Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

สัตว์เลี้ยง

กฎทั่วไป

 • 1. สัตว์ขนาดเล็กที่จะขนส่งเป็นสัมภาระหมายถึงสุนัข แมว นก หรือสัตว์อื่นๆ ที่ผ่านการปรับตัวเป็นสัตว์เลี้ยง ไม่รวมสุนัขพันธุ์ที่ก้าวร้าว และแมวกับสุนัขที่จมูกสั้น
 • 2. สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กเกินไป (รวมถึง เต่า หนู หรือปลาสวยงาม) หรือมีขนาดใหญ่เกินไป (ขนาดกรงเกินขนาดใหญ่สุดที่จำกัด) หรือประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย ของการขนส่ง สัตว์ป่า หรือสัตว์ที่อาจทำให้มนุษย์ตกใจหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (เช่น งู) จะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยง และอาจไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระได้
 • 3. สัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตอยู่ต้องวางไว้ในพื้นที่บรรจุสินค้าที่มีออกซิเจนเพื่อการขนส่ง (ยกเว้นสุนัขนำทาง) ไม่รับสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตอยู่ที่ไม่สามารถขนส่งในพื้นที่บรรจุสินค้า
 • 4. ไม่สามารถทำการสำแดงสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตอยู่
 • 5. ผู้โดยสารรับผิดชอบทั้งหมดต่อการขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระ ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการตายของสัตว์เลี้ยง ยกเว้นกรณีที่เกิดจากทางสายการบิน
 • 6. ห้ามขนส่งแมวและสุนัขจมูกสั้นเป็นสัมภาระ (ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสุนัขพันธุ์ที่ก้าวร้าว) (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มกราคม 2559):
  สุนัขจมูกสั้น: อัฟเฟ่นพินเชอร์/บอสตั้น เทอร์เรีย/บ็อกเซอร์ (ทุกพันธุ์)/บรัสเซล กริฟฟิน/บลูด็อก/บลูด็อก (ทุกพันธุ์)/บลูเทอร์เรีย/ปั๊ก (ทุกพันธุ์)/เคน คอร์โซ/เชาเชา/ด๊อก เดอ บอร์โด/อิงลิช ทอย สเปเนียล/ เจแปนนีส ชิน/เจแปนนิส สเปเนีบล/ชินชิน/ คาวาเลีย คิง ชาร์ล สเปเนียล/ ลาชา แอปโซ/แมสทิฟ (ทุกพันธุ์) ปักกิ่ง/ปรีซ่า คานาลิโอ/ชาเป่ย/ชิสุ/ ทิเบต สเปเนียล
  แมวจมูกสั้น: เบอร์มิส/ฮิมารายา/เปอร์เซียน/แมวเอกซ์โซติกขนสั้น
 • 7. ห้ามขนส่งสุนัขพันธุ์ที่ก้าวร้าวเป็น (รวมแต่ไม่จำกัดเพียงสุนัขพันธุ์ที่ก้าวร้าว):
  สุนัขก้าวร้าว (รวมทั้งพันธุ์ผสม): อเมริกันพิทบู (เทอร์เรีย) /อเมริกัน สต๊าฟฟอร์ดเชียร์/ฟิล่า บราซิลเลียนโรส/เจแปนนิสโทซ่า/พิทบูเทอร์เรีย/ด็อกโก อาเจนติโน (อาเจนตินามัลทิฟ)

ข้อกำหนดในการรับการขนส่ง

 • 1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับสัตว์เลี้ยง สุนัขนำทาง หรือสุนัขสำหรับคนหูหนวก (สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ) ต้องยื่นคำขอเวลาจองที่นั่ง หรือทำการขอล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง และสามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • 2. เครื่องบินลำเล็กสามารถขนส่งสัมภาระที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตได้ไม่เกิน 3 ชิ้น เงื่อนไขการขนส่งเป็นไปตามชนิดของเครื่องบินที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ผู้โดยสารหนึ่งคนสามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวหรือนกสองตัวในสัมภาระโหลดได้ (ตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการขนส่งและประเทศต้นทางและปลายทาง) สัตว์หนึ่งตัวต้องใส่ไว้ในหนึ่งกรง นกสองตัวสามารถใส่ไว้ในหนึ่งกรงได้
 • 4. สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ปัจจุบันไม่รับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตอยู่บนเที่ยวบินอินเตอร์ไลน์
 • 5. สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่รับการขนส่งสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนเที่ยวบินร่วม
 • 6. สัตว์เลี้ยงที่ฝากโดยผู้โดยสารต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นอันตราย สะอาด และปราศจากกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่สามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงตั้งครรภ์ได้

