Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การเปลี่ยนเครื่องที่อู่ฮั่น

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2018 สายการบิน China Southern Airlines ได้เริ่มให้บริการ “ตั๋วผ่านใบเดียว” จากเที่ยวบินภายในประเทศ ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ (ของสายการบิน China Southern Airlines) ที่ศูนย์อู่ฮั่น

I. เที่ยวบินภายในประเทศไปยังระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารขาเข้า (L2) → ใช้บันไดเลื่อนพิเศษ (หรือลิฟท์) ที่ไปยังทางผ่านการเปลี่ยนเครื่อง (L4) → ตรวจสอบทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง → การตรวจสอบความปลอดภัย→ รอเที่ยวบินที่อาคารผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (L4)

II. เดินทางระหว่างประเทศไปยังภายในประเทศ

อาคารผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศขาเข้า (L3) → ผ่านด่านการตรวจคนเข้าเมือง (L2) → เก็บสัมภาระเช็คอิน →ตรวจสอบศุลกากร → เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน J และตรวจสอบสัมภาระ (L4) → ตรวจสอบความปลอดภัย → รอเที่ยวบินที่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (L2)

III. เดินทางระหว่างประเทศไปยังระหว่างประเทศ

อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (L3) → ผ่านการตรวจสอบตรวจคนเข้าเมือง (L2) → เก็บสัมภาระเช็คอิน →ตรวจสอบศุลกากร→ เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน H และตรวจสัมภาระเช็คอิน (L4) → การตรวจสอบทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง → การตรวจสอบความปลอดภัย → รอเที่ยวบินที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (L4)

I. ขอบเขตในการสมัครรับบริการที่พักฟรี สำหรับการเปลี่ยนเครื่องระหว่างสายการบิน ผ่านอู่ฮั่นฮับ

 • 1. ใช้เฉพาะกับผู้โดยสารที่จองที่นั่งของสายการบิน China Southern Airlines เท่านั้น (รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน) สำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างภายในประเทศไปยังระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศไปยังระหว่างประเทศผ่านฮับ ซึ่งเวลาในการเลี่ยนเครื่อง 8 ถึง 48 ชั่วโมง (รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินฉงชิ่งหรือสายการบินเซียะเหมินที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน China Southern Airlines)
 • 2. ส่วนของเที่ยวบินทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนเครื่องต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
 • 3. ระยะเวลาในการเปลี่ยนเที่ยวบิน หมายถึงช่วงเวลาระหว่างเที่ยวบินขาเข้าและเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินต่อไป สำหรับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่เที่ยวบินในการเดินทาง โปรดดูที่ตารางด้านล่าง:
  เที่ยวบินก่อนหน้า เที่ยวบินต่อไป
  CZ เที่ยวบินภายในประเทศ CZ รหัสเที่ยวบินร่วมภายในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินฉงชิ่งหรือสายการบินเซียะเหมิน CZ รหัสเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศ CZ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  CZ เที่ยวบินภายในประเทศ × ×
  CZ รหัสเที่ยวบินร่วมภายในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินฉงชิ่งหรือสายการบินเซียะเหมิน × ×
  CZ รหัสเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศ
  CZ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • เที่ยวบินภายในประเทศ CZ และ เที่ยวบินระหว่างประเทศ CZหมายถึงเที่ยวบินที่ผู้ให้บริการและผู้ขายรหัสเที่ยวบินเป็นสายการบิน China Southern Airlines ทั้งคู่
  • เที่ยวบินภายในประเทศที่ใช้รหัส CZ ร่วมกัน หมายถึงดำเนินการโดยสายการบินฉงชิ่งหรือสายการบินเซียะเหมิน หมายถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน มีรหัสการขายเที่ยวบินคือ CZ (สายการบิน China Southern Airlines) แต่สำหรับผู้ให้บริการจริงคือสายการบินฉงชิ่งหรือสายการบินเซียะเหมิน
  • เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ใช้รหัส CZ ร่วมกัน หมายถึง มีรหัสการขายเที่ยวบินคือ CZ (สายการบิน China Southern Airlines) แต่สำหรับผู้ประกอบการนั้นเป็นสายการบินต่างประเทศ
  • ไม่มีบริการรถรับส่งฟรีสำหรับเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่อง นอกเหนือจากที่มีเครื่องหมาย "√" ด้านบน

