Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

สัมภาระขึ้นเครื่อง

น้ำหนักฟรี

สัมภาระขึ้นเครื่องหมายถึง กระเป๋าที่ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นเครื่องบิน และวางในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ หรือพื้นที่ใต้ที่นั่งที่ด้านหน้าของผู้โดยสาร ข้อจำกัดเกี่ยวกับกระเป๋าขึ้นเครื่องสำหรับแต่ละชั้นโดยสารและตำแหน่งในห้องโดยสารตามต่อไปนี้:

ระดับชั้นการเดินทาง จำนวนชิ้นสูงสุด น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้น ขนาดสูงสุดต่อชิ้น
ชั้นหนึ่ง 2p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นธุรกิจ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัดบริการพิเศษ 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)
ชั้นประหยัด 1p 5 กิโลกรัม 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว)

หมายเหตุ: รายการใดๆ ที่เกินน้ำหนัก จำนวนชิ้น หรือขนาดดังกล่าวสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง ต้องขนส่งเป็นสัมภาระโหลด


นอกเหนือไปจากสัมภาระติดตัวที่ได้กล่าวข้างต้น คุณยังสามารถนำของใช้ต่อไปนี้ติดตัวขึ้นเครื่องไปพร้อมกับคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย:

รายการ อนุญาตให้กับ
เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม/ร่ม หรือไม้เท้า /กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก/กล้องส่องทางไกล/หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่าน/กระเป๋าถือใส่เครื่องสำอางสำหรับการเดินทางตามปกติ นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบ ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
อาหารของทารกระหว่างการเดินทาง/ตะกร้าทารกและรถเข็นที่พับได้หรือรถเข็นเด็ก (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารทุกคนยกเว้นทารกที่ขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการ 10% ของค่าโดยสารขึ้นเครื่องราคาเต็ม
วีลแชร์ที่พับได้และ/หรือคู่ของไม้ค้ำยันและ/หรือสายรัด หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายอื่นๆ (ในห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระของเครื่องบิน) ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพที่ต้องใช้วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน สายรัดหรืออุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ
* สุนัขช่วยเหลือเช่น สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยฟัง (สุนัขพิเศษที่ผ่านการฝึกมาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็น) ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/การมองเห็นที่พึงพาสุนัขช่วยเหลือต้องส่งคำร้องล่วงหน้าและแสดงใบรับรองจากสถานพยาบาลแบตเตอรี่ลิเธียม

เมื่อนำแบตเตอรีสำรองสำหรับการเดินทาง โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้แบตเตอรีลิเธียม (เช่นแบตเตอรีสำรอง) สำหรับการใช้ส่วนตัวบนเที่ยวบิน มีข้อควรระวังดังนี้

 • 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าควรบรรจุไว้ในกระเป๋าที่เช็คอินหรือบรรจุไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง แต่แบตเตอรีสำรองในจำนวนที่เหมาะสมสามารถนำติดตัวไปกับกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้
 • 2. ในระหว่างการบิน โปรดปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่รับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์เหล่านี้ แบตเตอรี่สำรองทั้งหมดต้องบรรจุให้แยกก้นต่างกัน โดยทำการปิดขั้วไฟฟ้าตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ระเบิดหรือลุกไหม้ตามธรรมชาติเนื่องจากเกิดการเสียดทาน การชนกัน หรือไฟฟ้าลัดวงจร


รายละเอียดแบตเตอรี่ลิเธียม จำนวนสูงสุด กฎระเบียบสำหรับการขนส่ง
กำลังไฟฟ้า < 100wh - สามารถเก็บในสัมภาระขึ้นเครื่องและไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
กำลังไฟฟ้า 100-160Wh 2p ต้องแจ้งให้สายการบินทราบ และได้รับการอนุมัติก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
กำลังไฟฟ้า >160wh - ต้องแจ้งให้สายการบินทราบ และขนส่งเป็นสินค้าใต้ท้องเครื่อง

หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบกำลังไฟฟ้า (ระบุไว้เป็น Wh) ที่ระบุไว้บนแบตเตอรี่ลิเธียมก่อนที่จะขึ้นเครื่อง หากไม่มีการระบุกำลังไฟฟ้า สามารถคำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้ได้:

 1. กำลังไฟฟ้า (Wh) = ความจุแบตเตอรี่ (Ah) x แรงดันไฟฟ้าระบุ (V)
 2. หน่วยแปลงความจุของแบตเตอรี่:1 Ah = 1000 mAhของเหลว

 • 1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทั้งหมดที่ผู้โดยสารพกติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ความจุสูงสุดอยู่ที่ 100 มล. สำหรับภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 100 มล. ถึงแม้จะไม่ได้บรรจุให้เต็ม ก็ต้องเก็บไว้ในสัมภาระโหลด ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในห้องโดยสาร
 • 2. ภาชนะบรรจุของเหลวต้องใส่ในถุงพลาสติกใสที่สามารถปิดผนึกได้หลายครั้ง ซึ่งความจุสูงสุดของถุงพลาสติกอยู่ที่ 1 ลิตร (L) ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถพกถุงพลาสติกใสได้หนึ่งใบเท่านั้น ของเหลวอื่นใดต้องเก็บในสัมภาระโหลด
 • 3. ถุงพลาสติกที่ใส่ของเหลวต้องผ่านการตรวจสอบเป็นรายบุคคลที่จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย นมผงดัดแปลงสำหรับทารก/นมวัว/นมจากแม่ (ทารกต้องเดินทางด้วย) และยาในรูปแบบของเหลวที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆ ต้องพกติดตัว ต้องผ่านการตรวจสอบที่จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย และแสดงใบรับรองที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยเห็น ยาในรูปแบบของเหลวต้องเก็บไว้ในภาชนะบรรจุขนาด 100 มล. และวางไว้ในถุงพลาสติกใส
 • 4. ของเหลวที่ซื้อในพื้นที่ปลอดภัยในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสามารถพกขึ้นเครื่องบินได้

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Union Pay
 • Diners Card
 • JCB Card