ข้อกำหนดในการบรรจุสัตว์ที่มีชีวิตที่ฝากขนส่ง

 • 1. ข้อกำหนดสำหรับลังสัตว์เลี้ยง
  • a. กรงสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงต้องไม่เกิน 40 x 60 x 100 ซม. หรืออย่างน้อย 5 x 15 x 20 ซม. และน้ำหนักต้องไม่เกิน 32 กก. กรงต้องอยู่แยกต่างหาก
  • b. ลังต้องใช้เฉพาะกับสัตว์เลี้ยงโหลด และต้องทำจากวัสดุที่มีความทนทาน ด้านบนแน่นหนา และสามารถระบายอากาศได้อย่างน้อยสามด้าน ประตูต้องล็อคได้ และทำจากโลหะ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนีออกมาจากลัง
  • c. ทุกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของลัง (รวมถึงน็อต สลักประตู หมุดและล็อค ฯลฯ ) ต้องมีความทนทานและทำงานได้ดี
  • d. ฐานของลังต้องเป็นแบบแบน และสามารถวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบได้อย่างมั่นคง หากใช้ลังที่มีล้อ ต้องยึดล้อให้แน่นหรือถอดล้อออกล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลังเคลื่อนย้าย
  • e. ลังต้องออกแบบให้สัตว์เลี้ยงของคุณ รับอาหาร เคลื่อนไหว และนอนลงได้อย่างอิสระและสบาย
  • f. แผ่นรองดูดซับ (เช่น ผ้าเช็ดหน้าหรือพรม) ต้องวางไว้ในลัง เพื่อป้องกันอุจจาระของสัตว์เลี้ยงรั่วไหลออกมาและทำให้สัมภาระอื่น ๆ สกปรก
 • 2、 ข้อกำหนดสำหรับการบรรจุลังสัตว์เลี้ยงของคุณ
  • a. เวลาโหลดสัตว์หน้าดิน เช่น สุนัขและแมว ต้องใช้ตาข่ายคลุมและผูกลังให้แน่น ก่อนบรรจุ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของคุณ
  • b. เวลาใช้สาย ต้องรัดลังตามแบบตารางอย่างสม่ำเสมอ โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสายอยู่ที่ 20-30 ซม.
  • c. เพื่อป้องกันการพลิกลังและก่อกวนสัตว์เลี้ยงของคุณระหว่างการบรรจุ ต้องบรรจุลังด้วยการผูกสายรัดที่ด้านข้าง โดยวางลังเป็นแนวตั้งขนานกับพื้น เพื่อให้การบรรจุมีความปลอดภัยมากขึ้น สายรัดต้องสอดผ่านประตูลังและตะแกรงสี่เหลี่ยมที่ให้การคุ้มครอง สายรัดที่สอดผ่านตะแกรงสี่เหลี่ยมนั้นต้องเรียบ เพื่อผูกประตูลัง ตัวลัง และตาข่ายให้แน่นอย่างปลอดภัย

เอกสารการขนส่งที่จำเป็น

เที่ยวบินภายในประเทศ: ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองสุขภาพของสัตว์ที่ออกโดยหน่วยงานกักกันระดับอำเภอ (เขต) ขึ้นไป (รวมระดับอำเภอหรือเขต)

เที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • a. ใบรับรองสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสากล ที่ออกโดยหน่วยงานกักกันและตรวจสอบในสถานที่ที่ออกเดินทาง
 • b. ใบอนุญาตการเข้า/ออกหรือผ่านเมือง
 • c. เอกสารอื่นๆ ที่ประเทศที่จะเดินทางเข้าหรือเดินทางผ่านต้องการ

 

หมายเหตุ: แต่ละประเทศอาจมีการประกาศใช้กฎระเบียบที่แตกต่างกันในการนำสัตว์เข้าเมือง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเรียนรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่จะนำเข้าเมืองจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองล่วงหน้า

ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

 • 1. ผู้โดยสารต้องนำสัตว์เลี้ยงมาถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอิน 90 นาทีก่อนเครื่องออก สัตว์เลี้ยงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งที่กำหนดโดยไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ มิฉะนั้น การขนส่งสัตว์เลี้ยงจะได้รับการปฏิเสธ หากไม่สามารถขนส่งสัตว์เลี้ยงได้เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • 2. น้ำหนักของสัตว์เลี้ยง ลัง และอาหาร อาจไม่ได้รวมอยู่ในสัมภาระฟรีของผู้โดยสาร ต้องคิดเป็นน้ำหนักส่วนเกิน
 • 3. สุนัขนำทาง ลัง และอาหารของพวกเขา อาจได้ขนส่งโดยฟรี โดยไม่คิดเป็นน้ำหนักส่วนเกิน

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Union Pay
 • Diners Card