Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 28 maart 2019

China Southern Airlines Company Limited ("CZ") respecteert uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die wij verzamelen via ons kaartverkoopsysteem, dat bestaat uit, maar niet beperkt is tot, een verkoopsysteem waarvoor vertegenwoordigers de bevoegdheid hebben om die te gebruiken, het direct verkoopsysteem van CZ, de websites van CZ op www.csair.com , de app van CZ en ook de persoonlijke informatie die wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten (”Diensten”) zoals het boeken van een reis bij ons.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacykennisgeving.

Wat doet CZ?

Het bedrijfslogo van CZ, een schitterende rode kapokbloem subtiel versiert met een blauwe verticale staartvin, is overal ter wereld te zien door de vertegenwoordiging van het hoofdkantoor in Guangzhou en andere kantoren over de hele wereld.

In nauwe samenwerking met haar partners, is CZ op dit moment bezig met het uitbreiden van haar vluchten naar zelfs nog meer bestemmingen wereldwijd. Tijdens het creëren van de Canton Route International Airline Hub, heeft CZ een vluchtsysteem ontworpen en is bezig geweest met het verbeteren van het overstappen, waardoor er voordeel werd gehaald uit de zesde vrijheid in de lucht. Dankzij vestigingen in Zuidoost-Azië, Zuid- en Oost-Azië, en gefocust op Europa en Oceanië met een bereik dat Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika dekt, is CZ de grootste gateway-hub geworden die China verbindt met Oceanië en Zuidoost-Azië. Voor meer informatie over CZ, ga naar het gedeelte "Bedrijfsprofiel" op onze Website.

Welke persoonlijke informatie verzamelt CZ en waarom?

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen, valt in de volgende categorieën:

 • ·Informatie die u vrijwillig verstrekt

  Om onze Services en Website te gebruiken, kunnen we u vragen om volgende persoonlijke informatie te verstrekken:

  • -contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer,
  • -Het lidmaatschapsnummer van Sky Pearl, informatie over de persoon genomineerd voor kilometervergoeding, informatie over de voogd van minderjarige leden van Sky Pearl, en foto’s van de ID-kaart naast persoonlijke informatie van vertegenwoordigers namens een lid van Sky Pearl, verzameld voor bedrijfsbehoeften;
  • -online betalingsinformatie (creditcardnummer, factuuradres),
  • -Persoonlijke informatie die kan bijdragen bij het verbeteren van onze dienstverlening zoals contact bij noodsituaties, de noodzaak van speciale dienstverlening, en persoonlijke interesses;
  • -Persoonlijke informatie gerelateerd aan transactionele en online activiteiten gerelateerd aan het verdienen van kilometers van andere luchtvaartmaatschappijen;
  • -Persoonlijke informatie verkregen via het monitoren van het gebruik van onze producten en diensten, zoals de zelfbedieningsfaciliteiten, de meldingen van de status van de vlucht, en de online check-in dienst;
  • -Persoonlijke informatie die wij verzamelen via enquêtes, vragenlijsten en andere marketinginstrumenten;
  • -Persoonlijke informatie geleverd door onze vertegenwoordigers met als doel het verrichten van onderzoek of het oplossen van problemen;
  • -Persoonlijke informatie die in het contract en overeenkomst staan, zoals de naam van de werkgever, de functie, het adres, en andere contactinformatie;
  • -Identificatiegegevens zoals geslacht, geboortedatum, identificatienummer, paspoortnummer, nationaliteit en land van verblijf; en;
  • -Persoonlijke informatie over anderen in uw reisgezelschap, zoals contactinformatie van uw partners.

  Wij gebruiken deze persoonlijke informatie om uw reis te faciliteren, u te voorzien van andere goederen en diensten gerelateerd aan uw reis, het beheren van ons Sky Pearl Club-programma, het uitvoeren van marktactiviteiten en om u van informatie over ons te voorzien. De persoonlijke informatie waar u om wordt gevraagd, en de redenen waarom u hierom wordt gevraagd, worden duidelijk gemaakt bij het punt waar wij u om uw persoonlijke informatie vragen.

 • ·Informatie die we automatisch verzamelen

  Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie van uw apparaat automatisch verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de activiteit van uw apparaat op onze Website, inclusief de pagina's die u bezoekt en de geklikte links.

  Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers beter begrijpen die naar onze Website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website belangrijk is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analyse en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

  Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals nader toegelicht in het gedeelte "Cookies en soortgelijke trackingtechnologie" hieronder.

 • ·Informatie die we verkrijgen van externe bronnen

  Van tijd tot tijd ontvangen we mogelijk persoonlijke informatie over u van externe bronnen, maar alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derde partijen uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

  De soort informatie die we van derden verzamelen, reisprofessionals en anderen die helpen bij het boeken en regelen van reizen. Wij gebruiken de informatie die we van deze derden ontvangen om u diensten te verlenen en de juistheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden.

  In het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij u hebben onthuld (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden), indien en waar dit is toegestaan door toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Met wie deelt CZ mijn persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • -an onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die ons gegevens verstrekken (bijvoorbeeld om de levering van onze Services te ondersteunen of om functionaliteit aan te bieden of om de veiligheid van onze Website te verbeteren), of anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen;
 • -aan andere luchtvaartmaatschappijen, zoals ons SkyTeam, interline en partners waarmee we codes delen, die u toegang verlenen tot VIP-lounges op luchthavens, onderdeel zijn van het contract, of assisteren bij het opnieuw boeken van uw vlucht als er een storing tijdens uw reis plaatsvindt. Wij delen alleen data met deze luchtvaartmaatschappijen in de mate die nodig is voor het kunnen uitvoeren van een contract met u;
 • -Aanaan derden, zoals reisbureaus en grote klanten (”Ondernemingen”) dienstverleners, die kortingen hebben geregeld, reizen kopen of andere diensten namens u verlenen. Wij delen alleen data met deze derden partijen in de mate die nodig is voor het kunnen uitvoeren van een contract met u;
 • -aan bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen waarvan wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • -aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met enige daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke informatie alleen voor de vermelde doeleinden moet gebruiken in deze privacyverklaring;
 • -aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke informatie

Onze in de bovenstaande tekst beschreven juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen (i) waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten, (ii) waar de verwerking in onze legitieme belangen is en niet onderdrukt wordt door uw rechten, of (iii) waar wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen of anderszins persoonlijke informatie nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contract uit te voeren, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (en van de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zal dit normaal gesproken zijn om ons bedrijf te exploiteren en met u te communiceren indien nodig om onze diensten aan u te leveren en voor onze legitieme commerciële belangen. bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van onze producten en diensten, het ondernemen van marketing of het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en indien nodig] zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt over of nadere informatie nodig hebt over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die worden verstrekt onder "Hoe contact met ons opnemen" hieronder.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologie (gezamenlijk "Cookies") om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom en hoe u Cookies kunt beheren de Cookieverklaring .

Hoe beveiligt CZ mijn persoonlijke gegevens?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten Secure Socket Layer (SSL) -coderingstechnologie om de overdracht van uw gegevens van uw webbrowser naar ons internetsysteem te beveiligen.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land (en in sommige gevallen mogelijk niet zo beschermend zijn).

Onze servers voor de Website bevinden zich met name in de Volksrepubliek China en onze groepslocaties en externe serviceproviders en partners werken over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te vereisen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. Deze omvatten de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepslocaties, die vereisen dat alle groepslocaties persoonlijke informatie die zij verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is.

Onze standaard contractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt.

Dataretentie

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen, waar we een permanente legitieme zakelijke behoefte aan hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u te voorzien van een dienst die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie en isoleer het van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende rechten voor het beschermen van uw gegevens:

 • -Als u uw persoonlijke gegevens wenst op te vragen, te corrigeren, bij te werken of wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderdeel "Hoe contact met ons opnemen".
 • -U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onder het onderdeel "Hoe contact met ons opnemen" bevindt.
 • -U hebt het recht om u uit te schrijven van de marketingcommunicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link "uitschrijven" of "afmelden" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onder het onderdeel "Hoe contact met ons opnemen" vindt.
 • -Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op grond van andere wettelijke toestemming dan toestemming.
 • -U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Contactinformatie van de instanties voor het beschermen van gegevens in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn hier te vinden.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacykennis van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring verkrijgen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de laatst bijgewerkte datum bovenaan deze privacyverklaring te controleren.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op:

China: +86-4006695539

Buitenland: +86-4008695539

E-mailadres: dpo@csair.com

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is China Southern Airlines Company Limited.

Als u nog andere vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op: 95539@csair.com

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card