II. เนื้อหาเกี่ยวกับที่พักฟรีและมาตรฐานการบริการ

 • 1. สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่อู่ฮั่น เราจะให้บริการที่พักฟรีสำหรับหนึ่งคืน บริการที่พักฟรีหนึ่งคืนที่โรงแรม (รวมอาหารเช้า) และบริการรถรับส่งทางบก (จากสนามบินไปยังโรงแรม, จากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมและสนามบิน)
 • 2. สำหรับมาตรฐานการบริการ โปรดดูตารางต่อไปนี้:
  ระดับการเป็นสมาชิกของผู้โดยสาร
  ห้องโดยสารจะแบ่งอออกเป็นสองส่วนทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนเครื่องที่อู่ฮั่น
  ที่พักมาตรฐาน บริการรถรับส่งมารตฐาน ระดับของยาพาหนะ
  วีไอพี โรงแรมห้าดาว แยกยานพาหนะ ชั้น B ขึ้นป
  การเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ ทั้งสองส่วนจะเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
  รวมไปถึงผู้โดยสารขั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่เปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศใดๆ
  หรือถือบัตร Gold Card ของสายการบิน China Southern Airlines
  หนึ่งห้องต่อผู้โดยสารหนึ่งคน - -
  การเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
  จากเดินทางภายในประเทศเปลี่ยนเครื่องไปยังระหว่างประเทศ หรือจากเดินทางระหว่างประเทศเปลี่ยนเครื่องมายังภายในประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
  ผู้ถือบัตร Silver Card ของสายการบิน China Southern Airlines
  หนึ่งห้องต่อผู้โดยสารหนึ่งคนสำหรับโรงแรมสี่ดาว แยกยานพาหนะ ชั้น A หรือมากกว่า
  ผู้โดยสารอื่นๆ หนึ่งห้องต่อผู้โดยสารสองคนสำหรับโรงแรมสี่ดาวหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นในการจัดเตรียม ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นในการจัดเตรียม

III. ขั้นตอนและหมายเหตุการสมัครที่พักฟรี

 • 1. หลังจากที่ฝ่ายขายออกตั๋วให้แล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มคำร้องที่พักฟรีสำหรับการต่อเครื่องในอู่ฮั่น และส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทางอีเมลถึงเคาน์เตอร์บริการต่อเครื่อง สนามบินอู่ฮั่นของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ อีเมล: wuhzzcz@csair.com โทรศัพท์: 027-65590813 (เวลาทำการ 07:00-22:00 น. ทุกวัน)
 • 2. สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะรับคำร้องบริการที่พักสำหรับการต่อเครื่องที่เคาน์เตอร์ 50 (ไอส์แลนด์ J ศูนย์ขาออก ชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร 3)
 • 3. สำหรับผู้โดยสารเป็นกลุ่ม หรือผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่มีเพื่อนเดินทางเป็นจำนวนมาก กรุณาสมัครเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ถ้าหากส่งใบสมัครบริการช้ากว่าเวลาที่ระบุ เคาท์เตอร์ขนส่งของสายการบิน China Southern Airlines (อู่ฮั่น) จะพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผล แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับบริการหรือไม่
 • 4. ในกรณีของการคืนเงิน การเปลี่ยนวันเดินทางหรือการเปลี่ยนจำนวนผู้โดยสาร ฯลฯ อันนำไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบริการที่พัก ผู้ยื่นคำร้อง (หน่วยยื่นคำร้อง) จะต้องแจ้งให้เคาน์เตอร์บริการรับคำร้องต่อเครื่อง สนามบินอู่ฮั่นของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ทราบทางอีเมล ค่าบริการที่สูญเสียไปเนื่องจากการที่ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะออกตั๋วปรับให้แก่ผู้ออกตั๋วเครื่องบินผ่านศูนย์จัดการเพื่อเรียกคืนค่าบริการดังกล่าว

I. ผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องระหว่างสายการบิน หรือระหว่างสายการบินกับรถไฟที่อู่ฮั่นฮับ (สนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ) ในวันเดียวกัน ต้องไปอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 3 “การเปลี่ยนเครื่องระหว่างสายการบินกับรถไฟ” ใช้ได้เฉพาะกับผู้โดยสารที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ นโยบายนี้ไม่มีผลกับตั๋วฟรี

II. เวลาที่ใช้งานได้

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

III. รายละเอียดและมาตรฐานการบริการ

คูปองอาหารฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง สามารถใช้ที่ร้านอาหารที่กำหนดในอาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล 3 ที่อยู่และชื่อของร้านอาหารมีดังนี้:

 • 1. อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (L4) ร้านอาหาร Yue Gang Tea
 • 2. ห้องรับรองผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (ในพื้นที่แยกต่างหาก) DIO COFFEE และ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ Hand-made
 • 3. อาคารผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศฝั่งตะวันออก (L2, ในพื้นที่แยกต่างหาก) ร้านอาจิเซ็น ราเมง, อู่เสี่ยวกว่าน, Briccocafe, มิสเตอร์ลี
 • 4. อาคารผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศฝั่งตะวันตก (L2, ในพื้นที่แยกต่างหาก) DIO COFFEE, ร้านอาหารประจำมณฑลหูเป่ย, ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลานโจว Longxinglou, ร้านอาหารพิเศษของมณฑลหูเป่ย

เวลาเปิดทำการ: 08:30-22:00น.

