Ga door naar Hoofdinhoud
Foutmelding : Foutmelding lijst. Druk op de pijl omlaag om de foutmelding te lezen.
Waarschuwingsbericht : Het waarschuwingsbericht lijst. Druk op de pijl naar beneden om het waarschuwingsbericht te lezen.
Informatie bericht : Informatie bericht lijst. Druk op de pijl omlaag om de informatie bericht te lezen.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Maatschappelijke Verantwoordingsrapport

Zoals een verantwoorde ondernemer betaamt maakt China Southern Airlines Holding Company (hierna genoemd “CSAir”) actief meldingen over maatschappelijke verantwoording voldoening van het bedrijf openbaar om begrip en toezicht te versterken. Wij hopen dat het rapport maatschappelijke verantwoordingsfilosofie en het handelen van CSAir aan het openbaar zal tonen, begrip zal stimuleren, communicatie en samenwerking tussen CSAir en zowel de belanghebbenden als het publiek zal versterken en een duurzame groei van het bedrijf zal verzekeren.

Leveranciers Gedragscode

Als grootste vluchtmaatschappij in Azië hecht China Southern Airline Holding Company (hierna genoemd “CSAir”) veel waarde aan maatschappelijke ondernemingsverantwoording (MOV). Wij hebben een MOV systeem kader opgezet die past binnen het bedrijf China Southern Airlines en zich richt op: winst opleveren en rendementen voor aandeelhouders; waarde creëren en rendementen voor de maatschappij; dienstverlening verbeteren en rendementen voor klanten;; mogelijkheden scheppen en rendementen voor werknemers; en zorg voor het milieu. Aangezien wij MOV aan het integreren zijn in onze bedrijfsstrategie publiceren wij deze Leveranciers Gedragscode om onze samenwerking met leveranciers in operationele, sociale en milieu zaken te standaardiseren. Ook zou CSAir graag luisteren naar de suggesties van leveranciers en verbeteringen maken in alle aspecten voor betere samenwerking en betrokkenheid.

Om de publicatie van de CSAir Leveranciers Gedragscode te steunen wijden wij ons toe aan het aanbieden van ondersteuning en begeleiding om zo onze leveranciers de Leveranciers Gedragscode beter te begrijpen en toe te passen. Wij geloven dat dit zal leiden tot verdere verbeteringen in het beheer en uitvoering van MOV bij onze leveranciers, wat zal leiden tot significante voordelen voor het bedrijf. China Southern Airlines kijkt uit naar een samenwerking met onze leveranciers om samen te verbeteren.

