Skip To Main Content
Tin nhắn lỗi : Danh sách tin nhắn lỗi. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn lỗi.
Tin nhắn cảnh báo : Danh sách tin nhắn cảnh báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc Tin nhắn cảnh báo.
Tin nhắn thông báo : Danh sách tin nhắn thông báo. Nhấp mũi tên xuống để đọc tin nhắn thông báo.

Hành lý đặc biệt

Xe đạp

 • 1、Hành lý ký gửi thứ chỉ có thể đặt trong việc vận chuyển hàng hóa, và trọng lượng và số lượng xe đạp có thể được tính là một phần phí hành lý của hành khách.
 • 2、CSAir chỉ chấp nhận xe đạp không dùng điện; không khí phải được xì hơi từ lốp xe trước khi chúng được ký gửi:
  • (1)Tay lái của xe đạp không gập phải được xoay 90 độ và bảo đảm vững chắc. Di chuyển bàn đạp và bánh xe và siết chặt chúng vào thân xe cho vững chắc
  • (2)Xe đạp gấp phải được gấp lại và siết chặt.
 • 3、Tổng kích thước chiều dài của xe đạp không được quá 158cm.
 • 4、Xe đạp vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi sẽ được hưởng các quy định về trách nhiệm của hãng hàng không giống như hành lý thông thường.

Thiết bị lướt sóng và lướt ván buồm

 • 1、Nếu ván lướt sóng (lướt ván) và thiết bị đang được vận chuyển như hành lý, thỏa thuận phải đạt được từ bộ phận hoặc đại lý dịch vụ mặt đất của công ty.
 • 2、Lệ phí
  • a.Phí trên các chuyến bay nội địa:
   • (a)Phí dánh cho ván lướt sóng với chu vi không quá 277 cm (109 inches) phải được tính toán dựa trên chi phí cho 5 kg hành lý quá cước. Phí dánh cho ván lướt sóng với chu vi quá 277 cm (109 inches) phải được tính toán dựa trên chi phí cho 8 kg hành lý quá cước.
   • (b)Các phí tiêu chuẩn trên áp dụng cho mỗi hành khách chỉ với một ván trượt (hoặc lướt ván); nếu một hành khách vận chuyển hơn một ván trượt (hoặc lướt ván), phí quá trọng lượng phải tuân theo các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước.
  • b.Phí trên các chuyến bay quốc tế:
   • (a)Các mặt hàng như vậy không được bao gồm trong hành lý miễn cước miễn phí của du khách;
   • (b)Phí dành cho ván lướt sóng với chu vi không quá 300 cm (118 inches) phải được tính toán trên cơ sở chi phí hành lý quá cước (phí tiêu chuẩn cho hành lý quá cân chung);
 • 3、Khi vận chuyển ván lướt sóng (lướt ván) và thiết bị, hãng vận tải cam kết chịu trách nhiệm đối với vận chuyển phù hợp với các quy định áp dụng đối với hành lý nói chung.

Thiết bị lặn

Thiết bị lặn đáy biển: một túi lặn (bao gồm bóng lặn, côn lặn) và một đội giày lặn.Một bộ gậy đánh gôn bao gồm tối đa 14 gậy, 12 bóng và một đôi giày.

 • a.Phí trên các chuyến bay nội địa:
  • (a)Cước phí được thực hiện dựa trên các chi phí cho 6 kg hành lý quá cước. Phí chỉ có thể được thực hiện nếu các mặt hàng trên không bao gồm trong hành lý miễn cước miễn phí đối với các hạng khoang do khách du lịch trả tiền;
  • (b)Nếu thiết bị lặn được gồm trong hành lý miễn cước miễn phí, phí hành lý quá trọng lượng phải tuân theo các phí tiêu chuẩn đặc biệt nêu trên hoặc các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước, mức ít hơn;
  • (c)Nếu thiết bị lặn không gồm trong hành lý miễn cước miễn phí và hành lý quá trọng lượng trên 15 kg, phí hành lý quá trọng lượng phải tuân theo các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước, 15 kg quá trọng lượng ban đầu được tính theo tiêu chuẩn phí đặc biệt đối với 6 kg vượt quá; mỗi kg vượt quá trong 15 kg ban đầu được hạch toán theo các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước.
  • (d)Mỗi hành khách chỉ có thể mang theo một bộ gậy đánh gôn với mức chiết khấu này.
 • b.Phí trên các chuyến bay quốc tế:
  • (a)Mỗi du khách người lớn có thể vận chuyển một bộ các thiết bị lặn miễn phí. Tổng trọng lượng của thiết bị không được vượt quá 23 kg. Các kích thước tuyến tính không được vượt quá 158 cm (62 inch);
  • (b)Bất kỳ trọng lượng nào vượt quá phí hành lý miễn phí nên được tính theo cách tương tự như hành lý quá cước chung.

