Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

การตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารและสัมภาระต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะขึ้นเครื่อง ไม่รับการขนส่งผู้โดยสารพิเศษ เช่น เด็กที่เดินทางคนเดียว ผู้โดยสารพิการ ผู้โดยสารป่วย หญิงตั้งครรภ์ ผู้โดยสารตาบอดหูหนวกและอาชญากร จนกว่าพวกเขาได้ตรงตามเงื่อนไขบางข้อและได้รับความเห็นชอบจากสายการไชนาเซาเทิร์นแอร์ลไน์ และมีการเตรียมงานสำหรับพวกเขาล่วงหน้า ไม่รับการขนส่งผู้โดยสารที่มีโรคติดเชื้อ ความผิดปกติทางจิต หรือภาวะสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้โดยสารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศเรา ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเครื่อง และจะคืนเงินค่าบัตรด้วยขั้นตอนการคืนเงินโดยสมัครใจ

คำแนะนำสำหรับการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

1. เอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องสำหรับการขึ้นเครื่องบิน (หากเอกสารยืนยันตัวตนของคุณสูญหาย จะทำอย่างไร)

จุดตรวจสอบของสนามบินจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารยืนยันตัวตน ตั๋วโดยสารและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ เอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องรวมถึง: 1. สำหรับผู้โดยสารชาวจีน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวชั่วคราว หมายเลขประจำตัวของทหาร หมายเลขประจำตัวของตำรวจติดอาวุธ บัตรทหาร บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนโรงเรียนทหาร บัตรนายทหาร บัตรนายทหารที่เกษียณ และบัตรพนักงานกองทัพ2. เอกสารการเดินทางสำหรับชาวฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน 3. สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการเดินทาง บัตรนักการทูต ฯลฯ4. และเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 16 ปี สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารยืนยันตัวตน ที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในท้องถิ่นของตน

ผู้โดยสารที่ได้บัตรประจำตัวสูญหาย สามารถผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยเอกสารยืนยันตัวตนชั่วคราวที่ออกโดยสถานีตำรวจในท้องถิ่นของตน หากบัตรประชาชนของผู้โดยสารถูกขโมยหรือสูญหายในสถานที่นอกถิ่นที่อยู่ถาวรที่ลงทะเบียนไว้ พวกเขาสามารถขึ้นเครื่อง้ดวยบัตรประชาชนชั่วคราวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่นของพื้นที่ที่บัตรประชาชนสูญหายหรือถูกขโมย (หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่น) หมายเหตุ: บัตรประจำตัวชั่วคราวต้องมีรูปถ่ายปัจจุบันของเจ้าของ พร้อมประทับตราทะเบียนบ้าน และแสดงระยะเวลาที่ใช้งานได้ ผู้โดยสารที่มีบัตรประจำตัวชั่วคราวสำหรับการขนส่งการบินพลเรือนที่ออกโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณาของการบินพลเรือน สามารถขึ้นเครื่องภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตรนั้น ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนปลอมหรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือบัตรที่ปลอมตัวเป็นผู้อื่นขึ้นเครื่อง และจะส่งไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของการบินพลเรือน

2. ฉันต้องผ่านด่านตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือไม่ สัมภาระและสิ่งของพกขึ้นเครื่องฟรีของฉันต้องผ่านด่านตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือไม่

ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารและสัมภาระของพวกเขา รวมถึงสิ่งของที่พกขึ้นเครื่อง ต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาการรักษาความปลอดภัย

3. กรณีที่ต้องการพกอาวุธไปปลายทาง ต้องติดต่อใคร

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในประเทศจีนอาวุธและมีดบางอย่างถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามนำขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามอื่นๆ กรุณาโทรเข้าสายด่วนบริการลูกค้าของเรา ที่95539

4. หากฉันมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถผ่านด่านตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยตรงโดยได้หรือไม่

ได้ หากคุณมีแค่สัมภาระขึ้นเครื่อง สามารถไปที่จุดตรวจสอบได้โดยตรง แต่หากคุณมีสัมภาระที่ต้องโหลด ต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินสัมภาระก่อน

โปรดทราบ

คำแนะนำในการตรวจสอบความปลอดภัยในการเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศ - ภายในประเทศ: "หากคุณได้ออกจากพื้นที่ระหว่างประเทศไปแล้วและต้องเดินผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยภายในประเทศ คุณต้องเปิดและทำการเช็คอินสินค้าปลอดภาษี (ของเหลว) ใหม่อีกครั้ง"

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card
  • JCB Card