 1. 1. Naleving
  CSAir is toegewijd in het naleven van lokale wetgeving in alle bedrijfsaken; wij verwachten hetzelde van onze leveranciers.
  1. 1.1 Lokale wet- en regelgeving
   Leveranciers dienen de wet- en regelgeving van landen en regio’s waarin zij opereren streng na te leven.
  2. 1.2 Internationale normen
   Leveranciers dienen de algemeen aanvaarde internationale normen te respecteren en ernaar te handelen.
 2. 2. Ethiek
  Wij hechten veel waarde aan integriteit, transparantie en eerlijkheid in al ons zakendoen. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij bij ons melding maken van anti-competitief of onethisch gedrag als zij het zien of vermoeden.
  1. 2.1 Integriteit
   Leveranciers dienen eerlijk en betrouwbaar te zijn. Zij dienen geen enkele vorm van corruptie, omkoping, afpersing of ander gedrag om ongepaste voordelen te behalen te dulden of uit te voeren.
  2. 2.2 Eerlijke mededinging
   Leveranciers dienen eerlijke mededinging te beoefenen in hun werkzaamheden. Zij dienen aan geen enkele vorm van ruïneuze competities deel te nemen.
  3. 2.3 Vertrouwelijkheid
   Leveranciers dienen de veiligheid van persoonlijke informatie van werknemers en klanten, evenals de bedrijfsgegevens van zakenpartners te garanderen.
  4. 2.4 Respect voor intellectuele-eigendomsrechten
   Leveranciers dienen met respect voor intellectuele-eigendomsrechten te handelen en niet deel te nemen aan enkele vorm van schending hiervan.
 3. 3. Veiligheid en Kwaliteit
  Als een luchtvaartmaatschappij is de veiligheid van onze werknemers, onze klanten en iedereen die met ons zaken doet van het allergrootste belang. Wij doen geen toegevingen op veiligheid op welke schaal dan ook en wij verwachten dezelde hoge normen van onze leveranciers.
  1. 3.1 Veiligheid van producten en diensten
   Leveranciers dienen groot belang te hechten aan de veiligheid van de producten en/of diensten die zij leveren. Leveranciers dienen de veiligheid van producten en/of diensten te verzekeren door middel van beleidsmaatregelen, uitvoering en toezicht.
  2. 3.2 Kwaliteit van producten en diensten
   Leverancies dienen beleidsmaatregelen en beheersystemen te ontwikkelen om te verzekeren dat de kwaliteit van hun product en/of dienst in overeenstemming zijn met wat in het contract staat.
  3. 3.3 Veiligheids- en gezondheidsbeleid
   Leveranciers dienen veiligheids- en gezondheidsbeleiden te ontwikkelen en te implementeren om te verzekeren dat hun werknemers, opdrachtnemers en het openbaar niet blootgesteld wordt aan overbodige risico’s.
  4. 3.4 Bedrijfsveiligheid en gezondheid
   Leveranciers dienen een veilig en gezonde werkomgeving te bieden aan hun werknemers. Positieve en effectieve acties dienen ondernomen te worden om werknemers bij mogelijke ongevallen en verwondingen weg te houden en bedrijfsveiligheids- en gezondheidsricico’s te elimineren. Voor werknemers op sommige bijzondere functies dienen leveranciers werknemers van de benodigde beschermingsmiddelen en hulpmiddelen te voorzien en regelmatig nodig onderhoud en vervanging van onderdelen uit te voeren. Alle werknemers moeten training gegeven worden met betrekking tot bedrijfsveiligheid en gezondheid. Leveranciers dienen ziektekostenverzekeringen en compensatie systemen op te stellen voor letsel van werknemers, overeenkomstig met de wetgeving.
  5. 3.5 Veilig gedrag verzekeren
   Leveranciers dienen geen onveilig gedrag of onvolledigheid in de procedure toe te laten als het iemand in gevaar kan brengen. Leveranciers dienen te verzekeren dat alle werknemers op komen dagen op het werk in een geschikte staat om hun werk te verrichten, hiertoe behoort het vrij zijn van de invloed van alcohol alsmede onwettige of belemmerende drugs.
  6. 3.6 Improvements in safety
   Suppliers should report any potentially unsafe incidents, and fully investigate such incidents to ensure future improvements can be made. Leveranciers dienen alle mogelijke inspanningen te leveren om een ‘veiligheidscultuur’ op de werkplaats te stimuleren.
  7. 3.7 Veiligheids- en gezondheidstraining
   Alle werknemers dienen van de juiste bedrijfsveiligheids- en gezondheidstrainingen voorzien te worden.
 4. 4. Milieubescherming
  Wij begrijpen volledig dat onze vliegtuigmaatschappij werkzaamheden uitvoert die een significante milieu-impact hebben. Wij leggen bijzonder nadruk op het begrijpen van onze invloed, en die van onze leveranciers, en te zoeken naar innovatieve manieren om het te verminderen.
  1. 4.1 Naleving
   Leveranciers dienen lokale wetgeving op het gebied van milieuproblemen na te leven en te streven om daar ver boven te gaan.
  2. 4.2 Milieubeschermingsmaatregelen
   Leveranciers worden aangemoedigd om vooruitgang te maken in milieuproblematiek door:
   • a. producten/materialen aan te schaffen die op verantwoordelijke en ethische wijze gewonnen zijn;
   • b. maatregelen te treffen om energie-efficiëntie te verbeteren en emissies te verminderen;
   • c. het gebruik van water te meten en te minimaliseren; en
   • d. de verwijdering van afvalstoffen naar stortplaatsen te verminderen en uiteindelijk te vermijden door opties te gebruiken voor recycling en hergebruik waar toepasselijk
  3. 4.3 Koolstofuitstoot en vastlegging van koolstof
   Leveranciers worden aangemoedigd om koolstofuitstoot te meten en om plannen te ontwikkelen en te implementeren om koolstofuitstoot te verminderen. Leveranciers worden verder ook aangemoedigd om koolstof vast te leggen waar verdere uitstootvermindering niet mogelijk is.
  4. 4.4 Duurzame en milieuvriendelijke alternatieven
   Leveranciers worden aangemoedigd om levenscyclusanalyse toe te passen op geleverde producten of diensten. Als duurzamere alternatieven bestaan gebaseerd op deze analyse worden leveranciers aangemoedigd om deze aan te geven bij CSAir.
 5. 5. Levering en verbetering van MOV prestatie en kwaliteit
  CSAir begrijp volledig dat MOV een geleidelijk proces is en het effect niet gelijk zichtbaar is. Daarom geloven wij in het belang van het regelmatig evalueren en constant verbeteren van ons MOV werk. Leveranciers dienen duurzaamheid te waarderen en worden aangemoedigd om constant hun maatschappelijke bedrijfsverantwoording prestatie te verbeteren door een beleid-implementatie-gegevens-evaluatie proces en de juiste sleutelindicators voor prestatie te selecteren om de milieu-impact te meten.

TOEGESTANE BETAALMETHODEN

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card