่น โปรดแจ้งให้พนักงานขายบัตรทราบความต้องการในการเดินทางพร้อมกับเด็กทารก เวลาทำการสำรองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสาร เราจะออกบัตรให้คุณกับทารกที่จะเดินทางร่วมกันพร้อมกัน หลังจากตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับจำนวนทารกที่อนุญาตของเที่ยวบินนั้น เพื่อป้องกันกรณีที่คุณพาทารกไปยังสนามบินหลังจากซื้อบัตรโดยสารผู้ใหญ่แบบแยกต่างหาก และพบว่าจำนวนทารกบนเที่ยวบินที่คุณจะโดยสารนั้นเกินมาตรฐาน จนทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ

v. น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับทารก

 • 1. ทารกที่มีบัตรโดยสารเด็กมีสิทธิที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรีที่สอดคล้อง
 • 2. ทารกที่ไม่มีที่นั่งมีสิทธิที่จะได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี 22 ปอนด์ (10 กก.) กรณีที่คิดสัมภาระฟรีตามจำนวนชิ้น สัมภาระหนึ่งชิ้นที่น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 22 ปอนด์ (10 กก.) และขนาด (ผลรวมของความยาว ความกว้าง และความสูง L x W x H) ไม่เกิน 45.27 นิ้ว (115 ซม.) สามารถโหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้แล้ว สามารถพกรถเข็นเด็กพับได้ เปลเด็ก หรือที่นั่งในรถสำหรับเด็กได้โดยฟรี รถเข็นเด็กที่พับไม่ได้ต้องขนส่งเป็นสัมภาระโหลดเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดในห้องโดยสารไม่พอ รถเข็นเด็กพับได้ก็ต้องขนส่งเป็นสัมภาระโหลดเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 3. รถเข็นเด็กที่ไม่ใช่แบบดัน ต้องขนส่งเป็นสัมภาระโหลดเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดในห้องโดยสารไม่พอ รถเข็นเด็กแบบดันก็ต้องขนส่งเป็นสัมภาระโหลดเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

II.เปลเด็ก

i. เส้นทางที่บังคับใช้

ในชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมของเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย B777, B787, A330, A350 และ A380 ด้วยระยะเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงของสายการบิน China Southern Airlines ให้บริการเปลเด็กทารก(BSCT) สำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่ง

ii. ควรสมัครเมื่อใด

หากคุณต้องการใช้บริการนี้ โปรดสมัครที่สำนักงานขายตั๋วในเครือของสายการบิน China Southern Airlines ที่ต้นทางของเที่ยวบิน ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

iii. ผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วทารกและมีอายุ 1 ปีหรือต่ำกว่าในวันเดินทาง โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม (25 ปอนด์) และสูงไม่เกิน 70 ซม

iv. โควต้า

เนื่องจากเปลเด็กมีจำนวนจำกัด สำหรับเครื่องบินแต่ละลำ หากคุณต้องการใช้บริการนี้โปรดทำการร้องขอให้เร็วที่สุด โดยลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ทางการของสายการบิน China Southern Airlines หรือโทรไปยังศูนย์บริการลูกค้าสายการบิน 95539 China Southern Airlines หรือไปที่สำนักงานขายตั๋วในท้องถิ่นที่ร่วมกับสายการบิน China Southern Airlines

v. การเปลี่ยนแปลงและคืนเงิน

สำหรับผู้โดยสารที่จองบริการเปลทารกเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันที่หรือการยกเลิกบริการจะเป็นไปตามกฎการใช้ตั๋ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหากยังมีความต้องการบริการกรุณาสมัครใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนการสมัคร

ในกรณีที่เที่ยวบินผิดปกติ เราจะ

 • 1. หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้ว ให้ช่วยผู้โดยสารพิเศษและผู้ร่วมเดินทางของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการพิเศษ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 2. หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้ว ทำการคืนเงินโดยไม่สมัครใจสำหรับผู้โดยสารพิเศษและผู้ร่วมเดินทางของพวกเขา

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card