IV. ขั้นตอนการรับและใช้คูปองมื้ออาหาร

 • 1. เวลารับคูปอง: 08:30-20:00น.
 • 2. สถานที่รับคูปอง: เคาท์เตอร์ขนส่งประจำสนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ (มีทั้งหมด 4 เคาท์เตอร์)
  • a. เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง จะอยู่ในส่วนของสนามบินทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก (L2, ในพื้นที่แยกต่างหาก)
  • b. สัมภาระที่ใช้ในการเช็คอิน – สามารถส่งที่เคาน์เตอร์สัมภาระทั้งในฝั่งตะวันออกและตะวันตก (L2, ในพื้นที่แยกต่างหาก)
 • 3. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของสนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ (หลังจากไปที่เคาท์เตอร์ขนส่ง) ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง สามารถขอรับ "คูปองมื้อ" โดยแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องของเที่ยวบินสุดท้ายพร้อมบัตรประชาชน หากบัตรผ่านขึ้นเครื่องของเที่ยวบินสุดท้ายหายไป ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ขนส่งเพื่อขอรับคูปองอาหาร ผู้โดยสารที่มาจากการเปลี่ยนเครื่องระหว่างสายการบินกับรถไฟ ควรแสดงบัตรรถไฟตามวันดังกล่าวด้วย
 • 4. หลังจากได้รับคูปองอาหารสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง สามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่กำหนดไว้ในร้านอาหารที่ระบุในอาคารผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรนำคูปองอาหาร บัตรประจำตัว และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ไปที่ร้านอาหารและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบียน "คูปองอาหารสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง"

V. หมายเหตุและคำแนะนำ

 • 1. หมายเหตุ: บริการนี้จัดโดยกลุ่มท่าอากาศยานมณฑลหูเป่ย CSAIR บริการผู้โดยสารในการสมัครใช้บริการเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • 2. "คูปองอาหารสำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง" ผู้โดยสารควรขอรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการการขนส่งและใช้ทันที
 • 3. ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องระหว่างสายการบินกับสายการบิน ที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารในวันนั้น สามารถเรียกร้องคูปองโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวบิน

I. เป้าหมายและเที่ยวบินที่บังคับใช้

ใช้เฉพาะกับผู้โดยสารที่ซื้อการให้บริการเดินทางจากสายการบินสู้รถไฟ ของสายการบิน China Southern Airlines (อู่ฮั่น) ทั้งเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ และสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ในวันเดียวกัน

II. ช่วงเวลาที่ใช้งานได้

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

III. เนื้อหาการให้บริการ

ให้บริการผู้โดยสารด้วยบริการรถรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟอาคารผู้โดยสาร 3 กับสถานีรถไฟอู่ฮั่นและฮั่นโขว หมายเหตุอื่น ๆ:

 • 1. บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและสถานีรถไฟอู่ฮั่น มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารทั้งรายบุคคลและกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและสถานีรถไฟฮั่นโขว มีเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่มีผู้โดยสารมากกว่า 20 คนเท่านั้น
 • 2. จะมีการจัดบริการรถรับส่งสำหรับผู้โดยสารกลุ่มที่มีกว่า 20 คน ผู้โดยสารส่วนบุคคลที่เดินทางไปและกลับจากสถานีรถไฟอู่ฮั่น สามารถใช้บริการรถรับส่งสนามบินฟรีสำหรับเส้นทางนี้
 • 3. เวลาทำการ:
  • a. สนามบินนานาชาติเทียนเหอ ถึงสถานีรถไฟฮั่นโขว ขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนดโดยกลุ่ม
  • b. สนามบินนานาชาติเทียนเหอ ถึงสถานีรถไฟอู่ฮั่น 09:20 - 19:20น.
  • c. สถานีรถไฟฮั่นโขว ถึงสนามบินนานาชาติเทียนเหอ ขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนดโดยกลุ่ม
  • d. สถานีรถไฟอู่ฮั่น ถึงสนามบินนานาชาติเทียนเหอ 09:00 - 19:00น.