Thiết bị trượt tuyết

Thiết bị trượt tuyết: Một đôi giày trượt, hai gậy trượt tuyết và / hoặc một đôi giày trượt tuyết.

 • a.Phí trên các chuyến bay nội địa:
  • (a)Phí cho mỗi bộ thiết bị trượt tuyết bằng với 3 kg vượt quá của nó;
  • (b)Nếu các thiết bị trượt tuyết không được bao gồm trong hành lý miễn cước miễn phí, phí phải được thực hiện phù hợp với các quy định trên. Nếu được đưa vào trong hành lý miễn cước miễn phí, bất kỳ trọng lượng dư thừa nào sẽ được áp dụng mức phí đặc biệt nêu trên hoặc mức phí chung cho hành lý quá cước, mức ít hơn;
  • (c)Phí tiêu chuẩn áp dụng cho mỗi hành khách chỉ với một bộ thiết bị trượt tuyết; nếu một hành khách mang nhiều hơn một bộ thiết bị trượt tuyết, phí quá trọng lượng phải tuân theo các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước.
 • b.Phí trên các chuyến bay quốc tế:
  • (a)Mỗi du khách người lớn có thể vận chuyển bộ thiết bị trượt tuyết miễn phí.
  • (b)Tổng trọng lượng của thiết bị không được vượt quá 23 kg. Các kích thước tuyến tính không được vượt quá 203 cm (80 inches);
  • (c)Bất kỳ trọng lượng nào vượt quá phí hành lý miễn phí nên được tính theo cách tương tự như hành lý quá cước chung.

Thiết bị câu cá

Thiết bị đánh cá: Một hộp đựng dụng cụ câu, một giỏ đựng cá (chùm giỏ câu), một đôi giày câu, hai cần câu và một lưới đánh cá.

 • a.Phí trên các chuyến bay nội địa:
  • (a)Cước phí được thực hiện dựa trên các chi phí cho 4 kg hành lý quá cước. Phí chỉ có thể được thực hiện nếu các mặt hàng trên không bao gồm trong hành lý miễn cước miễn phí đối với các hạng khoang do khách du lịch trả tiền;
  • (b)Nếu các thiết bị đánh cá gồm trong hành lý miễn cước miễn phí, phí vượt quá trọng lượng phải tuân theo phí tiêu chuẩn đặc biệt nêu trên hoặc các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước, mức ít hơn;
  • (c)Những phí cho các thiết bị đánh cá trên 15 kg phải tuân theo các tiêu chuẩn phụ trách chung cho hành lý quá cước.
 • b.Phí trên các chuyến bay quốc tế:
  • (a)Mỗi thiết bị câu trong số các mặt hàng nói trên nên được bao gồm trong hành lý miễn cước miễn phí như là một mục hành lý có kích thước là 158 cm (62 inch);
  • (b)Bất kỳ trọng lượng vượt quá nào sẽ được tính phí theo cách tương tự như hành lý quá cước chung.

Dụng cụ âm nhạc

 • 1、Trọng lượng của mặt hàng đó không được bao gồm trong phí hành lý miễn phí, nhưng được trả phí riêng biệt như hành lý vượt quá trọng lượng.
 • 2、Đối với nhạc cụ nhỏ như guitar và violin (không dài quá 100 cm, 40 cm chiều rộng và 75 kg trọng lượng) trong hành lý xách tay của hành khách, các quy định về hành lý trên cabin được áp dụng.Các hành lý trên cabin sẽ được tính theo một trong hai phương pháp sau đây (áp dụng theo mức cao hơn):
  • a.Các hành lý trên cabin có thể trả phí như hành lý quá cước theo tổng trọng lượng thực tế của nó; hoặc là
  • b.Các hành lý trên cabin có thể trả phí như hành khách theo số ghế chiếm đóng, số dặm bay và hạng vé của hành khách.

Cơ khí chính xác và điện gia dụng

 • 1、Dụng cụ chính xác và các thiết bị điện (như dụng cụ âm nhạc, TV, thiết bị âm thanh, máy giặt, tủ lạnh, máy tính để bàn, máy ghi âm và VCD) sẽ được vận chuyển dưới dạng hàng hóa. Vận chuyến chúng như hành lý phải tùy thuộc vào CSAir, và chúng phải được vận chuyển trong nhà máy đóng gói hoặc đóng gói CSA phê duyệt.
 • 2、Các mặt hàng trên sẽ không được tính vào phí hành lý miễn phí nhưng được trả riêng biệt như hành lý vượt quá trọng lượng.
 • 3、CSAir chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các mặt hàng đó theo quy định đối với hành lý ký gửi (Công ước Montreal hoặc Công ước Warsaw và các quy định có liên quan và các điều khoản của quy tắc vận chuyển CSAir).

HÌNH THỨC THANH TOÁN CHO PHÉP

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Union Pay
 • Diners Card
 • JCB Card