IV. วิธีการสมัครรับบริการรถรับส่งฟรี

 • 1. หลังจากที่ฝ่ายขายออกตั๋วให้แล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มคำร้องรถรับส่งฟรีสำหรับการต่อเครื่องในอู่ฮั่น และส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทางอีเมลถึงเคาน์เตอร์บริการต่อเครื่อง สนามบินอู่ฮั่นของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ อีเมล: wuhzzcz@csair.com โทรศัพท์: 027-65590813.
 • 2. ผู้โดยสารแต่ละคนจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า 2 วันในขณะที่ผู้โดยสารกลุ่ม (เกิน 20 คน) จะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า 3วัน สายการบินจะไม่ยอมรับการยื่นคำร้องซึ่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการยื่นคำร้องหลังระยะเวลาที่กำหนด ทีมบริการต่อเครื่องจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสนามบิน อย่างไรก็ตาม การจะหาบริการรถรับส่งให้ผู้โดยสารได้หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น สถานีฮั่นโข่วจะให้บริการรถรับส่งสำหรับผู้โดยสารกลุ่มจำนวน 20 คนขึ้นไปเท่านั้น

* เช่น เดินทางออกจากเจิ้งโจว - อู่ฮั่น (เปลี่ยนเครื่อง) - ซานฟรานซิสโก
ออกเดินทางจากซานฟรานซิสโก - อู่ฮั่น (เปลี่ยนเครื่อง) - เจิ้งโจว

I. เที่ยวบินและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ

 • 1. ใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภูมิภาคของอู่ฮั่นฮับ
 • 2. ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่เป็นรหัสร่วมหรือตั๋วฟรี
 • 3. ภายในเดือนเมษายนปี 2018 การเปลี่ยนระหว่างสายการบินไปยังรถไฟ ได้ครอบคลุม 24 เมืองดังต่อไปนี้:
  มณฑล ชื่อเมือง รหัส 3 หลัก
  มณฑลหูเป่ย เอินชือ ENH/EWV
  มณฑลหูเป่ย ชียัน WDS/EJQ
  มณฑลหูเป่ย เซียงหยาง KLJ
  มณฑลหูเป่ย อี๋ชาง WZE
  มณฑลหูเป่ย ชียัน EJJ
  มณฑลหูเป่ย เสียนหนิง IUO
  มณฑลหูเป่ย จิงเหมิน JJL
  มณฑลหูเป่ย เฉียนเจียง JQJ
  มณฑลหูเป่ย หวงฉือ HSD
  มณฑลหูเป่ย เทียนเหมิน TMV
  มณฑลหูเป่ย เสี่ยวก่าน GGX
  มณฑลหูเป่ย ซินหยาง (เป็นเมืองของมณฑลหูหนานและเป็นเขตการค้าของมณฑลหูเป่ย) XYW
  มณฑลหูหนาน เจิ้งโจว TTZ
  มณฑลหูหนาน เชินโจว LQP
  มณฑลหูหนาน เหิงหยาง HBP
  มณฑลหูหนาน โหลวตี่ LLD
  มณฑลหูหนาน จูโจว DHU
  มณฑลหูหนาน ฉางชา DDV
  มณฑลหูหนาน เยว่หยาง YUG
  มณฑลเจียงซี หนานชาง JJJ
  มณฑลเจียงซี จิ่วเจียง JJJ
  มณฑลอันฮุย เหอเฟย KFI
  มณฑลอันฮุย ลู่อัน LLQ
  มณฑลเจียงซู หนานจิง NKJ

II. เนื้อหาและมาตรฐานการบริการ

 • 1. ผู้โดยสารที่ออกจากหรือมุ่งหน้าไปยังเมืองที่กำหนดในเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภายในประเทศของ CSAIR ขาเข้าหรือขาออกที่อู่ฮั่นฮับ จะได้รับ ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด HSR หรือ CRH ระหว่างเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่กำหนดฟรี
 • 2. CSAIR ให้บริการรถรับส่งฟรีระหว่างสนามบินและสถานีรถไฟ
 • 3. การบริการลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ Air-Ground (บริการด้านการบิน Luojia): 027-87888888 ต่อ 2 (ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

III. หมายเหตุ

 • 1. สินค้าและบริการนี้ มีเฉพาะที่ออฟฟิศจำหน่ายตั๋วของเรา หรือผ่านตัวแทนจองตั๋วระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
 • 2. บริการที่เกี่ยวข้องจะใช้ได้ เมื่อมีหมายเลขตั๋ว และข้อมูลของกลุ่มรถไฟเมื่อซื้อตั๋วเท่านั้น
 • 3. ในส่วนของหมายเลขสถานีรถไฟที่ระบุในตั๋ว จะต้องสอดคล้องกับสถานีที่ออกจริงของตั๋วรถไฟ
 • 4. สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน จะขึ้นอยู่กับการตีความพิจารณาของ CSAIR สาขามณฑลหูเป่ย

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card